2019 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
EN
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği, Dünya Klasında Üretim (WCM) yönetim modelinde ilk sırada ele alınmaktadır. Tofaş olarak, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki fark yaratan uygulamalarımızla FCA bünyesinde örnek olarak gösteriliyoruz. Fabrikamızda, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarımızı incelemek için gelen pek çok yerli ve yabancı firmayı ve devlet kurumlarını ağırlıyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği konularını Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği Müdürlüğü´ne bağlı olan İş Güvenliği ve Yangın Güvenliği Yöneticiliği birimi vasıtasıyla yürütüyoruz. Süreç ve uygulamalarımızı Tofaş İSG Politikası, OHSAS 18001 (45001 geçiş süreci devam etmektedir), WCM İş Güvenliği Standardı, FCA İş Güvenliği Standartları ve Tofaş Yüklenici Firma Yönetimi metodolojileri ile destekliyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda Dünya Klasında, Proaktif ve Yalın İş Güvenliği yaklaşımını benimsiyoruz. Güvenli çalışma alanları ve güvenli davranış gösteren çalışanlar ile sürdürülebilir iş güvenliği kültürü yaratmayı, işletme sınırları dâhilindeki tüm insan kaynağını yaralanmalardan ve sağlık bozulmalarından korumayı amaçlıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği kültürünü sürekli iyileştirerek sürdürülebilir “sıfır iş kazası” ve “sıfır meslek hastalığı” hedefine ulaşmayı taahhüt ediyoruz.

“Dünya Klasında İş Güvenliği faaliyetlerine başladığımız 2006 yılından bu yana Kayıp Günlü Kazalanma (LTA) frekansını %95 oranında iyileştirdik.”

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Uygulamaları

Çalışanlarımızın ve müteahhit firma çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilinç ve farkındalık düzeylerinin sürekli artırılması adına eğitimler organize ediyor, çeşitli uygulamalarla iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleşmesini ve yaygınlaşmasını sağlıyoruz.

“2019 yılında 4.795 Tofaş çalışanına 34.575 kişi*saat; 701 müteahhit firma çalışanına 3.701 kişi*saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdik.”

İş Güvenliği Simülasyon Eğitim Alanı (DOJO)

Çalışma alanındaki risklerin, kurulan ekipmanlar ve simüle edilmiş istasyonlar yardımıyla çalışanlara aktarılmasını amaçlıyoruz. 2019 yılında, 18.013 kişi*saat DOJO eğitimi verdik.

Sanal Gerçeklik (VR) ile Denetim Sertifikasyonu

Çalışanların sahadaki riskleri tespit edebilme kabiliyetlerini ölçmeyi ve aynı seviyeye getirebilmeyi amaçlıyoruz. Uygulama kapsamında, belirli uygunsuzluklar bulunan gerçek üretim sahasından bir kesitin yer aldığı üç boyutlu sanal ortamda çalışanlar denetim gerçekleştiriyor. Bulunan riskler puanlanarak belirli puanı geçen çalışanlar denetçi olarak onaylanıyor.

Müteahhit Firma Yönetim Prosedürü

Oluşturulan talimatlar ile müteahhit çalışmalarının proaktif olarak ele alınmasını, çalışma başlamadan önce tüm kuralların belirlenerek daha sağlıklı hale getirilmesini ve denetimini amaçlıyoruz.

İş Güvenliği Forum Tiyatro ve Drama Eğitimleri

Güvensiz davranışların sıfırlanabilmesi ve iş güvenliği kültürünün güçlendirilmesi amacıyla kullanılan interaktif eğitim yöntemleridir. Çalışanların oyunun bir parçası olarak iş güvenliği konusunda öğrenme deneyimi yaşaması sağlanıyor.

Dikkat ve Algı Testi (Viyana Test)

Test yardımıyla iş makinesi operatörlerinin, bakım personelinin, kalite kontrol personelinin ve test şoförlerinin; dikkat, algı, konsantrasyon ve motor becerilerinin ölçümünü hedefliyoruz.

