2019 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
EN
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

İstihdama eşit katılımın, toplumun ilerlemesindeki en belirleyici faktörlerden olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda, kadın çalışanların işgücüne katılımını teşvik ediyor, işe alımlarda kadın çalışan oranını artırmaya odaklanıyoruz. Mevcut kadın çalışanlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Kadın çalışanlarımızın iş-özel hayat dengesinin sağlanmasına katkıda bulunuyoruz. Bu kapsamda 2016 yılında başlattığımız Kreş Yardımı uygulamamızdan 2019 yılında 138, bugüne kadar da toplam 442 kadın çalışanımız faydalandı.

Kadın çalışanların doğum izni sonrası işlerine geri dönmeleri ve iş yaşamı ile çocukların ihtiyaç duyduğu bakımı bir arada dengeli biçimde yürütebilmeleri adına gerekli desteği sağlıyoruz.

“2019 yılında, doğum iznine ayrılan kadın çalışanların tamamı izin sürelerinin ardından işlerine geri döndü.”