Entegre Rapor 2022
ANA SAYFA | EN
Performans Tabloları

Çevre Göstergeleri

 

2018

2019

2020

2021

2022

Dış Denetim

Toplam Enerji Tüketimi (GJ)

1.165.961

1.042.245

993.438

884.925

841.801

Doğrudan Enerji Tüketimi - Doğalgaz (GJ)

676.304

593.241

578.984

497.066

463.607

Dolaylı Enerji Tüketimi (GJ)

489.657

449.004

414.454

387.859

378.194

Elektrik

489.657

449.004

414.454

387.859

378.194

Buhar

-

-

-

-

-

Üretilen Araç Başına Enerji Tüketimi (GJ/araç)

4,00

4,00

4,00

4,00

3,19

Enerji Verimliliği Projeleriyle Sağlanan Tasarruf (GJ)

79.935

48.975

31.155

77.974

115.055

Enerji Verimliliği Projeleriyle Sağlanan Sera Gazı Emisyonu Azaltımı (ton CO2e)

5.387

3.960

2.884

5.148

9.622

Kapsam 1

3.505

1.584

1.823

3.693

3.693

Kapsam 2

1.882

2.376

1.061

1.455

5.929

Doğrudan Sera Gazı Emisyonları (Kapsam 1) (ton CO2e)

50.062

46.266

42.784

55.191

38.313

Enerji Dolaylı Sera Gazı Emisyonları (Kapsam 2) (ton CO2e)

59.253

53.272

54.757

47.726

46.558

Diğer Dolaylı Sera Gazı Emisyonları (Kapsam 3) (kton CO2e)

6.339

6.461

6.363

6.562

7.199

Üretilen Araç Başına Sera Gazı Emisyonu (kg CO2e/araç)

0,362

0,377

0,383

0,389

0,322

Toplam UOB Emisyonu (ton)

1.027

921

849

762

859

 

Spesifik UOB Emisyonu (gr/m2 boya yüzey alanı)

33

33

31

29

28

 

Toplam Su Çekimi - Yer altı Kaynağı (m3)

1.073.623

929.882

788.444

776.732

794.608

Üretilen Araç Başına Taze Su Tüketimi (m3/araç)

3,55

3,33

2,98

2,91

2,74

Toplam Su Geri Kazanımı (m3)

64.555.900

62.247.070

60.569.408

59.892.800

60.637.820

Tekrar Kullanım

64.555.900

62.247.070

60.569.408

59.892.800

60.637.820

Geri Dönüşüm

-

-

-

-

-

Atık Su Deşarjı - Doğal Alıcı Ortam (m3)

743.173

630.014

510.408

437.290

437.947

Bertaraf Metoduna Göre Toplam Tehlikeli Atık Miktarı (ton)

1.861

1.495

1.808

1.280

1.292

Enerji Geri Kazanımı

1.439

1.093

1.161

1.280

1.292

Geri Kazanım

422

402

647

-

-

Atık Sahası

-

-

-

-

-

Bertaraf Metoduna Göre Toplam Tehlikesiz Atık Miktarı (ton)

74.310

55.507

58.285

55.086

62.690

Enerji Geri Kazanımı

885

1.120

1

-

-

Geri Kazanım

73.425

54.387

58.284

55.086

62.690

Bertaraf Amacıyla Taşınan Tehlikeli Atık Miktarı (ton)

1.861

1.495

1.808

1.280

1.292

Elektronik Atık Miktarı (ton)

18

10

15

10

11

Kullanılan Toplam Ambalaj Miktarı (ton)

8.298

6.022

5.895

5.555

5.745

Ambalaj Atığı Geri Kazanım Oranı (%)

100

100

100

100

100

Çalışanlara Sunulan Çevre Eğitimleri - Katılım (kişi sayısı)

5.443

12.842

13.099

7.778

7.996

 

Doğrudan İstihdam

2.859

3.521

5.099

6.458

6.889

 

Müteahhit Firma Çalışanı

13.885

9.321

8.000

1.320

1.107

 

Çalışanlara Sunulan Çevre Eğitimleri - Toplam Saat (kişi x saat)

6.664

4.850

9.584

11.007

12.380

 

Doğrudan İstihdam

2.671

3.521

8.572

9.688

10.757

 

Müteahhit Firma Çalışanı

3.993

1.329

2.012

1.319

1.623

 

Toplam Çevre Yönetim Harcaması (TL)

1.340.123

1.176.024

1.320.000

1.300.249

2.485.000

 

Çevre Yasalarına Uyumsuzluk Cezası (adet-TL)

0

0

0

0

0

 

Formal Mekanizmalarla İletilen Çevresel Etki Şikâyetleri (adet)

0

0

0

0

0

 

Çevre Kriterleriyle Değerlendirilen Toplam Tedarikçi Sayısı (adet)

14

13

12

16

16

 

Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş tarafından doğrulanmıştır.

GRI 3-3, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5, 305-6, 305-7, 306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5