Entegre Rapor 2022
ANA SAYFA | EN
Başlıca Göstergeler

2022 yılında 65,5 milyar TL satış geliri elde eden Tofaş, %19,2’lik yurt içi pazar payı ile de otomotiv sektörü içerisindeki güçlü konumunu pekiştirmiştir.

OPERASYONEL GÖSTERGELER

(bin TL)

2018

2019

2020

2021

2022

Yurt Dışı Satışlar (bin TL)

14.455.023

13.301.313

10.821.043

14.643.275

29.903.470

Yurt İçi Satışlar (bin TL)

3.934.701

5.355.308

12.441.509

14.264.210

34.038.696

Diğer Gelirler (bin TL)

213.607

240.293

294.195

776.820

1.603.188

Üretim Hacmi (adet)

301.750

264.197

250.630

228.544

263.747

Satışlar (adet)

311.499

271.319

259.479

234.786

270.271

%95,7Yurt içi satışlarda %95,7 yerli üretim payı ile lider

7 yıldırFiat Egea, 7 yıldır Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili

%12,3Tofaş’ın Türkiye’nin toplam araç ihracatındaki payı

4 yıldır liderFiat, 4 yıldır binek ve hafif ticari araç toplam satışlarında lider

%18,7 pazar payıFiat markası ile Türkiye otomotiv pazarının lideri

%19,5Tofaş’ın Türkiye’nin toplam araç üretimindeki payı

%100Atık geri kazanımı

0,322 tonCO2eq1Araç başına üretimden kaynaklanan toplam emisyon

2,74 m3Araç başına su tüketimi

1 Yıllık performans kapsamında takip edilen 2022 yılı araç başı değeridir. Toplam emisyon 85 bin ton CO2’dir.

FİNANSAL GÖSTERGELER

(bin TL)

2018

2019

2020

2021

2022

Toplam Aktif

13.001.799

12.809.287

19.475.621

23.473.341

40.375.815

Özsermaye

3.706.555

4.329.209

4.468.611

5.743.391

11.313.640

Satış Gelirleri

18.603.331

18.896.914

23.556.747

29.684.305

65.545.354

FAVÖK

2.532.578

2.479.757

3.025.512

5.794.126

11.269.849

Vergi Öncesi Kâr

1.290.894

1.456.555

1.830.776

3.512.216

8.562.231

Net Kâr

1.330.423

1.481.639

1.784.170

3.281.316

8.562.191

%71,6Toplam aktifler 2022 yılında %71,6 artışla 40,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

%97,02022 yılında özsermaye %97,0 artışla 11,3 milyar TL’ye ulaşmıştır.

%120,8Satış gelirleri 2022 yılında %120,8 oranında yükselerek 65,5 milyar TL olmuştur.

%94,5FAVÖK 2022 yılında %94,5 oranında artarak 11,3 milyar TL olarak kaydedilmiştir.

%143,82022 yılında %143,8 oranında artan vergi öncesi kâr 8,6 milyar TL’ye yükselmiştir.

%160,9Net kâr 2022 yılında %160,9 oranında artışla 8,6 milyar TL’ye ulaşmıştır.