2019 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
EN
Çevre Yönetimi

Doğal kaynakların korunmasını, faaliyetlerimizin minimum çevresel etki ile gerçekleştirilmesini temel sorumluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Yarattığımız doğrudan çevresel etkinin yanı sıra, değer zincirimiz genelinde oluşan dolaylı çevresel etkilerin de kontrol altına alınması ve iyileştirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz ve olumsuz çevresel etkiyi sürekli azaltmayı taahhüt ediyoruz.

Çevresel konular, Tofaş Çevre ve Enerji Politikası doğrultusunda Sürdürülebilirlik Komitesi ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu tarafından yürütülmekte olup, çevresel performansa yönelik raporlama Yönetim Kurulu’na yapılmaktadır.

Çevre konusunda yönetim altyapımızı güçlendirmek, çevresel performansımızın iyileştirilmesinde büyük rol oynamaktadır. Çevresel risklerimizin ekonomik etkilerini de hesaplayarak karar alma süreçlerimizi hızlandırıyoruz ve risk yönetimi kapsamında da çevresel etkilerin yönetimi için kaynak ayırmaya devam ediyoruz. Çevresel konularda farkındalık yaratmaya, çalışanlarımıza ve iş ortağı çalışanlarına çevre bilinci kazandırmaya büyük önem veriyoruz.

“2019 yılında 1,20 milyon TL üzerinde çevre yönetim ve yatırım harcaması gerçekleştirdik; 4.850 kişi*saat çevre eğitimi düzenledik.”

Yeşil Satın Alma

Yeşil satın alma çalışmalarımızın temelinde sürdürülebilirlik kültürümüzün tedarik zincirimize de yayılması ve çevresel etkisi düşürülmüş ürün ve hizmetlerin öne çıkarılması felsefemiz yer alıyor. Yeşil satın alma hareketi ile tedarikçilerimizin üretim süreçlerinden ve ürettikleri hizmetten kaynaklanan çevresel etkilerinin düşürülmesini, genel çevresel performanslarının iyileştirilmesini, çevresel risklerin azaltılmasını amaçlıyoruz.

Çalışmalarımız kapsamında, araç üretimi için ürün satın aldığımız tedarikçilere çevresel konuları içeren bir kontrol listesi iletiyoruz. Durum tespiti süreci (due-diligence) mantığı ile hazırlanan liste vasıtasıyla tedarikçilerimize çevresel etkileri ile ilgili sonuçları (enerji, su tüketimleri), çevre yönetim sistemleri ile ilgili genel bilgileri ve çevresel risk yönetimleri ile ilgili sorular içeriyor. Yanıtlar doğrultusunda, bir otomobili oluşturan parçaların üretiminden kaynaklanan çevresel etkimizi hesaplayabiliyoruz.

2018 yılında başladığımız Yeşil Satınalma çalışma programımızda bu yıl, farklı sektörlerden seçilen 7 tedarikçimizle yürüttüğümüz iyileşme ve gelişme çalışmaları ile devam ettik. Fabrikamızın üretim süreçlerinin devamlılığı ve gelişiminden sorumlu teknik uzmanlarımız ile pilot olarak seçtiğimiz tedarikçilerimizde düzenlediğimiz saha ziyaretleri sonucunda, çevre ve enerji performanslarını geliştirmeye yönelik kısa-orta ve uzun vadeli metodik ve teknik gelişim önerilerimizi içeren aksiyon planları hazırladık.

Toplamda 103 aksiyon takip edilmekte olup, 2019 sonu itibarıyla %40’ı tamamlanmış ve pilot firmalarımızın çevre ve enerji göstergelerinde olumlu yansımaları görülmeye başlanmıştır. Önümüzdeki dönemde çalışmalara başladığımız 7 tedarikçimizle aksiyon planlarımız doğrultusunda devam etmekle beraber, programımızı tüm direkt malzeme tedarikçilerimize yaymayı da hedeflemekteyiz.

Hizmet satın alımlarında ise hizmet kalemine özel olarak, konuyla ilgili çevresel hassasiyetleri belirten ve tercih kriterlerini belirleyen şartnameler oluşturuyoruz. Böylelikle, yalnızca belirlenen kriterleri karşılayan tedarikçilerden hizmet satın alımı gerçekleştirilmektedir.

