2020 Sürdürülebilirlik Raporu
ANA SAYFA | EN
GRI İçerik İndeksi
Göstergeler Açıklamalar ve Sayfa Numaraları
GRI 101: Temel 2016
GRI 102: Genel Göstergeler 2016
Kurumsal Profil
102-1 Yasal Uyarı ve Künye (p.73)
102-2 Tofaş 2020 Faaliyet Raporu (p.4-7)
102-3 Yasal Uyarı ve Künye (p.73)
102-4 Tofaş 2020 Faaliyet Raporu (p.4)
102-5 Tofaş 2020 Faaliyet Raporu (p.4)
102-6 Tofaş 2020 Faaliyet Raporu (p.4)
102-7 Performans Verileri (p.54)
102-8 Performans Verileri (p.54)
102-9 Tedarik Zinciri Yönetimi (p.46)
102-10 Şirketin operasyonel veya mali yapısında ve tedarik zincirinde belirgin bir değişiklik yaşanmamıştır.
102-11 İş Etiği ve Yolsuzlukla Mücadele (p.7-10); İç Kontrol ve İç Denetim (p.11); Dünya Klasında Üretim ve Kalite (s.28-33); İnsan Hakları (p.38); https://www.tofas.com.tr/Surdurulebilirlik/Politikalar/Documents/TofasEtikKurallari.pdf
102-12 Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.12);İklim Değişikliği (p.23-24); İnsan Hakları (p.38); https://www.tofas.com.tr/Surdurulebilirlik/Politikalar/Documents/TofasEtikKurallari.pdf
102-13 Kurumsal Üyelikler (p.66-67)
Strateji
102-14 CEO’nun Mesajı (p.4-5)
102-15 CEO’nun Mesajı (p.4-5); Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.11)
Etik ve Dürüstlük
102-16 İş Etiği ve Yolsuzlukla Mücadele (p.7-10); https://www.tofas.com.tr/Surdurulebilirlik/Politikalar/Documents/TofasEtikKurallari.pdf
102-17 İş Etiği ve Yolsuzlukla Mücadele (p.7-10); https://www.tofas.com.tr/Surdurulebilirlik/Politikalar/Documents/TofasEtikKurallari.pdf
Yönetişim
102-18 Kurumsal Yönetim Yapısı (p.6)
102-19 Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.12-13)
102-20 Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.12-13)
102-22 Kurumsal Yönetim Yapısı (p.6); Tofaş 2020 Faaliyet Raporu (p.34-35, 104-105)
102-23 Tofaş 2020 Faaliyet Raporu (p.107)
102-24 Tofaş 2020 Faaliyet Raporu (p.104-105)
102-25 İş Etiği ve Yolsuzlukla Mücadele (p.7-10); https://www.tofas.com.tr/Surdurulebilirlik/Politikalar/Documents/TofasEtikKurallari.pdf
102-26 Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.12-13)
102-27 Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.12-13)
102-28 Kurumsal Yönetim Yapısı (p.6); Risk Yönetimi (p.6-7); Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.12-13)
102-29 Risk Yönetimi (p.6-7); Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.13)
102-30 Risk Yönetimi (p.6-7); Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.12-13)
102-31 Risk Yönetimi (p.6-7); Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.13)
102-32 Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.12-13);
Tofaş Sürdürülebilirlik Raporu, Tofaş Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu tarafından incelenmesine müteakip Tofaş Sürdürülebilirlik Komitesi’ne sunulmuş ve Komite onayının ardından yayınlanmıştır
102-35 Tofaş 2020 Faaliyet Raporu (p.114)
102-36 Tofaş 2020 Faaliyet Raporu (p.114)
102-37 Tofaş 2020 Faaliyet Raporu (p.114)
Paydaş Katılımı
102-40 Paydaş Katılımı (p.15)
102-41 İnsan Hakları (p.38)
102-42 Paydaş Katılımı (p.14)
102-43 Paydaş Katılımı (p.14)
102-44 Müşteri Memnuniyeti (p.16-17); Kurumsal Vatandaşlık (p.51);
https://www.tofas.com.tr/Surdurulebilirlik/Politikalar/Documents/TofasEtikKurallari.pdf
Raporlama Uygulamaları
102-45 Rapor Hakkında (p.3)
102-46 Rapor Hakkında (p.3); Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.12)
102-47 Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.13)
102-48 Rapor Hakkında (p.3)
102-49 Rapor Hakkında (p.3)
102-50 Rapor Hakkında (p.3)
102-51 Rapor Hakkında (p.3)
102-52 Rapor Hakkında (p.3)
102-53 Yasal Uyarı ve Künye (p.73)
102-54 Rapor Hakkında (p.3)
102-55 GRI İçerik İndeksi (p.60)
102-56 Bağımsız Denetim Beyanı (p.68); Yasal Uyarı ve Künye (p.73)
İş Etiği ve Yolsuzlukla Mücadele
GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016
