2019 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
EN
Ekonomik ve Operasyonel Göstergeler

Performans Verileri

2015

2016

2017

2018

2019

Ekonomik ve Operasyonel Performans

 

 

 

 

 

Üretim (adet)

278.252

383.491

384.174

301.750

264.197

Toplam Perakende Satış (adet)

113.929

109.021

122.818

72.764

78.692

Otomobil

51.802

55.284

64.133

44.374

59.602

Hafif Ticari Araç

62.127

53.737

58.685

28.390

23.390

Toplam İhracat (adet)

173.873

279.537

270.760

243.833

194.145

Otomobil

32.055

139.629

152.089

133.362

107.189

Hafif Ticari Araç

141.818

139.908

118.671

110.471

86.956

Kapasite Kullanım Oranı (%)

70

95

85

67

59

Net Satışlar (bin TL)

10.168.542

14.605.281

17.467.806

18.603.331

18.896.914

Yurt İçi

4.121.142

4.291.021

5.409.421

3.934.701

5.355.308

Yurt Dışı

5.729.275

9.839.301

11.887.628

14.455.023

13.301.313

Esas Faaliyetlerden Diğer Satışlar

70.306

105.629

170.757

213.607

240.293

Vergi Öncesi Kâr (bin TL)

617.987

797.936

1.229.472

1.290.894

1.456.555

Vergi Sonrası Kâr (bin TL)

830.801

970.228

1.282.818

1.330.423

1.481.639

FAVÖK (bin TL)

1.062.668

1.366.148

2.002.064

2.484.452

2.479.757

Hisse Başına Kazanç (Kr)

1,66

1,94

2,57

2,66

2,96

Yaratılan Ekonomik Değer - Net Gelirler (bin TL)

10.168.542

14.605.281

17.467.806

18.603.331

18.896.914

Dağıtılan Ekonomik Değer (bin TL)

10.076.334

14.053.163

16.243.695

16.999.598

17.438.696

İşletme Maliyetleri

8.809.825

12.536.578

15.085.665

15.314.209

15.615.177

Çalışan Ücretleri ve Sair Haklar

548.210

728.353

774.509

852.757

907.408

Hissedarlara Ödenen Temettü

365.000

365.000

350.000

800.000

880.000

Devlete Ödenen Vergi ve Sair Yükümlülükler

336.497

399.803

26.503

25.887

29.383

Toplumsal Yatırımlar*

7.000

10.000

9.000

9.000

10.000

Biriken Ekonomik Değer (bin TL)

92.208

552.117

1.224.111

1.603.733

1.458.218

Devletten Alınan Teşvikler (bin TL)

73.449

69.938

169.575

160.643

266.290

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu

9,06

9,14

9,15

9,2

9,26

Toplam Ar‑Ge Bütçesi (milyon TL)

584

498

244

244

355

Toplam Ar‑Ge Çalışanı Sayısı (kişi)

674

628

620

690

710

Alınan Patent Sayısı (adet)

6

5

5

32

22