Çevre Yönetimi hakkında detaylı bilgiye ve Tofaş Çevre ve Enerji Politikasına tofas.com.tr/Surdurulebilirlik/Politikalar ya da ir.tofas.com.tr/2019 adresi üzerinden interaktif olarak da yayınladığımız 2019 Tofaş Faaliyet Raporu’ndan ulaşabilirsiniz.

Su Yönetimi

İklim krizinin su kaynakları üzerinde de büyük etkileri olacağı farkındalığı ile suyun verimli kullanımı konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Su ve atık su süreçlerimizi en etkin biçimde yöneterek faaliyetlerimizi asgari düzeyde su tüketimi ile gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çeşitli uygulamalarla su kullanım miktarımızı sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz ve su kaynaklarının devamlılığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak adına periyodik analiz çalışmaları yürütüyoruz.

Üretim süreçlerimizde yoğun olarak kuyu suyu kullanıyoruz. 2018 yılında 1.073.626 m3 olan su tüketimimiz 2019 yılında 929.882 m3 olarak gerçekleşti. 2018 yılında 3,55 m3 olan araç başına su tüketimimiz 2019 yılında 3,33 m3 olarak gerçekleşti.

Su kaynaklarını sorumlu kullanmak ilkemiz doğrultusunda çekilen taze suyun defalarca tekrar kullanılmasını sağlıyoruz. Süreç sonunda oluşan atık suyu, su ihtiyacımızı karşılamak üzere üretim sürecine tekrar sokuyoruz.

“2019 yılında 62,2 milyon m3 suyun geri kazanımını sağladık.”

Doğal alanlar ve buralarda yaşayan canlılar üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmamak adına biyolojik etkilerimizi sürekli izliyor ve çevresel etki değerlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Periyodik olarak gerçekleştirdiğimiz kontrollerle potansiyel riskleri tespit ederek gerekli önlemleri alıyoruz. Bu konuda, Türkiye’nin taraf olduğu Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ni mevzuat kabul ediyoruz.

Biyoçeşitlilik üzerinde olumsuz etki yaratma potansiyel taşıması bakımından atık suyun yönetimi de sorumlu su yönetimi anlayışımızın önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Operasyonlarımız sonucu oluşan atık suyu modern arıtma ünitelerimizde azami düzeyde geri dönüştürmeye çalışıyor, geri kalan atık suyun atık su deşarj izinlerinde belirtilen limit değerlerin altında yüklerle belirtilen uygun alıcı ortama deşarjını gerçekleştiriyoruz.

“2019 yılında 630 bin m3 atık suyun deşarjını sağladık.”

Malzeme ve Atık Yönetimi

Çevre ve Enerji Politikamız doğrultusunda, her türlü atık bertaraf işlemini bir doğal kaynak kaybı olarak görüyor ve öncelikle kirliliği kaynağında önlemeyi hedef alıyoruz. Üretim süreçlerinde oluşan endüstriyel atıkların tamamının çimento sektöründe hammadde ve enerji kaynağı olarak kullanılmasını sağlıyor, bu sayede “sıfır atık bertarafı” hedefimize ulaşıyoruz.

Malzeme ve atık yönetimi çalışmalarımız kapsamında, malzeme kullanımının azaltılmasına, geri dönüştürülebilir malzemelerin geniş ölçekte kullanılmasına, oluşan atık miktarının minimuma indirilmesine ve tamamının geri kazanılmasına odaklanıyoruz. Kendi operasyonlarımızın yanı sıra tedarikçilerimizde de malzeme kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz.

Araç başına toplam atık miktarımız 2019 yılında 39,5 kg olarak gerçekleşti.

“Sürdürülebilir üretim anlayışımız doğrultusunda, tüm üretim süreçlerinde 5R (refuse, reduce, reuse, recycle, recover - reddet, azalt, tekrar kullan, geri dönüştür, geri kazan) iyileştirmeleriyle doğal kaynak kullanımında verimlilik sağlıyoruz.”