103-1 Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.13)
103-2 Kurumsal Yönetim Yapısı (p.6); Risk Yönetimi (p.6-7); İş Etiği ve Yolsuzlukla Mücadele (p.7-10); İç Kontrol ve İç Denetim (p.11); Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.12-13); https://www.tofas.com.tr/Surdurulebilirlik/Politikalar/Documents/TofasEtikKurallari.pdf
103-3 Risk Yönetimi (p.6-7); İş Etiği ve Yolsuzlukla Mücadele (p.7-10); İç Kontrol ve İç Denetim (p.11); Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.12-13); Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Riskleri Yönetimi (p.46); https://www.tofas.com.tr/Surdurulebilirlik/Politikalar/Documents/TofasEtikKurallari.pdf
GRI 205: Anti-corruption 2016 205-1 İş Etiği ve Yolsuzlukla Mücadele (p.7-10)
205-2 İş Etiği ve Yolsuzlukla Mücadele (p.7-10)
205-3 İş Etiği ve Yolsuzlukla Mücadele (p.7-10)
İklim Değişikliği
GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016
103-1 Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.13)
103-2 Kurumsal Yönetim Yapısı (p.6); Risk Yönetimi (p.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (p.11); Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.12-13);İklim Değişikliği (p.23-24); Mobilite Çözümleri (p.23); Enerji Verimliliği ve Emisyonlar (p.26-27); Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (p.46)
103-3 Risk Yönetimi (p.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (p.11);İklim Değişikliği (p.23-24); Mobilite Çözümleri (p.23); Enerji Verimliliği ve Emisyonlar (p.26-27);Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (p.46)
GRI 302: Enerji 2016 302-1 Enerji Verimliliği ve Emisyonlar (p.26); Performans Verileri (p.54)
302-3 Enerji Verimliliği ve Emisyonlar (p.26); Performans Verileri (p.54)
302-4 Enerji Verimliliği ve Emisyonlar (p.26); Performans Verileri (p.54)
GRI 305: Emisyonlar 2016 305-1 Enerji Verimliliği ve Emisyonlar (p.26); Performans Verileri (p.54)
305-2 Enerji Verimliliği ve Emisyonlar (p.26); Performans Verileri (p.54)
305-4 Enerji Verimliliği ve Emisyonlar (p.26); Performans Verileri (p.54)
305-5 Enerji Verimliliği ve Emisyonlar (p.26); Performans Verileri (p.54)
305-7 Enerji Verimliliği ve Emisyonlar (p.26); Performans Verileri (p.54)
Çevre Dostu Malzeme Kullanımı ve Atık Yönetimi
GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016
103-1 Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.13)
103-2 Kurumsal Yönetim Yapısı (p.6); Risk Yönetimi (p.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (p.11); Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.12-13); Çevre Yönetimi (p.34-35); Malzeme ve Atık Yönetimi (p.36);Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (p.46)
103-3 Risk Yönetimi (p.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (p.11);Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (p.46)
GRI 306: Atıklar 2016 306-1 Su Yönetimi (p.34); Performans Verileri (p.54)
306-2 Malzeme ve Atık Yönetimi (p.36); Performans Verileri (p.54)
306-5 Su Yönetimi (p.34)
İş Sağlığı ve Güvenliği
GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016
103-1 Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.13)
103-2 Kurumsal Yönetim Yapısı (p.6); Risk Yönetimi (p.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (p.11); Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.12-13); İş Sağlığı ve Güvenliği (p.38); Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (p.46)
103-3 Risk Yönetimi (p.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (p.11);Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (p.46)
GRI 403: İş Sağlığı ve Güvenliği 2016 403-1 İş Sağlığı Güvenliği Eğitim ve Uygulamaları (p.42)
403-2 Performans Verileri (p.54)
Raporlama döneminde herhangi bir iş kazası sonucu ölüm ya da mesleki hastalık vakası yaşanmamıştır.
