2019 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
EN
Çalışan Demografisi

Çalışan Demografisi

2015

2016

2017

2018

2019

Toplam İşgücü (Sayı)

8.868

11.113

10.156

8.526

7.421

Doğrudan İstihdam

8.018

10.215

9.221

7.694

6.720

Kadın

422

872

872

800

694

Erkek

7.596

9.343

8.349

6.894

6.026

Müteahhit Firma Çalışanı

850

898

935

832

701

Sözleşme Türüne Göre Toplam Çalışan Sayısı

8.018

10.215

9.221

7.694

6.720

Belirsiz Süreli İş Akdi

7.890

10.104

9.221

7.665

6.714

Kadın

422

872

872

794

694

Erkek

7.468

9.232

8.349

6.871

6.020

Geçici İş Akdi

128

111

-

23

5

Kadın

-

-

-

-

-

Erkek

128

111

-

23

5

Kategori Bazında Toplam Çalışan Sayısı

8.018

10.215

9.221

7.694

6.720

Saha Çalışanı

6.399

8.532

7.511

6.009

5.171

Kadın

79

540

509

421

339

Erkek

6.320

7.992

7.002

5.588

4.832

Ofis Çalışanı

1.619

1.683

1.710

1.685

1.549

Kadın

343

332

363

379

355

Erkek

1.276

1.351

1.347

1.306

1.194

İstihdam Türüne Göre Toplam Çalışan Sayısı

8.018

10.215

9.221

7.694

6.720

Tam Zamanlı

7.967

10.215

9.221

7.694

6.720

Kadın

422

872

872

800

694

Erkek

7.596

9.343

8.349

6.894

6.026

Yarı Zamanlı

-

-

-

-

-

Eğitim Düzeyine Göre Toplam Çalışan Sayısı

8.018

10.215

9.221

7.694

6.720

İlköğretim

716

666

497

367

252

Lise

4.691

6.194

5.536

4.473

3.892

Üniversite ve Üstü

2.611

3.355

3.188

2.854

2.576

Yaş Grubuna Göre Toplam Çalışan Sayısı

8.018

10.215

9.221

7.694

6.720

18-30

3.331

5.464

4.421

2.984

2.215

31-40

2.719

2.943

3.225

3.304

3.228

41-50

1.860

1.681

1.490

1.307

1.167

51-60

108

127

85

98

110

Üst Yönetim Yapısı (Sayı)

16

15

16

17

19

Cinsiyet Bazında

17

16

17

18

19

Kadın

1

1

1

1

1

Erkek

16

15

16

17

18

Yaş Grubuna Göre

17

16

17

18

19

18-30

-

-

-

-

-

31-40

1

1

-

1

1

41-50

11

9

10

10

8

51-60

5

6

7

7

10

Çalışan Demografisi

2015

2016

2017

2018

2019

Uyruk

16

15

16

17

19

TC Vatandaşı

14

13

15

15

17

Expat

2

2

1

2

2

Orta Düzey Yönetim Yapısı (Sayı)

166

170

184

281

263

Cinsiyet Bazında

166

170

184

281

263

Kadın

20

18

26

39

37

Erkek

146

152

158

242

226

Yaş Grubuna Göre

166

170

184

281

263

18-30

-

-

-

9

5

31-40

68

69

77

138

124

41-50

83

82

84

100

102

51-60

15

19

23

34

32

Toplu Sözleşme Kapsamında Çalışan İşgücü (Sayı)

6.391

8.524

7.503

6.009

5.171

İşe Yeni Alınan Çalışanlar (Sayı)

3.087

3.623

536

245

5

Cinsiyet Bazında

3.087

3.623

536

245

5

Kadın

124

574

74

76

1

Erkek

2.963

3.049

462

169

4

Yaş Grubuna Göre

3.087

3.623

536

245

5

18-30

2.851

3.354

440

206

4

31-40

82

146

76

36

-

41-50

111

89

19

3

1

51-60

43

34

1

-

-