Entegre Rapor 2022
ANA SAYFA | EN
CEO’nun Değerlendirmesi
Cengiz Eroldu - Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO

Tofaş olarak, müşterilerimiz için en iyi değeri ve mobilite çözümlerini yaratan lider otomotiv şirketi olma vizyonumuzla, toplumun mobilite ihtiyaçlarına en uygun ürün ve hizmetleri sunarak yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz.

Değerli paydaşlarımız,

2023 yılına 6 Şubat’ta meydana gelen, ülkemizin çok geniş bir bölgesinde ağır tahribata yol açan ve hepimizi derinden üzen deprem felaketi ile başladık. Yakın tarihimizin bu en büyük doğal afetinin açtığı yaraları hafifletmek amacıyla dayanışma içerisinde olmaya ve projelerde yer almaya devam ederek ülkemizin iyileşme sürecine katkı vermeyi sürdürüyoruz.

2022 yılı, pandemi kaynaklı etkilerin azaldığı ancak dünya genelinde devam eden arz-talep sorunları, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, tarihi seviyelere çıkan enflasyon, yükselen faizler gibi olumsuzlukların yaşandığı bir yıl oldu. En büyük pazarımız Avrupa başta olmak üzere küresel ekonomide yaşanan yavaşlama ve talep değişimlerine rağmen, 2022 yılında otomotiv ihracatında %5,5 artışla 31 milyar ABD dolar seviyesine ulaşıldı. Birikmiş talep, e-ticaret hacmindeki artışın sürmesi, yüksek enflasyon ortamı ve düşük faiz politikasının tüketicileri konut, taşıt gibi sabit varlıklara yöneltmesi gibi unsurlar ise Türkiye’de otomotive olan talebin yükselmesine sebep oldu. İç pazarda otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, önceki yıla oranla %6,2 artarak 783 bin 283 adet seviyesinde gerçekleşti. Otomobil satışları %5,5 artışla 592 bin 660, hafif ticari araç satışları da yine %8,6 artarak 190 bin 623 oldu. 2022 yılında, hızla artan hammadde ve enerji maliyetleri ile yüksek döviz kuru seviyeleriyle zorlanan otomotiv sektörünün, özellikle çip sorunu kaynaklı tedarik sıkıntılarından kaynaklanan üretim zorluklarını da yönetmesi gerekti. Bu şartlara rağmen, otomotiv sanayimiz bir önceki yıla göre %6 artışla toplam 1 milyon 352 bin adet üretim gerçekleştirdi.

Kesintisiz üretimle elde edilen liderlik

Yarı iletken tedariğinde yaşanan güçlükler karşısında Tofaş olarak çevik yapımız ve etkin yönetimimiz ile üretimde devamlılığı sağladık. 2022 yılında, yurt içi satışlarda %95,7 yerli üretim payı ile liderliğimizi pekiştirdik. Satışlarımızı adet bazında bir önceki yıla göre %20,3 oranında artırdık ve toplam pazardan %19,2 pay aldık. İhracatta da adetsel olarak %8 büyüme kaydettik ve Türkiye otomotiv ihracatındaki payımız %12,3 olarak gerçekleşti.

Fiat Egea’nın Sedan modeli üst üste 7’nci kez Türkiye’nin en çok satılan aracı olma başarısını göstererek bizlere bir kez daha büyük bir gurur yaşattı. 2022 yılında Egea’nın; Sedan, Hatchback, Cross ve Cross Wagon gövde tiplerini, dizel ve hibrit otomatik motor seçenekleri ile satışa sunduk.

Hafif ticari araç pazarında %25,7 pazar payı elde ederek güçlü konumumuzu korumaya devam ettik. Pazarın önemli bölümünü oluşturan minivan sınıfında Fiat Doblò “Yılın En Çok Tercih Edilen Hafif Ticari Aracı” olma başarısını gösterdi.

Sürdürülebilir kalite anlayışımız ve ürün geliştirme yetkinliğimiz

Müşteri memnuniyetini merkeze alan sürdürülebilir kalite anlayışı doğrultusunda, kalite göstergelerindeki iyileşmeyi her yıl artırarak devam ettiriyoruz. Bu alandaki çalışmalarımız sonucunda, tüm Stellantis fabrikaları arasında Stellantis Üretim Sistemi’ne göre yapılan değerlendirmede en iyi 2 fabrikadan biri olduk.

