2019 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
EN
Yönetim ve Sürdürülebilirlik

Yönetim ve sürdürülebilirlik anlayışımızın temeli, ana hissedarlarımız Koç Holding ve Fiat Chrysler Automobiles’dan (FCA) aldığımız değer ve ilkelere dayanıyor. Yönetim ve sürdürülebilirlik konusunu bir bütün olarak ele alıyoruz. Risklerin etkin biçimde yönetildiği, iş etiği normlarına bağlı bir yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederken, sürdürülebilirlik stratejimizi tüm faaliyetlerimize entegre ediyoruz. Katılımcı yaklaşımımız doğrultusunda paydaşlarımızın beklentilerini farklı iletişim kanalları vasıtasıyla öğrenerek, karar süreçlerimize dâhil ediyoruz.