Entegre Rapor 2022
ANA SAYFA | EN
Performans Tabloları

Ekonomik ve Operasyonel Göstergeler

 

2018

2019

2020

2021

2022

Dış Denetim

Üretim (adet)

301.750

264.197

250.630

228.544

263.747

 

Toplam Perakende Satış (adet)

72.764

78.692

141.976

124.738

150.013 

 

Otomobil

44.374

59.602

97.015

76.565

100.932 

 

Hafif Ticari Araç

28.390

19.090

44.961

48.173

49.081 

 

Toplam İhracat (adet)

243.833

194.145

117.903

112.477

121.485

 

Otomobil

133.362

107.189

61.502

46.116

38.542

 

Hafif Ticari Araç

110.471

86.956

56.401

66.361

82.943

 

Kapasite Kullanım Oranı (%)

67

59

56

54

58

 

Net Satışlar (bin TL)

18.603.331

18.896.914

23.556.747

29.684.305

65.545.354

 

Yurt İçi

3.934.701

5.355.308

12.441.509

14.264.210

34.038.696

 

Yurt Dışı

14.455.023

13.301.313

10.821.043

14.643.275

29.903.470

 

Esas Faaliyetlerden Diğer Satışlar

213.607

240.293

294.195

776.820

1.603.188

 

Vergi Öncesi Kâr (bin TL)

1.290.894

1.456.555

1.830.776

3.512.216

8.562.229

 

Vergi Sonrası Kâr (bin TL)

1.330.423

1.481.639

1.784.170

3.281.316

8.562.191

 

FAVÖK (bin TL)

2.484.452

2.479.757

3.025.512

5.794.126

11.269.849

 

Hisse Başına Kazanç (Kr)

2,66

2,96

3,57

6,56

17,12

 

Yaratılan Ekonomik Değer - Net Gelirler (bin TL)

18.603.331

18.896.914

23.556.747

29.684.305

65.545.354

 

Dağıtılan Ekonomik Değer (bin TL)

16.999.598

17.438.696

21.861.477

25.716.057

58.488.456

 

İşletme Maliyetleri

15.314.209

15.615.177

19.699.090

22.846.755

51.669.747

 

Çalışan Ücretleri ve Sair Haklar

852.757

907.408

916.840

1.241.339

2.832.142

 

Hissedarlara Ödenen Temettü

800.000

880.000

1.200.000

1.500.000

3.200.000

 

Devlete Ödenen Vergi ve Sair Yükümlülükler

25.887

29.383

31.884

113.178

761.698

 

Toplumsal Yatırımlar

8.218

10.000

13.663

14.785

24.868

 

Biriken Ekonomik Değer (bin TL)

1.603.733

1.458.218

1.695.270

3.968.248

7.056.898

 

Devletten Alınan Teşvikler (bin TL)

160.643

266.290

325.440

931.703

990.399

 

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu

9,20

9,26

9,26

9,26

9,26

 

Toplam ar-ge bütçesi (milyon TL)

244

355

575

882

671

 

Toplam ar-ge çalışanı sayısı (kişi)

690

710

579

600

600

 

Alınan patent sayısı (adet)

32

23

49

55

71

 

GRI 207-1, 207-2, 207-3, 207-4