Entegre Rapor 2022
ANA SAYFA | EN
FİNANSAL SERMAYE

Sürekli iyileştirilen ve değer üreten yönetim modeli ile Tofaş, kârlı büyümesini sürdürmeyi hedeflemektedir.

BİR BAKIŞTA 2022

SATIŞLAR

Tofaş’ın, 2022 yılı iç piyasa satışları %20,3 artış kaydederek 148.786 adet ile yılı kapatmıştır. Şirket’in toplam satış gelirleri ise %121 oranında yükselerek 65.545 milyon TL’ye ulaşmıştır.

SATIŞLAR (ADET)

İÇ PİYASA

DEĞİŞİM

DIŞ PİYASA

DEĞİŞİM

TOPLAM

DEĞİŞİM

2021

2022

%

2021

2022

%

2021

2022

%

Binek Araç

74.944

100.722

34,4

45.536

39.109

-14,1

120.480

139.831

16,1

Hafif Ticari Araç

47.365

48.064

1,5

66.941

82.376

23,1

114.306

130.440

14,1

Toplam

122.309

148.786

21,6

112.477

121.485

8,0

234.786

270.271

15,1

 

SATIŞLAR (ADET)

2021

2022

DEĞİŞİM (ADET)

Yurt İçi

122.309

148.786

26.477

Üretimden

115.982

142.338

26.356

Egea Sedan

49.183

68.668

19.485

Egea HB

21.677

27.988

6.311

Doblò

28.865

24.321

-4.544

Fiorino

16.257

21.361

5.104

İthal

6.327

6.448

121

Ducato

2.243

2.383

140

Fiat 500

635

165

-470

Jeep®

2.906

2.346

-560

Ulysse

0

2

2

Scudo

0

232

232

Alfa Romeo

172

880

708

Panda

235

84

-151

Maserati

101

312

211

Ferrari

35

44

9

İhracat

112.477

121.485

9.008

Tipo

16.278

7.890

-8.388

Tipo HB ve SW

29.246

30.452

1.206

Doblò

37.697

32.806

-4.891

Ram Doblò

11.064

27.755

16.691

Fiorino

18.180

22.574

4.394

Diğer

12

8

-4

Toplam

234.786

270.271

35.485

SATIŞLAR (BİN TL)

2021

2022

DEĞİŞİM %

Yurt Dışı Satışlar

14.643.275

29.903.470

104,2

Yurt İçi Satışlar

14.264.210

34.038.696

138,6

Esas Faaliyetlerden Diğer Satışlar

776.820

1.603.188

106,4

Toplam

29.684.305

65.545.354

120,8

İHRACAT

2022 yılında Tofaş ihracatta bir önceki yıla göre adet bazında %8 büyüme kaydederek yılı 121.485 seviyesinden kapatmış ve Türkiye ihracatından hacimsel olarak %12,3 pay almıştır. Binek araç ihracatı 2022 yılında bir önceki yıla göre %15,2 düşüş gösterirken, hafif ticari araç ihracatı 2021 yılına göre %24,1 civarında artmış; toplam ihracatta %8,0 toparlanma kaydedilmiştir. Binek araç ihracatındaki düşüş tedarik tarafında yaşanan sıkıntılar ve pazarın hızlı bir şekilde hibrit/elektrikli araçlara kaymasından kaynaklanmıştır. Ticaret araç ihracatındaki artış ise yükselen e-ticaret hacmi ve Kuzey Amerika bölgesine gerçekleştirilen ihracat ile desteklenmiştir.

Tofaş’ın 2022 yılı ihracat geliri ise bir önceki yıla göre %109,6 artarak 29.903 milyon TL seviyesine ulaşmıştır.

FİNANSAL SONUÇLAR

2022 yıl sonu itibarıyla toplam varlıkları 40,3 milyar TL’ye, toplam özkaynakları ise 11,3 milyar TL seviyesine ulaşan Tofaş’ın net nakit seviyesi 5 milyon TL’dir.

(Milyon TL)

2021

2022

Değişim (%)

Toplam Dönen Varlıklar

16.170

33.385

106,5

Toplam Duran Varlıklar

7.304

6.991

-4,3

Toplam Varlıklar

23.473

40.376

72,0

Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler

13.758

26.069

89,5

Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler

3.972

2.993

-24,7

Toplam Yükümlülükler

17.730

29.062

63,9

Toplam Özkaynaklar

5.743

11.314

97,0

Toplam Kaynaklar

23.473

40.376

72,0

Net Nakit

-3,5

5,1

243

Tofaş 2022 yılında 65,5 milyar TL toplam satış gelirine ulaşırken, bir önceki yıla göre %94,5 artış ile 11,3 milyar TL FAVÖK elde etmiştir. FAVÖK artışını destekleyen faktörler; güçlü iç piyasa performansı, disiplinli maliyet kontrolü ve üretim esnekliği olmuştur.

