Entegre Rapor 2022
ANA SAYFA | EN
Performans Tabloları

Sosyal Göstergeler

 

2018

2019

2020

2021

2022

Dış Denetim

Toplam Çalışma Saati (saat)

17.051.697

14.543.466

13.173.432

11.945.333

12.386.964

 

Çalışan Eğitimleri - Katılımcı Sayısı (kişi)

48.803

43.215

37.726

44.054

27.694

 

Tofaş Saha Çalışanı

26.768

16.118

18.237

39.575

15.052

 

Tofaş Ofis Çalışanı

11.114

7.723

11.905

4.479

12.642

 

Bayi Çalışanı

10.006

18.101

7.290

4.014

6.924

 

Tedarikçi Çalışanı

915

1.273

294

838

263

 

Kadın

7.325

5.534

5.662

8.677

4.569

 

Erkek

41.478

37.681

32.064

35.377

35.320

 

Çalışan Eğitimleri - Toplam Saat (kişi x saat)

408.966

329.409

247.274

239.099

164.128

 

Tofaş Saha Çalışanı

193.238

123.193

119.800

132.910

93.754

 

Tofaş Ofis Çalışanı

131.367

97.283

57.566

106.189

70.374

 

Bayi Çalışanı

73.465

96.340

68.122

48.569

47.083

 

Tedarikçi Çalışanı

10.896

12.593

1.786

6.776

2.376

 

Kadın

64.936

50.894

39.262

32.954

22.847

 

Erkek

344.029

278.515

208.011

206.145

141.281

 

Çalışan Başına Ortalama Eğitim Saati (saat/kişi)

36,8

29,3

26,2

18,7

23,4

 

Tofaş Saha Çalışanı

29,4

22,9

22,9

17,9

25,2

 

Tofaş Ofis Çalışanı

77,1

58,9

37,2

64,3

12,4

 

Bayi Çalışanı

13,4

19,2

20,3

12,1

6,8

 

Tedarikçi Çalışanı

15,8

18,2

3,1

8,1

9

 

Kadın

31,9

24,2

22,7

15,4

12,7

 

Erkek

19,9

16,6

14,2

10,6

13,4

 

Çalışanlara Sunulan İSG Eğitimleri - Katılımcı Sayısı

11.691

8.496

5.942

10.200

6.237

 

Doğrudan İstihdam

6.920

4.795

4.201

6.128

4.517

 

Müteahhit Firma Çalışanı

4.771

3.701

1.741

4.072

1.720

 

Çalışanlara Sunulan İSG Eğitimleri - Toplam Saat

91.556

36.168

36.490

77.199

52.429

 

Doğrudan İstihdam

87.978

34.575

35.184

74.512

36.948

 

Müteahhit Firma Çalışanı

11.691

8.496

1.306

2.687

15.481

 

Kaza Sayısı (adet)

23

46

29

19

27

 

Doğrudan İstihdam

14

31

15

11

18

 

Müteahhit Firma Çalışanı

9

15

14

8

9

 

Kayıp Günsüz Kaza Oranı (ilk yardımlı)

 

 

 

 

 

 

Doğrudan İstihdam

0,3

0,15

0,14

0,09

0,15

 

Müteahhit Firma Çalışanı

0,21

0,45

0,4

0,39

0,33

 

Mesleki Hastalık Oranı (ODR)

 

 

 

 

 

 

Doğrudan İstihdam

0

0

0,01

0

0

 

Müteahhit Firma Çalışanı

0

0

0

0

0

 

Kayıp Günlü Kaza Oranı (≥1 gün kayıplı kaza sayısı x 100.000 / çalışma saati)

 

 

 

 

 

 

Doğrudan İstihdam

0,06

0,06

0,07

0,07

0,12

 

Müteahhit Firma Çalışanı

0,04

0,23

0,22

0,17

0,18

 

İşle İlgili Ölüm Sayısı

0

0

0

0

0

 

Doğrudan İstihdam

0

0

0

0

0

 

Müteahhit Firma Çalışanı

0

0

0

0

0

 

Yüksek kaza ya da mesleki hastalık riski barındıran ortam ya da görevlerde çalışan kişi sayısı

0

0

0

0

0

 

Kurulu İSG Komitesi Sayısı

9

9

9

9

9

 

Kurulu İSG Komitelerindeki Toplam Üye Sayısı

99

99

99

99

99

 

Kurulu İSG Komitelerinde Çalışan Temsilcisi Sayısı

12

12

12

12

12

 

İşgücü Kriterleriyle Değerlendirilen Toplam Tedarikçi Sayısı (adet)

14

14

14

14

16