2019 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
EN
Enerji Verimliliği ve Emisyonlar

Tofaş olarak iklim değişikliği ile mücadele kapsamında hem tedarik zincirimiz hem de FCA ile çalışmalar yürütüyoruz. Üretim sürecinde sağlayabileceğimiz enerji verimliliği ve emisyon azaltımlarının tamamen bizim kontrolümüzde ve en hızlı etki yaratabileceğimiz alan olduğunun farkındayız. Bu nedenle, enerji verimliliği ve emisyon çevre yönetimimizin en önemli parçasını oluşturuyor. Enerji tüketimimizi ve emisyon salımını yıldan yıla sınırlayarak, iklim değişikliğinin yaratacağı riskleri azaltma konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz.

Tofaş’ta enerji verimliliği ve emisyon yönetimi konularının yönetiminden Enerji Rehberleri Kurulu, Tofaş Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu ve Tofaş Sürdürülebilirlik Komitesi sorumlu olup, raporlamalar düzenli olarak CEO’ya yapılmaktadır. Enerji verimliliği ve emisyon performansımızı kısa, orta ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda takip ediyor ve sürekli iyileştiriyoruz. Emisyon değerlerimizi kamu otoriteleri tarafından belirlenen limit değerlerin altında tutuyoruz.

Enerji verimliliği çalışmalarımızla düşük karbon ekonomisine geçişi destekliyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle enerji tüketimini ve buna bağlı sera gazı emisyonlarını azaltmaya devam ediyoruz. Tofaş, WCM Enerji Yönetim Metodolojisi kapsamında, 2019 yılında toplam 116 adet Enerji verimlilik projesini hayata geçirmiştir. 2018 yılının son çeyreğinde devreye aldığı diğer projeler ile birlikte, 2019 yılına etki eden toplam enerji proje sayısı 158 adede ulaşmıştır. Projelerin büyük çoğunluğu Smart Solutions; LCA; operasyonel kontrol teknikleri ve farkındalık faaliyetleri çerçevesinde çok düşük (ROI<1) yatırım maliyetleri ile gerçekleştirilmiştir.

Bir önceki yıla göre, ekonomik nedenlerle azalış gösteren üretim adetlerine paralel olarak vardiya çalışma şeklinde değişiklikler olmuştur. Bu durumun, günlük üretim hızlarının etkilenmesi ve sabit enerji tüketimlerinin etkisi ile, araç başına enerji tüketimine (GJ/oto) negatif yansıması olmuştur. Bu negatif etkiye rağmen araç başına tüketilen enerji değerinin, enerji verimliliği çalışmalarının iyileştirici etkisi ile 4,01 GJ/oto, araç başına üretim kaynaklı emisyon salınımımız 0,377 olarak gerçekleşmiştir. Hedeflerimiz doğrultusunda iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

Otomotiv sektörünün oldukça olumsuz etkilendiği son iki yıl içerisinde sabit enerji tüketimlerini azaltmak amacı ile yapılan çalışmalar sonucu baz enerji seviyesi 2017 yılına göre %24 oranında azaltılmıştır.

“Tofaş, “Verimlilik Arttırıcı Proje Destekleri Başarı Belgesi”ni, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Takdim Töreninde Enerji Bakanından almıştır.“

“Farklı üretim koşul ve parametrelerin, enerji tüketimi üzerindeki etkilerini anlık olarak analiz eden ve oluşan kayıpları proses bazlı gösterebilen özel bir algoritma yazılımı gerçekleştirdik. TEMAS (Tofaş Energy Monitoring Analysing System) adı verdiğimiz yazılımımız ile dijital dönüşüm faaliyetleri kapsamında enerji projelerimizde fark yaratmayı hedefliyoruz.”

Otomotiv üretiminin ana süreçlerinden biri olan boyama uygulamaları sırasında, Uçucu Organik Bileşik (UOB) emisyonları ortaya çıkmaktadır. 2014 yılında boyanan yüzey başına 35,47 gr/m2 olan UOB emisyon ağırlığını 32,8 gr/m2 düzeyine düşürdük ve UOB emisyonlarının azaltılması çalışmalarımıza hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyoruz.

Enerji verimliliği çalışmalarımızla düşük karbon ekonomisine geçişi destekliyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle enerji tüketimini ve buna bağlı sera gazı emisyonlarını azaltmaya devam ediyoruz. WCM Enerji Yönetim Metodolojisi kapsamında, hayata geçirilen projeler sayesinde, 48.975 GJ enerji tasarrufu ve buna bağlı olarak 3.281 ton CO2 emisyon azaltımı sağladık.