2019 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
EN
İnovasyon

Değer zincirimiz içerisinde yer alan paydaşlarımıza direkt veya dolaylı olarak dokunduğumuz birçok noktada “sürdürülebilir gelecek” inancımızla uyumlu faaliyetler içerisinde olmayı hedefliyoruz. İnovasyonu ayrı bir iş kolu olarak değil, tüm süreçlerimize entegre ettiğimiz bir değer olarak görüyoruz.

İnovasyon kapsamında mevcut modellerin iyileştirme ve geliştirmesi ile yeni model geliştirilmesi alanlarında çalışmalar yürütmekteyiz. 2019 yılında dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında, çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmek, alt yapı ve veri tabanlarını iyileştirmek üzere projeler gerçekleştirdik ve kullanım vaka örneklerini hayata geçirdik. Bunlar dışında kurum içi girişimciliği ve inovasyonu teşvik eden programlar oluşturuyoruz. Tofaş’ı geleceğe taşıyacak yenilikçi ve yaratıcı iş fikirlerine ulaşmaya ve bu fikirleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Açık inovasyon çalışmalarımız kapsamında işbirliği geliştirebileceğimiz yeni girişimlerle tanışıyor, kurum dışı yenilikçi fikirleri de değerlendiriyoruz.