Entegre Rapor 2022
ANA SAYFA | EN
Künye ve Yasal Uyarı

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

Genel Müdürlük:
Büyükdere Caddesi No: 145 Tofaş Han 34394 Zincirlikuyu/İstanbul/Türkiye
T: 0212 275 33 90
F: 0212 275 39 88

Fabrika:
İstanbul Caddesi No: 574 16110 Bursa/Türkiye
T: 0224 261 03 50
F: 0224 255 09 47

Rapor hakkında bilgi edinmek; görüş ve önerilerinizi iletmek için Sürdürülebilirlik Sorumlumuz ile iletişime geçebilirsiniz:

sustainability@tofas.com.tr
T: 0224 261 03 50

Yasal Uyarı:

Tofaş 2022 Entegre Rapor (“Rapor”), Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (“Tofaş”) tarafından hazırlanmıştır. Bu Rapor’da yer alan ve eksiksiz olma vasfını taşımayan tüm bilgi, görüş ve değerlendirmeler Tofaş tarafından sağlanmış ve bu Rapor amacıyla -enerji, su ve sera gazı emisyonlarına yönelik veriler haricinde- bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bu Rapor, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, herhangi bir yatırım kararı için temel oluşturmayı amaçlamamaktadır. Bu raporda yer alan bilgiler Tofaş hisselerinin satışına ait herhangi bir teklif veya bir teklifi parçasını ya da bu tür bir satış sürecine davet niteliği teşkil etmez ve bu Rapor’un yayımlanmasıyla bu tür bir yasal ilişki kurulmuş sayılmaz. Bu Rapor’da yer alan tüm bilgi ve ilişkili belgelerin, Rapor’un kapsadığı dönem itibarıyla doğru olduğuna inanılmakta olup bilgiler güvenilir kaynaklara dayanarak iyi niyetle açıklanmıştır. Ancak Tofaş bu bilgilere yönelik herhangi bir beyan, garanti ya da taahhütte bulunmamaktadır. Buna uygun olarak Tofaş, Tofaş hissedarları, Tofaş iştirakleri veya onları Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları ve danışmanları, bu Rapor kapsamında açıklanan herhangi bir bilgi ya da iletişimde veya bu Rapor’da yer alan bilgilere dayanan veya yer almayan bir bilgi neticesinde kişi veya kişilerin doğrudan ya da dolaylı olarak uğrayacağı kayıp ve zarardan sorumlu değildir.