2019 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
EN
Çevre Göstergeleri

Performans Verileri

2015

2016

2017

2018

2019

Çevresel Performans

 

 

 

 

 

Toplam Enerji Tüketimi (GJ)

1.303.923

1.496.302

1.446.336

1.165.961

1.042.245

Doğrudan Enerji Tüketimi - Doğalgaz (GJ)

805.475

895.259

862.084

676.304

593.241

Dolaylı Enerji Tüketimi (GJ)

498.448

601.043

584.252

489.657

449.004

Elektrik

498.448

601.043

584.252

489.657

449.004

Buhar

0

0

0

0

0

Üretilen Araç Başına Enerji Tüketimi

(GJ/araç)

4,69

3,88

3,76

4

4

Enerji Verimliliği Projeleriyle Sağlanan Tasarruf (GJ)

71.010

60.169

72.633

79.935

48.975

Enerji Verimliliği Projeleriyle Sağlanan Sera Gazı Emisyonu Azaltımı (ton CO2e)

6.225

4.213

5.918

5.387

3.960

Scope 1

4.403

2.688

2.708

3.505

1.584

Scope 2

1.822

1.525

3.210

1.882

2.376

Doğrudan Sera Gazı Emisyonları (Scope 1) (ton CO2e)

68.904

77.808

68.467

50.062

46.266

Dolaylı Sera Gazı Emisyonları (Scope 2) (ton CO2e)

61.753

74.463

69.136

59.253

53.272

Personel Servislerinden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonları (Scope 3) (ton CO2e)

3.442

4.938

3.444

9.080

4737

Üretilen Araç Başına Sera Gazı Emisyonu (kg CO2e/araç)

0,47

0,397

0,358

0,362

0,377

Toplam UOB Emisyonu (ton)

1.054

1.388

1.319

1.027

921

Spesifik UOB Emisyonu (gr/m2 boya yüzey alanı)

33,76

34,55

33,91

32,87

32,78

Toplam Su Çekimi - Yeraltı Kaynağı (m3)

894.265

1.254.487

1.210.039

1.073.623

929.882

Üretilen Araç Başına Taze Su Tüketimi (m3/araç)

3,21

3,27

3,15

3,55

3,33

Toplam Su Geri Kazanımı (m3)

60.841.359

68.688.520

63.204.065

64.555.900

62.247.070

Tekrar Kullanım

60.841.359

68.688.520

63.204.065

64.555.900

62.247.070

Geri Dönüşüm

0

0

0

0

0

Atık Su Deşarjı - Doğal Alıcı Ortam (m3)

760.629

1.009.621

987.634

743.173

630.014

Bertaraf Metoduna Göre Toplam Tehlikeli Atık Miktarı (ton)

1.447

2.305

2.341

1.861

1.495

Enerji Geri Kazanımı

1.014

1.667

1.869

1.439

1.093

Geri Kazanım

411

507

562

421,931

402,07

Atık Sahası

22

131

0

0

0

Bertaraf Metoduna Göre Toplam Tehlikesiz Atık Miktarı (ton)

78.479

86.514,0

93.109

74.310

55.507

Enerji Geri Kazanımı

1.060

1.448,5

2.766

884,6

1.120,10

Geri Kazanım

77.419

85.065

90.343

73.425

54.387

Performans Verileri

2015

2016

2017

2018

2019

Bertaraf Amacıyla Taşınan Tehlikeli Atık Miktarı (ton)

1.447

2.305

2.431

1.861

1.495

Kullanılan Toplam Ambalaj Miktarı (ton)

9.316

11.768

10.263

8.298

6.022

Ambalaj Atığı Geri Kazanım Oranı (%)

100

100

100

100

100

Çalışanlara Sunulan Çevre Eğitimleri - Katılım (kişi sayısı)

2.767

3.760

1.662

5.443

12.842

Doğrudan İstihdam

2.143

3.517

329

2859

3.521

Müteahhit Firma Çalışanı

624

243

1.333

13.885

9.321

Çalışanlara Sunulan Çevre Eğitimleri - Toplam Saat (kişixsaat)

6.407

3.826

1.662

6.664

4.850

Doğrudan İstihdam

1.648

3.504

329

2671

3.521

Müteahhit Firma Çalışanı

4.759

322

1.333

3.993

1.329

Toplam Çevre Yönetim Harcaması (TL)

2.230.971

1.034.007

1.309.448

1.340.123

1.176.024

Çevre Yasalarına Uyumsuzluk Cezası (adet-TL)

0

0

0

0

0

Formal Mekanizmalarla İletilen Çevresel Etki Şikayetleri (adet)

0

0

0

0

0

Çevre Kriterleriyle Değerlendirilen Toplam Tedarikçi Sayısı (adet)

7

15

14

14

13