Entegre Rapor 2022
ANA SAYFA | EN
FİKRİ SERMAYE

Müşterileri için en iyi değeri ve mobilite çözümlerini yaratan lider otomotiv şirketi olma vizyonuna sahip olan Tofaş, sunduğu ürün ve hizmetler ile müşterilerinin yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlamaktadır. Sürdürülebilirlik teknolojilerinin şekillendirdiği bir piyasada müşteri odaklı yenilikçi araçlar geliştirmek, küresel rekabetçi ürün ve teknoloji geliştirme merkezi olmak ve dijitalleşmenin sunduğu kaldıracı müşteriye sunulan değer önerisi ve üretilen toplam değerin artırılmasında etkin olarak kullanmak Tofaş’ın ar-ge ve inovasyon alanındaki temel stratejik hedefleridir. Tofaş ayrıca, küresel otomotiv yazılımı alanındaki ihtiyaçlara yanıt vermek üzere faaliyet kapsamını sürekli genişletmektedir.

BİR BAKIŞTA 2022

AR-GE MERKEZİ

1994 yılında kurulan, 2008 yılı itibarıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi olarak tescil edilen Tofaş Ar‑Ge Merkezi’nin araştırma çalışmaları, Şirket’in stratejik önceliklerine yönelik olarak ele alınmakta ve birbiriyle kesişen üç alana odaklanmaktadır:

Tofaş Ar‑Ge Merkezi’nin hedefi; küresel rekabetçi ürün ve teknoloji geliştirme merkezi olmaktır. Bu hedefi gerçekleştirmek için pazar ihtiyaçlarına yönelik olarak yeni ürün projelerinin başarıyla oluşturulmasına, pazara sunulmasına ve mevcut ürünlerin beklentiler doğrultusunda iyileştirilmesine odaklanmaktadır.

Stellantis’in önde gelen ar-ge merkezlerinden biri olan Tofaş Ar-Ge aynı zamanda Türkiye’nin en iyi otomotiv ar-ge merkezidir. Sıfırdan komple araç geliştirme bilgi birikimine ve yetkinliklerine sahip olan Tofaş Ar‑Ge Merkezi, aynı zamanda Türkiye’nin en çok ar-ge harcaması yapan şirketlerinden biridir. Tofaş Ar‑Ge Merkezi; araç geliştirme sahasında yüksek teknolojili ve çeşitliliği ile öne çıkan, küresel çapta bir altyapıya, 20.110 m²’lik laboratuvar ve ofis alanına sahiptir. 600’den fazla çalışanı olan Tofaş Ar‑Ge Merkezi’nde yüksek lisans ve doktoralı çalışan sayısı 2022 yıl sonu itibarıyla 159’dur.

Tofaş Ar-Ge; küresel ürün projeleri için mühendislik ihracat merkezi olarak da faaliyet göstermektedir. Tofaş’ta üretilecek modellerin yanı sıra Stellantis’in dünyanın farklı bölgelerinde üretilen marka ve modellerinin ürün geliştirme projelerinde Tofaş mühendisleri aktif rol oynamaktadır. Stellantis ürün projelerindeki sorumluluğu gün geçtikçe artan Tofaş, mühendislik ihracatıyla ülkemizin ekonomisine, sanayi ve ar-ge birikimine katkı sağlamaktadır. Stellantis’in yazılım alanındaki stratejik plan ve organizasyonu kapsamında Tofaş, Türkiye’de artan bir sorumluluk üstlenmekte, küresel otomotiv yazılımı alanındaki ihtiyaçlara yanıt vermek üzere faaliyet kapsamını sürekli genişletmektedir.

Bu kapsamda Tofaş Ar-Ge Merkezi, yetkinliklerini bağlanabilirlik, bilgi eğlence, tahrik sistemleri, kontrol yazılımları ve ileri sürüş desteği alanlarında geliştirmeyi, kadrosunu mühendislik şirketleri ve serbest yazılımcıları dâhil ederek büyütmeyi, çok daha geniş bir ar-ge ekosistemi ile çalışarak, ar-ge ihracatını artırmayı ve böylelikle Türkiye’de mühendislik ekosisteminin gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Tofaş Ar-Ge İzmir Şubesi

Tofaş Ar-ge Merkezi’nin, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Tekno Park Yazılım Merkezi’nde oluşturduğu, ürün geliştirme ve yazılım şubesi 2022 yılında faaliyete başlamıştır.

