2019 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
EN
Rapor Hakkında

Sürdürülebilirlik raporlaması uygulamasıyla paydaşlarımıza faaliyetlerimiz hakkında en güncel ve bütüncül bilgiyi sunmayı amaçlıyoruz. Bu yıl altıncısını yayınladığımız raporumuzla sürdürülebilirlik yolculuğumuzda gerçekleştirdiğimiz çalışmaları, yönetsel yaklaşımlarımızı, faaliyetlerimizin sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerini, performans sonuçlarımızı ve hedeflerimizi paydaşlarımızla paylaşıyoruz.

Tofaş 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.’nin 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmaları kapsamaktadır. İştiraklerimiz olan Fer Mas Oto Ticaret A.Ş. ve Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. şirketlerine ait bilgiler, finansal veriler haricinde, aksi belirtilmediği takdirde raporlama kapsamında dâhil edilmemiştir.

Bu rapor, GRI Standartları: “Temel” seçeneğine uyumlu olarak hazırlanmıştır. Raporun içeriğinin belirlenmesinde, sürdürülebilirlik önceliklerinin belirlenmesi çalışması neticesinde elde ettiğimiz konu portföyünü temel aldık. Bazı öncelikli konularda, şirket bilgilerinin yanında değer zincirimizden etki alanımızdaki paydaşlarımızla yürüttüğümüz performans sonuçlarına da yer verdik. Rapor kapsamında yer alan verilerin hazırlanmasında GRI Raporlama Standardında belirtilen göstergelerin yanında okuyucuya daha kapsamlı ve bütüncül bir analiz olanağı sunmak adına bu alanda kabul gören CDP, kurumsal yönetim notu gibi performans değerlendirme kriterlerinden de yararlandık.

Gelecek raporlama çalışmalarımızı da aynı rehber metodolojiyi talip ederek yıllık planda gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Önceki yıllara ait sürdürülebilirlik raporlarına, Tofaş Sürdürülebilirlik Raporu 2019 yayınının PDF versiyonuna ve interaktif sürdürülebilirlik internet sayfamıza www.tofas.com.tr adresinden erişebilirsiniz.