Entegre Rapor 2022
ANA SAYFA | EN
Performans Tabloları

Çalışan Demografisi

 

2018

2019

2020

2021

2022

Dış Denetim

Toplam İşgücü (Sayı)

8.526

7.421

7.401

7.237

6.569

 

Doğrudan İstihdam

7.694

6.720

6.876

6.410

5.935

 

Kadın

800

694

668

645

599

 

Erkek

6.894

6.026

6.208

5.765

5.336

 

Müteahhit Firma Çalışanı

832

701

525

827

634

 

Sözleşme Türüne Göre Toplam Çalışan Sayısı

7.694

6.720

6.876

6.410

5.935

 

Belirsiz Süreli İş Akdi

7.665

6.714

6.425

6.408

5.928

 

Kadın

794

694

668

645

599

 

Erkek

6.871

6.020

5.757

5.763

5.329

 

Geçici İş Akdi

23

5

451

2

7

 

Kadın

-

-

-

-

0

 

Erkek

23

5

451

2

7

 

Kategori Bazında Toplam Çalışan Sayısı

7.694

6.720

6.876

6.410

5.935

 

Saha Çalışanı

6.009

5.171

5.394

4.946

4.488

 

Kadın

421

339

325

311

259

 

Erkek

5.588

4.832

5.069

4.635

4.229

 

Ofis Çalışanı

1.685

1.549

1.482

1.464

1.447

 

Kadın

379

355

343

334

340

 

Erkek

1.306

1.194

1.139

1.130

1.107

 

İstihdam Türüne Göre Toplam Çalışan Sayısı

7.694

6.720

6.876

6.410

5.935

 

Tam Zamanlı

7.694

6.720

6.876

6.410

5.935

 

Kadın

800

694

668

645

599

 

Erkek

6.894

6.026

6.208

5.765

5.336

 

Yarı Zamanlı

-

-

-

-

0

 

Eğitim Düzeyine Göre Toplam Çalışan Sayısı

7.694

6.720

6.876

6.410

5.935

 

İlköğretim

367

252

239

190

162

 

Lise

4.473

3.892

4.040

3.718

3.371

 

Üniversite ve Üstü

2.854

2.576

2.597

2.502

2.402

 

Yaş Grubuna Göre Toplam Çalışan Sayısı

7.694

6.720

6.875

6.410

5.935

 

18-30

2.984

2.215

2.252

1.804

1.439

 

31-40

3.304

3.228

3.346

3.323

3.016

 

41-50

1.307

1.167

1.083

1.112

1.290

 

51-60

98

110

194

170

190

 

Üst Yönetim Yapısı (Sayı)

17

19

19

18

19

 

Cinsiyet Bazında

17

19

19

18

19

 

Kadın

-

1

1

1

1

 

Erkek

17

18

18

17

18

 

Yaş Grubuna Göre

17

19

19

18

19

 

18-30

-

-

-

-

0

 

31-40

1

1

-

-

0

 

41-50

9

8

7

6

7

 

51-60

7

10

12

12

12

 

Uyruk

17

19

19

18

19

 

TC Vatandaşı

15

17

17

16

17

 

Expat

2

2

2

2

2

 

Orta Düzey Yönetim Yapısı (Sayı)

281

263

260

258

263

 

Cinsiyet Bazında

281

263

260

258

263

 

Kadın

39

37

37

39

37

 

Erkek

242

226

223

219

226

 

Yaş Grubuna Göre

281

263

260

258

263

 

18-30

9

5

4

1

2

 

31-40

138

124

113

104

94

 

41-50

100

102

110

119

130

 

51-60

34

32

33

34

37

 

Toplu Sözleşme Kapsamında Çalışan İşgücü (Sayı)

6.009

5.171

5.346

4.946

4.488

 

İşe Yeni Alınan Çalışanlar (Sayı)

245

5

497

384

235

 

Cinsiyet Bazında

245

5

497

384

235

 

Kadın

76

1

12

31

67

 

Erkek

169

4

485

353

168

 

Yaş Grubuna Göre

245

5

497

384

235

 

18-30

206

4

434

346

175

 

31-40

36

-

13

35

54

 

41-50

3

1

4

2

6

 

51-60

-

-

46

1

0

 

İşten Ayrılan Çalışanlar (Sayı)

1.801

843

853

594

758

 

Cinsiyet Bazında

1.801

843

853

594

758

 

Kadın

155

83

97

59

123

 

Erkek

1.646

760

756

535

635

 

Yaş Grubuna Göre

1.801

843

853

594

758

 

18-30

1.256

448

556

258

237

 

31-40

242

170

93

152

318

 

41-50

222

131

49

63

66

 

51-60

80

94

155

121

137

 

Doğum İznine Ayrılan Çalışan Sayısı

644

624

481

470

384

 

Kadın

97

102

93

63

55

 

Erkek

547

522

388

407

329

 

Doğum İzninden Dönen Çalışan Sayısı

644

624

458

459

365

 

Kadın

97

102

70

59

51

 

Erkek

547

522

388

400

314

 

Doğum İzninden Döndükten Sonra Son 12 Aydır İşten Ayrılmayan Çalışan Sayısı

585

596

464

459

365

 

Kadın

78

90

89

66

51

 

Erkek

507

506

375

393

314