İzmir’deki yeni merkezle birlikte Tofaş, otomotiv yazılımı alanındaki faaliyet kapsamını artırarak, Stellantis dünyasındaki farklı marka ve modeller için bileşenler ve sistemlerin tasarlanması, sanal-fiziksel doğrulamalar yapılması, prototiplenmesi gibi birçok farklı alanda üstlendiği sorumlulukları daha ileri bir boyuta taşımayı planlamaktadır.

Tofaş Ar-Ge İzmir’in; kalibrasyon ve güvenlik uygulamaları, veri bilimi ve yapay zekâ uygulamaları ile akıllı araç mimarisi, otonom-sürücüsüz araç çözümleri, bağlanırlık çözümleri, otomotiv siber güvenliği ve filo servislerinde yönetim ve optimizasyon algoritmaları üzerinde çalışması planlanmıştır.

Yazılımın ürün geliştirme sürecindeki yerinin ve öneminin her geçen gün arttığı bir ortamda, Tofaş Ar-Ge İzmir Şubesi ile hem yerel yazılım ihtiyaçlarının karşılanması hem de Stellantis’in yazılım merkezli büyüme stratejisinin bir parçası haline gelerek otomotiv yazılımı alanında küresel ihtiyaca yanıt verilmesi amaçlanmaktadır.

Yatırımlar

Tofaş Ar‑Ge Merkezi’nde 2022 yılına kadar, araç konsepti, stil, gövde, iç tasarım, süspansiyon, motor, emisyon, titreşim ve akustik alanlarında tamamlanan tasarım ve test altyapı yatırımlarının toplamı 58 milyon euroyu aşmıştır. 2022 yılında yapılan ar-ge harcaması ise 671 milyon TL’dir.

Tofaş Ar‑Ge Merkezi, 2022 yılı içerisinde yoğun olarak Fiorino, Doblò, Egea modellerinin iyileştirme ar‑ge faaliyetlerini yürütmüştür. Aynı zamanda Tofaş Ar-Ge Merkezi’nin 350 mühendisi Stellantis bünyesindeki farklı modellerin ürün geliştirme süreçlerinde görev almıştır.

Çevresel yatırımları da önceliklendirmeyi sürdüren Tofaş’ın çevre ar-ge faaliyetlerinin %22’si emisyon azaltımına ayrılmıştır. Tofaş, paydaşlarının seyahat deneyimlerini, ulaşım ve dağıtım operasyonlarını iyileştirmek için daha düşük emisyon düzeyine sahip veya alternatif yakıtlarla çalışan araçlar yaratmak için çalışmalarına devam etmektedir.

(milyon TL)

2018

2019

2020

2021

2022

Ar-Ge Harcamaları

244

355

575

882

671

Ürün Geliştirme ve Üretim Teknolojileri

Tofaş Ar‑Ge Merkezi, ürün mühendisliği kapsamında bir aracı tümüyle tasarlamak için gerekli yetkinliklere sahiptir. Ürün geliştirme ve üretim teknolojileri alanında yetkinlik kazanımı, Tofaş Ar‑Ge Merkezi’nin stratejik hedefleri doğrultusunda araştırma projeleriyle de desteklenmektedir.

Tofaş’ın çevresel sürdürülebilirlik alanında odaklandığı çalışmaların temelinde elektrifikasyon, araç hafifletme ve araç enerji tüketimi azaltma konuları yer almaktadır. Üretkenlik artışı çalışmalarında ise, esas olarak tüm alanlarda süreçlerin dijital optimizasyonuna ve düşük maliyetli otomasyon çalışmalarına öncelik verilmektedir

İş Birlikleri

Türkiye’nin ürün geliştirme merkezi olarak uluslararası tanınırlığının artması ve gelişebilmesi için ön koşullardan biri, ar‑ge değer zincirinin tüm unsurlarının birlikte ele alınmasıdır. Tofaş; ortak tasarım geliştirme, yerel mühendislik firmalarının örgütlenmesi ve üniversitelerle iş birlikleri konularına özel önem vermektedir. Üniversite-sanayi iş birliği projelerini, teknoloji geliştirme çalışmalarına paralel olarak yürüten Tofaş Ar‑Ge Merkezi, son 16 yılda 18 farklı üniversiteyle yaklaşık 130 projede ortak çalışmıştır.

Tofaş Ar‑Ge Merkezi, ürün ve süreçleri geliştirmek için farklı sektörlerden paydaşlarla iş birliği yaparak, üzerinde çalıştığı ileri araştırma projeleri ile verimlilik sağlamakta; sosyal ve çevresel sorunlara çözümler üretmektedir. Bu kapsamda, Avrupa Birliği ve Tübitak tarafından aldığı destekler ve bu platformların yarattığı iş birliği fırsatları ile Tofaş, katma değeri yüksek, yenilikçi, çevre dostu projeler geliştirilmektedir. Tofaş Ar‑Ge Merkezi, 2021 ve 2022 yıllarında 13 Avrupa Birliği (AB) projesinin kabulünü alarak içinde yer aldığı AB araştırma projeleri sayısını 31’e çıkarmış ve bu projeler kapsamında 260’ı aşkın uluslararası proje ortağıyla çalışmıştır.