Ar-Ge Merkezimiz, sıfırdan komple araç geliştirme bilgi birikimi ve yetkinlikleriyle, şirketimize bu alanda değer katmayı sürdürüyor. Tofaş Fabrikası’nda üretimi gerçekleşen modellerin yanı sıra Stellantis bünyesindeki farklı modellerin de ürün geliştirme süreçlerinde görev alan Merkezimiz, mühendislik ihracatıyla ülkemizin ekonomisine, sanayi ve ar-ge birikimine katkı sağlıyor; ayrıca küresel otomotiv yazılımı alanındaki ihtiyaçlara yanıt vermek üzere faaliyet kapsamını sürekli genişletiyor.

İklim krizi ile mücadeleye katkımız

İklim krizinin gezegenimiz ekosistemine olumsuz etkilerinin belirgin bir şekilde artması üretim ve tüketim tercihlerini etkilemekte, iklim krizi ve çevrenin korunması başlıklarını otomotiv sektörünün gündeminde üst sıraya taşımaktadır.

İklim Platformu’nun kurumsal bir üyesi olarak sıfır karbon piyasasının gereklerine kademeli geçişi sağlayacak adımları atmak için çalışıyoruz. Doğal kaynakların korunması, faaliyetlerimizin minimum çevresel etki ile gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilirlik anlayışımızı etki alanımızdaki tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde sürdürmeyi temel sorumluklarımız olarak görüyoruz. Çevre üzerindeki doğrudan etkilerimizin yanı sıra değer zincirinin bütününde oluşan dolaylı çevre etkilerimizin de kontrol altına alınmasına ve mümkün olan en düşük düzeye çekilmesine odaklanıyoruz. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’nı (The European Green Deal) iklim değişikliği ile mücadele stratejimize entegre etmek üzere yakından takip ediyoruz.

Çevre etkisini azaltma konusunda iddialı hedeflere sahip olan Şirketimizde, karbon nötr tesis olma yolundaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yeşil malzeme kullanımı, güneş enerjisi üretimi ve kullanımı, enerji verimlilik projeleri ve döngüsel ekonomi gibi faaliyetlerimizle Kapsam 1 ve 2 toplamında 2030’a kadar %50 karbon azaltımını hedefliyoruz. İklim krizinin olumsuz etkilerini en aza indirmek adına çizdiğimiz yol haritamızı Aralık 2022’de imzaladığımız başvuru ile Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne (Science Based Targets initiative - SBTi) dâhil olarak da güçlendirdik.

2022 yılında verimlilik projeleri, çevre ve işletme yatırımları ile CO2 emisyonları, enerji ve su tüketimimizi azaltmaya devam ettik. Hayata geçirdiğimiz 201 enerji verimlilik projesi sayesinde, toplam 115.055 GJ enerji tasarrufu ve buna bağlı olarak 9.622 ton CO2 azaltımı sağladık. 2022 yılında Tofaş’ın araç başına enerji tüketimi bir önceki yıla göre %20 azalarak 3,19 GJ ile hedeflenen değerden daha iyi olarak gerçekleşirken, üretimden kaynaklanan sera gazı emisyonumuz araç başına 249 kg/CO2 (eq) oldu. Araç başına su tüketimini bir önceki yıla göre %6 oranında azaltarak, 2,74 m3’e indirdik ve fabrika içi sirkülasyon sistemi sayesinde 2022 yılında yaklaşık 60 milyon m3 suyun tekrar kullanımını sağladık. 2022 yılında da gerek yasal merciler gerekse paydaşlarımızca yapılan çevresel denetimlerde “sıfır uygunsuzluk”la başarılı olarak değerlendirildik.

Üretim süreçlerinin yanı sıra, üretimini yaptığı araçları da müşterilerimize sunduğumuz değeri artıracak şekilde her geçen gün daha çevreci hale getiriyor; ar-ge, inovasyon ve dijitalleşme çalışmalarımızı bu kapsamda şekillendiriyoruz. Üretimini yaptığımız modellerin elektrifikasyonu hızla artırmayı hedefliyor, tasarladığımız ve ürettiğimiz araçlardaki yeşil malzeme kullanım oranını her geçen gün artırıyor, parktaki yüksek sera gazı salan araçların güncellenmeleri üzerine pilot çalışmalar yapıyoruz. Ar-Ge Merkezimiz, 2022 yılında AB destekli araştırma projelerinin sayısını 31’e çıkardı ve bu projeler kapsamında 260’tan fazla uluslararası proje ortağı ile çalıştı. Katma değer sağlayan yeni projeler ve yenilikçi fikirlerle patent başvuru sayımızı da her yıl artırmayı hedefliyoruz. 2022 yılında 71 adet yeni patent başvurusu gerçekleştirdik.