403-3 Performans Verileri (p.54)
403-4 İmzalanan toplu sözleşmelerin içeriğinde İSG taahhütlerimiz yer almaktadır. Son gerçekleştirilen toplu sözleşme, yasal mevzuata uyum, sağlık ve koruyucu ekipmanlarla ilgili konuları içermektedir.
Yetenek Yönetimi ve Mesleki Eğitim
GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016
103-1 Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.13)
103-2 Kurumsal Yönetim Yapısı (p.6); Risk Yönetimi (p.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (p.11); Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.12-13); Çalışan Gelişimi (p.39);Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (p.46)
103-3 Risk Yönetimi (p.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (p.11);Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (p.46)
GRI 404: Eğitim 2016 404-1 Çalışan Gelişimi (p.39); Performans Verileri (p.54)
404-2 Çalışan Gelişimi (p.39)
404-3 Çalışan Gelişimi (p.39)
Kadın İstihdamı, Çeşitlilik, Eşit Fırsatlar
GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016
103-1 Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.13)
103-2 Kurumsal Yönetim Yapısı (p.6); Risk Yönetimi (p.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (p.11); Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.12-13); İnsan Hakları (p.38); Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (p.38);Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (p.46)
103-3 Risk Yönetimi (p.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (p.11); İnsan Hakları (p.38);Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (p.46)
GRI 405: Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği 2016 405-1 Performans Verileri (p.54)
405-2 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (p.38)
İş Yerinde İnsan Hakları
GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016
103-1 Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.13)
103-2 Kurumsal Yönetim Yapısı; Risk Yönetimi (p.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (p.11); Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.12-13); İnsan Hakları (p.38); Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (p.38);Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (p.46)
103-3 Risk Yönetimi (p.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (p.11); İnsan Hakları (p.38);Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (p.46)
GRI 406: Non-discrimination 2016 406-1 Raporlama döneminde ayrımcılıkla ilgili bir vaka yaşanmamıştır.
GRI 407: Freedom of Association and Collective Bargaining 2016 407-1 Raporlama döneminde Tofaş operasyonlarında örgütlenme ve toplu sözleşme hakkının risk altında olduğu yönünde bir vaka gözlemlenmemiştir. Aynı ilke tedarik denetim sürecinin de bir parçası olarak ele alınmakta olup risk unsuru belirlenmemiştir.
GRI 408: Child Labor 2016 408-1 Raporlama döneminde Tofaş operasyonlarında çocuk istihdamı konusunda bir risk gözlemlenmemiştir. Aynı ilke tedarik denetim sürecinin de bir parçası olarak ele alınmakta olup risk unsuru belirlenmemiştir.
GRI 409: Forced and Compulsory Labor 2016 409-1 Raporlama döneminde Tofaş operasyonlarında zorla ve zorunlu çalışma konusunda bir risk gözlemlenmemiştir. Aynı ilke tedarik denetim sürecinin de bir parçası olarak ele alınmakta olup risk unsuru belirlenmemiştir.