Fikri Haklar

Tofaş Ar‑Ge Merkezi, katma değer sağlayan yeni projeler ve yenilikçi fikirlerle patent başvuru sayısını her yıl artırmayı hedeflemektedir. Yenilikçi çalışmalar sonucunda, 2022 yılında 71 adet yeni patent başvurusu gerçekleştirilmiştir.

İNOVASYON VE DİJİTALLEŞME

Tofaş stratejik önceliklerini ve uygulamalarını; teknolojideki gelişmeleri, değişen pazar ve müşteri gereksinimlerini göz önünde bulundurarak şekillendirmektedir. Şirket rekabet gücünü sürekli iyileştirmek için, üretkenlik amaçlı dijital optimizasyon uygulamalarıyla akıllı fabrikaya yönelik çalışmalarını stratejik öncelikleri arasında kabul etmektedir.

Yatırımlar ve Projeler

2022 yılında 364 adet proje tamamlanarak, dijitalleşme alanında yapılan projelerin sayısı 1.500’e ulaşmıştır. 2022 yılında yapılan projelerde ağırlıklı olarak nesnelerin interneti (IoT), ileri analitik ve makine öğrenmesi, görüntü işleme, iş birlikçi robotlar (cobot), robotik süreç otomasyonu (RPA) gibi teknolojiler öne çıkmıştır.

Tofaş, dijitalleşmenin temel parçası olarak mevcut veri tabanlarının niteliklerini iyileştirirken, bir yandan da uzaktan çalışma, 5G, bulut, siber güvenlik gibi bilgi teknolojilerini geliştirmeye yönelik yatırımlarını sürdürmektedir.

Veri yetkinliklerini geliştirmek ve veri odaklı analitik projelerin yayılımını desteklemek amacıyla, çalışanların iç ve dış kaynaklardan alınan verileri bir araya getirerek, üzerinde kendi analitik senaryolarını geliştirebildikleri büyük veri omurgasının yayılımı artırılmıştır. Bu altyapı üzerinde self-service analitik ürünlerin ve hızlı yazılım geliştirme metotları ‘Low Code/No Code’ araçlarının devreye alınma çalışmalarına hız kazandırılmıştır.

2022 yılında, Tofaş’ın ticari operasyonları ve üretim yönetim sistemleri için modernizasyon projeleri hayata geçirilmiştir.

Temel altyapı ve ofis süreçleri için robotik dönüşümü sürdürecek yatırımlar hız kazanmış ve organizasyonel çevikliği destekleme noktasına ulaşmıştır.

Tofaş önümüzdeki dönemde dijitalleşme projelerini fayda odaklı ele almaya devam edecektir. Daha fazla sayıda ve yüksek katma değerde projeleri gerçekleştirmek, dış kaynaklar ile daha etkin iş birlikleri kurmak, dijital alanlarda çalışanlarının yetkinliklerine yatırım yapmak ve entegre bağlanabilirlik altyapısı ile yeni hizmetler ve iş ortaklıkları geliştirmek, Tofaş’ın dijitalleşme alanındaki gelecek odağını oluşturmaktadır.

Yetenek ve Ekosistem Geliştirme

Dijitalleşme ve inovasyon çalışmalarının başarılı şekilde hayata geçirilmesinin iki önemli unsuru, bu kültür ve yetkinliğin şirket içerisinde yaygınlaşması ve ekosistemin uygun çözüm ortaklarını kapsayacak şekilde genişlemesidir. Kurumsal girişim yaklaşımının bir parçası olarak, müşteri ve çalışan deneyiminin iyileştirilmesi ve üretkenlik iyileşmeleri sağlamak üzere, düzenli programlarda diğer Koç Topluluğu şirketleri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kuluçka merkezleri ve melek yatırım kuruluşları ile birlikte çalışılmaktadır.