2022 yılında 364 adet dijitalleşme ve inovasyon projesi tamamlayarak, dijitalleşme alanındaki proje sayımızı 1.500’e ulaştırdık. Ağırlıklı olarak; nesnelerin interneti (IoT), ileri analitik ve makine öğrenmesi, görüntü işleme, iş birlikçi robotlar (cobot), robotik süreç otomasyonu (RPA) gibi teknolojilerden yararlandık.

En değerli varlığımız insan kaynağımız

Tüm insan kaynakları süreç ve politikalarımızı kapsayıcılık, eşitlik, çeşitlilik ilkeleri doğrultusunda belirlerken geleceğe hazırlanmaları için çalışanlarımızın gelişimine öncelik veriyoruz. Tüm çalışanlarımıza dürüst ve adil bir şekilde davranıyor; ayrımcılıktan kaçınarak, insan onuruna saygılı, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği konusunda dünya klasında, proaktif ve yalın iş güvenliği yaklaşımını benimseyerek ve İSG kültürünü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir “sıfır iş kazası” ve “sıfır meslek hastalığı” hedefine ulaşmayı taahhüt ediyoruz. Diğer yandan geleceğimizi şekillendirecek yeni mezunların iş hayatına katılımını da, ortaya koyduğumuz çeşitli etkinlik ve projeler ile desteklemeye devam ediyoruz.

2017 yılında imzaladığımız Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) yanı sıra Tofaş Etik İlkeleri doğrultusunda cinsiyet, yaş, etnik köken, dini inanç, yaşam ve ifade biçimleri, zihinsel ve fiziksel tüm farklılıkları bir zenginlik olarak görüyoruz. Bu zenginlikleri değer yaratmak için kullanmayı amaçlıyor; bu bakış açısını tüm insan kaynakları süreç ve politikalarına yansıtıyoruz.

2022 yıl sonu itibarıyla, toplam 5.928 çalışma arkadaşımız içindeki kadın oranımız %10. 2022 yılında yeni işe alımlardaki kadın oranımız ise %28’e yükseldi. Bursa’nın “en çok engelli istihdamı olan” ve “en çok engelli istihdamı destek projesi hayata geçiren” şirketi olarak, 2022 yılı itibarıyla 194 engelli çalışma arkadaşımız var.

2026 yılına kadar hayata geçireceğimiz ve güçlendireceğimiz uygulamalarla Tofaş’taki kadın ve engelli çalışma arkadaşlarımızın payını artırmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, ofis çalışanlarımız içinde %25 olan kadın oranını %35 seviyelerine; %3,3 olan engelli oranını ise %5 seviyesine yükseltmeyi hedefledik. Aynı zamanda 2026 yılına kadar, %18 olan teknoloji ve inovasyon alanında çalışan kadın oranımızı %30’a; %13 olan teknoloji ve inovasyon yönetim alanında çalışan kadın oranımızı ise %20’ye çıkarma hedeflerimiz bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kılavuzumuzdur

Güçlü bir toplumun iş dünyasında başarılı olmak için en temel unsur olduğu inancıyla; toplumsal gelişmeyi çok yönlü bir yaklaşımla destekleyen, ülke ekonomisine katkı sağlayan ve toplum için artı değer yaratan sosyal sorumluluk projelerine odaklanıyoruz. Sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarımıza, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile bulunduğumuz coğrafyanın ihtiyaç, beklenti ve öncelikleri doğrultusunda yön veriyoruz. Hayata geçirdiğimiz projeleri, orta ve uzun vadeli ölçülebilir hedefler ile takip ediyoruz. Kurulduğu günden bu yana elde ettiği sportif başarıların yanı sıra gençlere fırsat eşitliği sağlayarak, sağlıklı nesillerin oluşmasına ve toplumun yaşam kalitesinin artmasına destek olan Tofaş Spor Kulübü, yarattığı sosyal sorumluluk projeleriyle bugüne dek yaklaşık 30 bin kişiye ulaşmıştır. Diğer yandan, sosyal sorumluluk faaliyetlerimize ayırdığımız fonların dışında Şirketimizin 2022 yılında gerçekleştirdiği toplam bağış ve yardımlar 24,8 milyon TL olmuştur.

Tofaş olarak, müşterilerimiz için en iyi değeri ve mobilite çözümlerini yaratan lider otomotiv şirketi olma vizyonumuzla, toplumun mobilite ihtiyaçlarına en uygun ürün ve hizmetleri sunarak yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz.

Hissedarlarımız, müşterilerimiz, çalışanlarımız, bayi ve tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza Şirketimize duydukları güven, destek ve katkılarından dolayı en içten teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla,

Cengiz Eroldu
CEO