GRI 410: Security Practices 2016 410-1 Tofaş faaliyet sahalarının güvenliğinin sağlanmasında alanında uzmanlaşmış, sertifikalı güvenlik personeli görev almaktadır. Güvenlik personelinin eğitim içeriğinde 3. taraflarla iletişim ve insan hakları konuları bulunmaktadır. Tüm güvenlik personeline şirket prosedürleri hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.
Araç ve Trafik Emniyeti
GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016
103-1 Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.13)
103-2 Kurumsal Yönetim Yapısı(p.6); Risk Yönetimi (p.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (p.11); Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.12-13); Araç Emniyeti, Sürüş ve Yolcu Konforu (p.21)
103-3 Risk Yönetimi (p.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (p.11)
GRI 416: Tüketici Sağlık
ve Emniyeti 2016
416-1 Araç Emniyeti, Sürüş ve Yolcu Konforu (p.21)
416-2 Raporlama döneminde araç ve yolcu emniyeti konularıyla ilgili yasal düzenlemelere uyumsuzlukla ilgili bir vaka yaşanmamıştır.
İş Hayatı-Özel Hayat Dengesi
GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016
103-1 Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.13)
103-2 Kurumsal Yönetim Yapısı (p.6); Risk Yönetimi (p.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (p.11); Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.12-13);Sosyal Hayat (p.40)
103-3 Risk Yönetimi (p.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (p.11)
Marka Algısı
GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016
103-1 Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.13)
103-2 Kurumsal Yönetim Yapısı (p.6); Risk Yönetimi (p.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (p.11); Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.12-13); Müşteri Memnuniyeti (p.16)
103-3 Risk Yönetimi (p.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (p.11)
Ürün ve Hizmet Kalitesi
GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016
103-1 Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.13)
103-2 Kurumsal Yönetim Yapısı (p.6); Risk Yönetimi (p.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (p.11); Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.12-13); Dünya Klasında Üretim ve Kalite (p.28-33)
103-3 Risk Yönetimi (p.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (p.11)
Müşteri Memnuniyeti
GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016
103-1 Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.13)
103-2 Kurumsal Yönetim Yapısı (p.6); Risk Yönetimi (p.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (p.11); Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.12-13); Müşteri Memnuniyeti (p.16-17)
103-3 Risk Yönetimi (p.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (p.11)
Tedarikçi ve Bayi İş Başarısı
GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016
103-1 Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.13)
103-2 Kurumsal Yönetim Yapısı (p.6); Risk Yönetimi (p.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (p.11); Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.12-13);Tedarikçi Geliştirme Uygulamaları (p.46-47);Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (p.46); Yetkili Servis ve Bayi Ağı (p.46)
103-3 Risk Yönetimi (p.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (p.11);Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (p.46)
Değer Zincirinde Sürdürülebilir Risk Yönetimi
GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016
103-1 Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.13)
103-2 Kurumsal Yönetim Yapısı (p.6); Risk Yönetimi (p.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (p.11); Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.12-13);Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (p.46)
103-3 Risk Yönetimi (p.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (p.11)
Ürün, Süreç, Mobilite Modeli İnovasyonu
GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016
103-1 Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.13)
103-2 Kurumsal Yönetim Yapısı (p.6); Risk Yönetimi (p.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (p.11); Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.12-13); Mobilite Çözümleri (p.23)
103-3 Risk Yönetimi (p.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (p.11)
Dijitalleşme
GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016
103-1 Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.13)
103-2 Kurumsal Yönetim Yapısı (p.6); Risk Yönetimi (p.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (p.11); Sürdürülebilirlik Yönetimi (p.12-13); Dijital Dönüşüm (p.20-21); Araçlarda Dijitalleşme (p.20)
103-3 Risk Yönetimi (p.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (p.11)