Tofaş, başta veri bilimi, makine öğrenmesi, IoT, RPA gibi temel teknolojilerin kazanılması ve uygulamaya alınmasına rehberlik edecek uzmanlık alanlarını oluşturmuş; ekosistemin genişletilmesi için bir platform yönetim sistemi geliştirmeye başlamıştır. Tofaş’ın 2019 yılında hayata geçirdiği “Veri Bilimi Programı” kapsamında, çevrimiçi eğitim ve tam gün danışmanlık ile yapay zekâ konusunda yetkin kişi sayısı 2022 yılında 124’e ulaşmış; Tofaş çalışanları 30 veri bilimi projesi ortaya koymuştur. Tofaş Akademi bünyesinde IoT programları ile ilgili 35 Tofaş çalışanı, RPA programları ile ilgili ise 158 Tofaş çalışanı süreçleri analiz etme ve yeni projelerin hayata geçmesine destek olma konusunda yetiştirilmektedir.

Tofaş Akademi, teknoloji okur yazarlığının ve dijital dönüşüm kültürünün Tofaş içinde ve değer zincirinde yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir. Akademi bu hedefe yönelik olarak; teknoloji ortaklarıyla birlikte, teknoloji okuryazarlığını, dijital kültürün yayılmasını ve sahiplenilmesini sağlamak üzere, dönüşümü kültürel yolculuk haline getiren bir program geliştirmiştir. Program kapsamında özel eğitimler, sınıf içi eğitimler ve video eğitimleri gerçekleştirilmektedir. 2022 yılında, 568 saha çalışanı bu eğitimlerden faydalanmıştır.

Tofaş çalışanlarının dijitalleşme kapsamında proje üretmesini desteklemek amacıyla 2020 yılında hayata geçirilen Optimus inisiyatifi kapsamında, 2022 yılında 181 Tofaş çalışanı toplam 364 projeye liderlik etmiştir. Başarıyla devam eden inisiyatifin fabrika geneline yaygınlaştırılması amacıyla, fabrika direktörlüğünde başlatılan Optimus inisiyatifi kapsamına 2022 yılında kalite ve tedarik zinciri direktörlükleri de eklenmiştir. 2023 yılında enerji ve tedarik zinciri alanındaki proje sayılarının artacağı öngörülmektedir.

Kurum İçi Girişimcilik

Tofaş, yürüttüğü kurum içi girişimcilik programları ile çalışanlarının yeni yetkinlikler kazanmalarını, yenilikçi yöntemlerle yaratıcı fikirler ortaya koyarak projelerini hayata geçirmelerini desteklemektedir.

Fiat Connect

Tofaş bünyesinde geliştirilen ve Türkiye’deki kullanıcılarının alışkanlıklarını ve otomobille olan ilişkisini değiştiren bağlantı teknolojisi Fiat Connect uygulaması, sınıfındaki ilk uzaktan erişim teknolojisidir.

Aracın elektronik kontrol ünitesine takılan bir cihazla aktif hale gelen Fiat Connect, web ve mobil tabanlı bir destek hizmeti olarak 2018 yılında pazara sunulmuştur. Uygulama, kullanıcılarının servis geçmişi dâhil, taşıt araçları ile ilgili ayrıntıları öğrenmelerini ve işlem yapmalarını kolaylaştırmakta; kişiye özel kampanyalar ve dönemsel bakım gibi özel hatırlatmalar almalarını sağlamaktadır.

Pazara sunulduğu günden itibaren sürekli gelişmeye devam eden Fiat Connect uygulamasına yıllar içerisinde kullanıcı verilerine göre kişiye özel kasko poliçeleri belirleyen “Connect Kasko”, “Kaza Kara Nokta Bildirimi”, “Çocuk Alarmı”, “Yakıt Tasarrufu için Oyunlaştırma” ve “Android Auto Entegrasyonu” özellikleri eklenmiştir.

2022 yılında Mastercard ile yapılan iş birliği ile Fiat Connect’e Fiat servislerinde ve Opet istasyonlarında geçerli olan “Mobil Ödeme” özelliği eklenmiştir. Bağlanabilirlik teknolojisinin herkes için erişilebilir olması hedefiyle, Fiat Connect uygulaması 2022 yılında tüm Fiat Egea model ailesinde standart hale getirilmiştir.

Fiat Connect’in ambulans hizmeti ile 2018-2022 yılları arasında 62 vakada proaktif ambulans yönlendirmesi gerçekleştirerek, desteğe en çok ihtiyaç duyulan anlarda müşterilerin yanında olunmuştur.

Tofaş; güvenlik, konfor ve çevreye duyarlılık açısından sürücüye hizmet ve destek sunan akıllı araçlar geliştirme taahhüdüne dayanarak, 2025 yılına kadar “Fiat Connect” uygulamasına güvenli sürüş alışkanlığı kategorisi eklemeyi ve uygulamanın kullanıcı sayısını artırmayı hedeflemektedir.

GRI 2-28, 3-3, 203-1