Tofaş’ın vergi öncesi kârı, güçlü nakit pozisyonu ve net finansal giderlerde yaşanan iyileşmenin etkisiyle, bir önceki yıla göre %143,8 artış kaydederek 8,6 milyar TL’ye ulaşmıştır.

Ertelenmiş vergi geliri etkisiyle 8,6 milyar TL net kâr elde edilmiş ve bir önceki yıla göre %160,9 artış kaydedilmiştir.

YILLAR

FAVÖK (EBITDA)

VERGİ ÖNCESİ KÂR

NET KÂR

 

bin TL

Değişim %

bin TL

Değişim %

bin TL

Değişim %

2018

2.532.578

%24,40

1.290.894

%5,00

1.330.423

%3,70

2019

2.479.757

%-2,10

1.456.555

%12,80

1.481.639

%11,40

2020

3.025.512

%22,00

1.830.776

%25,70

1.784.170

%20,40

2021

5.794.126

%91,50

3.512.216

%91,80

3.281.316

%83,90

2022

11.269.849

%94,5

8.562.231

%143,8

8.562.191

%160,9

YATIRIMLAR VE AR-GE HARCAMALARI

2022 yılında 46 milyon euro yatırım harcaması gerçekleştiren Tofaş’ın toplam yatırım tutarının ağırlığını Egea Projesi oluşturmuştur.

 

2018

2019

2020

2021

2022

Yatırım harcamaları (milyon euro)

95

106,6

108,3

100

46,1

 

2022 YATIRIMLARI

(MİLYON EURO)

Egea Ailesi

28,7

Yapısal

11,9

Doblò

3,3

Minicargo

2,2

Toplam

46,1

TEMETTÜ ÖDEMESİ

Tarihsel olarak yüksek temettü ödemesi gerçekleştiren Tofaş, 2022 yılında 2021 yılına ait kâr rakamına ilişkin olarak tek seferde toplam 3.200 milyon TL’lik rekor seviyede brüt temettü ödemesi yapmıştır. 2018-2022 yılları arasında Tofaş tarafından ödenen temettü miktarı 6,8 milyar TL’ye ulaşmıştır. Tofaş yönetiminin 2022 yılına ilişkin kâr payı dağıtımı ise toplam 3.000 milyon TL tutarında olup, 2022 yılı net kârı üzerinden %35 temettü ödeme rasyosuna işaret etmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME

Sermaye piyasalarındaki gelişmelerin bir gereği ve dinamik bir süreç olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanması, Tofaş açısından belirleyici ve artan bir önem taşımaktadır. Tofaş, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymakta ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda iyileştirmeleri ve gerekli düzenlemeleri yapmaktadır.

Tofaş, kurumsal yönetimi bir şirket kültürü olarak benimsemek suretiyle ilgili faaliyetlerini sürdürmektedir. Tofaş Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında şeffaflık, hesap verilebilirlik, adillik ve sorumluluk ilkeleriyle kurumsal yönetim uygulamalarını sürdürülebilirlik anlayışıyla devam ettirmektedir.

Kurumsal yönetim derecelendirme firması, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Tofaş’ın kurumsal yönetim derecelendirme notu 2022 yılında periyodik olarak bir kez yenilenmiştir. 2022 yılı içindeki faaliyetler gözden geçirilerek, 26 Ekim 2022 tarihi itibarıyla hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu’na istinaden, derecelendirme notu 9,26 olarak açıklanmıştır.

HİSSE PERFORMANSI

Tofaş hissesinin 2022 yılı ortalama değeri, 2021 yılı ortalama değerine göre %121 artış göstererek aynı dönemde ortalama %98 oranında değer kazanan BİST 100 endeksine göre daha güçlü bir performans sergilemiştir. Yıl sonunda gerçekleşen fiyat seviyeleri göz önünde bulundurulduğunda, Tofaş hissesi 2022 yılında %138 oranında artış gösterirken aynı dönemde BİST 100 endeksinin artış oranı %197 olmuştur.

NEDEN TOFAŞ?

