Entegre Rapor 2022
ANA SAYFA | EN

Hedefimiz, şirketimizin sürdürülebilir başarısını, müşterileri için değer üreten, çalışanlarının ve iş ortaklarının parçası olmaktan gurur duydukları küresel bir şirket olarak devam ettirmektir.

CEO'NUN
DEĞERLENDİRMESİ

TOFAŞ
HAKKINDA

2022
YILINDAKİ
BAŞARI VE
ÖDÜLLER

TOFAŞ’TA
DÜNDEN
BUGÜNE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

FİNANSAL
SERMAYE

ÜRETİLMİŞ
SERMAYE

İNSAN
SERMAYESİ

FİKRİ
SERMAYE

SOSYAL
SERMAYE

DOĞAL
SERMAYE