İş Güvenliği Kaptanı

8-15 kişiden oluşan üretim takımlarında iki hafta boyunca iş güvenliği sorumluluğunun saha çalışanları tarafından üstlenildiği bir uygulamadır. Görevlendirilen kaptanlar, görev süreleri boyunca kendilerine özel hazırlanan şapka ve kol bantlarını taşıyarak, bir yandan işlerini yaparken diğer yandan muhtemel çalışma alanı uygunsuzluklarını ve güvensiz davranışları gözlemliyor.

İş Güvenliği Resim Yarışması

İş güvenliği kültürünü desteklemek amacıyla her sene düzenlenen iş güvenliği resim yarışması ile çalışanların çocuklarına ulaşmayı hedefliyoruz. Yarışmaya katılan çocukları, aileleriyle birlikte fabrikaya davet ediyor ve çeşitli ödüller veriyoruz. Çizdikleri resimler fabrikada sergileniyor.

Takım Flamaları

Üretim takımlarının çalışma alanlarına iş güvenliği ile ilgili flamalar asarak kazasızlığı özendiriyoruz. Takımda herhangi bir iş kazası gerçekleşmemişse mavi, gerçekleşmişse turuncu flama asılıyor.

SMAT

Şirketteki iş güvenliği kültürünün gelişmesi ve farkındalık artışı sağlanabilmesi için yönetim başta olmak üzere tüm kademelerdeki ilgili ofis ve saha çalışanları tarafından, iş güvenliği denetim ve aynı zamanda eğitim uygulamasını yapmaktayız.

İş güvenliği Patrol

Yönetimin iş güvenliği taahhüdünü, saha turlarımız ve yaptığımız güvensiz koşul ve davranış tespitleri ve hızlı iyileştirme aksiyonlarımızla gösteriyoruz.

Toolbox Meetings

İş güvenliği kritikliklerini aktarmak için tema bazlı konular aktarılıyor.

Green Book

İş güvenliği standartlarımızı oluşturduk ve mevcut yerleşim ve uygulamalar ile ilave yapılacak yapı ve uygulamalarda bu standartlara uyum sağlanıyor.

Trivia Train

iş güvenliği trivia train oyunu uygulaması ile İş güvenliği kültürü ve katılımının artırılmasına katkı sağlanıyor.

Kiken Yochi

TOFAŞ içerisinde tek veya takım olarak  çalışanların işyerinde karşılaşabilecekleri tehlikeleri tahmin edebilme, farkına varabilme yeteneğinin geliştirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Intrinsic Safety Design

İş güvenliği ekibi, tesis/makine/ekipman/ ürün için tasarım aşamasından başlamak üzere üreticinin sahasındaki gözden geçirme toplantılarından Tofaş´taki kurulumun tamamlanmasına kadar ki tüm aşamalarda proje takımında katılımcı olarak yer alır ve iş güvenliği açısından gerekli kontrolleri yapar.

Yakın Kaza Sınıflandırması

Meydana gelen yakın kazaların önem derecesi birbirinden farklıdır. (A,B,C Tipi ) Yakın kazaların önem derecesine göre ayrıştırılması  sayesinde aksiyonlarının etkin şekilde takip edilmesi ve aksiyonlara önceliklendirme yapılması sağlanır.

Otonom iş güvenliği kontrolleri (YTL checklist)

Mevcut ve potansiyel güvensiz koşul ve davranışların değerlendirilmesi için çalışanların kendi çalışma alanı/ ekipmanı ve kullanılan kişisel koruyucu donanım, el aletleri vb ekipmanların vardiyalık olarak uygunluğunun kontrol yönteminin tanımlanması amacıyla uygulanır.

İşgüvenLİGİ

Yalın takımların is güvenliği aktivitelerini yılsonuna kadar, yarışma ortamı içerisinde takip etmeleri, hedeflerini başarmaları ve eğlenerek takımca içselleştirme faaliyetlerini yürütmeleri amacıyla oluşturulmuştur.