İÇ PİYASADA GÜÇLÜ KONUM

KATMA DEĞERLİ ÜRETİM

KORUNAKLI İHRACAT KONTRATLARI

SAĞLAM FİNANSAL POZİSYON

YÜKSEK KÂRLILIĞIN YATIRIMCILARLA PAYLAŞIMI

BAĞLI ORTAKLIKLAR

Tofaş’ın ilişkili tarafları ile yaptığı alım ve satımlara, 2022 yılına ait finansal raporun 27 numaralı dipnotunda yer verilmiştir.

Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.

Koç Fiat Kredi, Tofaş çatısı altında satışa sunulan markalar ile birlikte ikinci el ve yan ürünler için finansal çözüm hizmetleri sağlamaktadır. Şirket, müşterilere bayiden ayrılmadan tek noktada hızlı hizmet imkânı, online kanallardan başvuru olanağı ve güçlü operasyonel yapısıyla gerçek ve tüzel müşterilere finansman desteği sunmaktadır.

2022 yılında 21 bin adet araca 4,52 milyar TL kredi kullandıran ve Tofaş’ın perakende satışlarının %21,5’ini kredilendiren Şirket’in 2022 yıl sonu itibarıyla kredi portföyü 4,80 milyar TL’dir. Koç Fiat Kredi, kredi portföyünü banka kredileri ve ihraç ettiği menkul kıymetlerle fonlamaya devam etmiştir. Banka kredileri ile sağlanan kaynakların toplam büyüklüğü 2022 yılı sonunda 4,12 milyar TL olmuştur. İhraç edilen menkul kıymetler bakiyesi ise 542,5 milyon TL nominal değerdedir. 2022 yılında da Koç Fiat Kredi’nin ulusal kısa vadeli kredi notu (TR) A1+ görünümü durağan, uzun vadeli ulusal kredi notu ise (TR) AA görünümü durağan olarak teyit edilmiştir.

Şirket’in merkez ve bayilerde kullanılan operasyonel uygulama altyapısının mikro parçalar halinde yönetileceği modernizasyon projesine 2021 yılında başlanmıştır. Lisans ücretlerinden tasarruf imkânı sağlanırken ilave geliştirme ve bakım süreçlerinin kısaltılarak daha verimli hale getirileceği bu proje, aynı zamanda yeni nesil iş gücü kazanımında kaldıraç imkânı sağlayacaktır. Projenin satış sonrasını kapsayan ilk 2 fazı 2022 yılında tamamlanmıştır. Projenin son fazı olan satış öncesi bölümüne ise 2023 yılında başlanması planlanmaktadır. Müşterilerin, tüm işlemlerini self-servis bir şekilde tek noktada gerçekleştirmelerini sağlayacak mobil uygulama projesi de modernizasyon projesine paralel olarak 2022 yılının sonunda tamamlanmıştır.

Koç Fiat Sigorta

Otomotiv endüstrisindeki gelecek müşteri beklentileri ve Tofaş’ın mobilite öncelikleri doğrultusunda oluşan “Koç Fiat Sigorta” girişimi, Koç Fiat Kredi’nin bir iştiraki olarak şirkete dönüşmüştür.

Tofaş için yeni bir iş alanı yaratan ve kurum içi girişimciliğin iyi örneklerinden biri olan Koç Fiat Sigorta ile Tofaş, müşterilerinin mobilite ve diğer tüm alanlardaki sigorta ihtiyaçlarını da üstlenerek, uçtan uca mükemmel deneyim sunma vizyonundaki önemli bir adımı da atmıştır. Türkiye’nin en büyük acentesi olma hedefi ile kurulan Koç Fiat Sigorta, Tofaş’ın güçlü bayi ağı ve diğer kanallarda gelişerek müşterilere mobilite alanında ihtiyaç duydukları tüm sigorta ürünlerini sunmaktadır.

Fer Mas Oto Ticaret A.Ş.

2005 yılında kurulan Fer Mas, Ferrari ve Maserati otomobillerinin Türkiye temsilciliğini yapmakta ve satış sonrası hizmetlerini sunmaktadır.

2022 yılında Ferrari’nin Türkiye’deki satış adedi 44 olarak kaydedilirken, Maserati’nin toplam satış adedi 314 adet olmuştur.

Fer Mas servisi, 2022 yılında İstanbul Vadi Koru’daki yeni yerine taşınmıştır. Yeni serviste, Ferrari ve Maserati müşterileri için ayrıştırılmış 375 m2 müşteri kabul alanı, 1.200 m2 kaporta-boya onarım alanı ve 1.125 m2 mekanik onarım alanı bulunmaktadır.

GRI 3-3, 201-1, 201-3, 203-2, 207-1, 207-2, 207-3, 207-4