Entegre Rapor 2022
ANA SAYFA | EN
Güvence Beyanı

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Güvence Beyanı (Makul Güven)

1. ÇALIŞMANIN KAPSAMI

Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. TOFAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer alan GRI performans bildirimlerinin (Enerji, Su & Atık Su, Emisyonlar ve Atık) GRI Standardına göre uygunluğunun sınırlı güven seviyesinde bağımsız güvencesini sağlamak için saha ve ofis doğrulama faaliyetlerini yürütmüştür.

Doğrulama faaliyetleri Haziran-Ağustos 2023 dönemleri arasında proses analizi ile gerçekleştirildi.

Bu Güvence Beyanı, aşağıda açıklanan çalışma kapsamında yer alan performans bildirimlerine ilişkin ilgili veri ve bilgiler için geçerlidir.

TOFAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’ndaki bilgiler ve sorumluluğu kuruluşa aittir ve Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. sürdürülebilirlik raporunun hazırlanmasına dahil olmamıştır. Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.’nin görev ve sorumluluğu, var olan bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliğinin ve bu bilgilerin elde edilmesi, analizi ve gözden geçirilmesi için kullanılan temel sistem ve süreçlerin bağımsız güvencesini sağlamaktır.

2. DOĞRULAMA FAALİYETLERİ

Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. bağımsız güvence kapsamının bir parçası olarak aşağıdaki doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirmiştir:

  1. Çalışma; TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.’ye ait İstanbul Cad. No:574 16110 Bursa adresindeki üretim tesisi ve Büyükdere Cad. No:145 Tofaş Han 34394 Zincirlikuyu/İstanbul adresindeki merkez ofisi kapsamaktadır.
  2. İstanbul Cad. No:574 16110 Bursa adresindeki üretim tesisinde 09.06.2023 tarihinde saha ziyareti gerçekleştirilmiştir.
  3. Saha ziyareti doğrulamasında ilgili veri sistemleri ve veri toplama, derleme ve analiz süreçlerinden sorumlu olan ilgili personeller ile görüşmeler yapılmıştır.
  4. Performans bildirim verilerinin referans dokümanlar ile kontrolü ve doğrulanması,
  5. Veri ve bilgi yönetim sistemlerinin; verileri toplama, birleştirme, analiz ve gözden geçirme yönünden değerlendirilmesi.

3. GÜVENCE BEYANI

Türk Loydu, yürütülen süreç ve prosedürlere dayalı olarak sınırlı bir güvence seviyesi sağlamak için gerekli görülen bilgi, açıklama ve kanıtları elde etmek için doğrulama çalışmaları planlamış ve gerçekleştirmiştir.

Türk Loydu, TOFAŞ’ın sera gazı bilgi yönetim sistemi ve izleme & raporlama metodolojisinin değerlendirilmesini içeren sera gazı beyanına ilişkin doğrulamayı gerçekleştirmiştir. Bu değerlendirme, raporlanan verileri destekleyen kanıtların toplanmasını, çoklu çapraz kontrolleri, raporlama standardını ve doğrulama kriterlerine atıfta bulunulan hesaplama metodolojilerini içermektedir.

Türk Loydu’nun yaklaşımı, sera gazı emisyon bilgilerinin hesaplanmasıyla ilişkili risklerin ve bu riskleri azaltmak için uygulanan kontrollerin anlaşılmasına dayalı olarak risk temellidir. Çalışmalarımız, emisyon bilgilerinin raporlanmasıyla ilgili kanıtların sınırlı bir örneklem bazında değerlendirilmesini içermektedir.

Bu doğrultuda oluşturduğumuz görüşümüze göre; TOFAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer alan GRI performans bildirimleri (Enerji, Su & Atık Su, Emisyonlar ve Atık) GRI Standardına göre doğrulama ekibi tarafından doğrulanmış ve onaylanmıştır.

H.Uğur AYKAÇ
Sorumlu Müdür

Onur YILMAZ
Sera Gazı Baş Doğrulayıcısı