2019 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
EN
Ar-Ge Yönetimi

Ar‑ge yönetimimiz mevcut teknolojileri ihtiyaçlara uygun olarak özümseyen, yeni teknolojileri hızla uygulamaya alan küresel rekabetçi ürün ve teknoloji geliştirme merkezi olma stratejimiz temelinde ilerlemektedir. Bu stratejiyi ürünlerimize uyarlarken, pazar ihtiyaçlarına yönelik olarak yeni ürün projelerinin başarıyla oluşturulması, pazara sunulması ve mevcut ürünlerimizin beklentiler doğrultusunda iyileştirilmesini sağlamayı hedefliyoruz.

Sürdürülebilirlik kültürümüzün birçok yansımasının görülebileceği Tofaş Ar‑Ge Merkezi’nde, ar‑genin iş birliği ile güçleneceği bilinciyle üniversiteler, ortak tasarımcı olan tedarikçiler ve mühendislik firmalarını kapsayan, genişletilmiş ar‑ge ağı içinde ilerlemeye önem vermekteyiz. FCA’nın küresel çapta ileri mühendislik çalışmalarının yürütüldüğü bir merkez olmak için yetkinliklerimizi güçlendirmeyi öncelik olarak kabul ediyoruz. Bu kapsamda 2019 yılında da stratejik stratejik öncelikli olarak belirlediği teknoloji alanlarında hem kendi bünyemizde hem de üniversite - sanayi iş birlikleriyle gerçekleştirdiğimiz araştırma projeleriyle desteklemeye devam ettik.

2023 yılı hedefleri kapsamında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite/araştırma altyapısı-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi kapsamında TÜBİTAK 2.244 Sanayi Doktora Programı çağrısını açmıştır. Tofaş Ar‑Ge Merkezi aşağıda belirtilen 2.244 sanayi doktora programı kapsamındaki projelerde çalışmak üzere 18 doktora öğrencisi istihdam etmeyi planlamıştır.

Ayrıca Tofaş 2019 yılında 7 tedarikçi firma ile TÜBİTAK ve H2020 destekli otomobil tasarımı geliştirme projelerinde çalışmıştır.

Ar‑Ge Merkezi’nde çalışmalarımız üç ana bileşen üzerinde ilerliyor: çevresel sürdürülebilirlik, sosyal sürdürülebilirlik ve yetkinlik. Çalışmalarımızı kilometre taşlarını oluşturan uzun vadeli ve kısa dönemli hedefler ile takip ediyoruz.

Günümüz dünyasında bilgi üretebilir hale gelmenin gelişim için en önemli unsurlardan biri olduğunu biliyor ve ülke ekonomimize bu yönde de katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor ve bu teknolojilerin gelişimine doğrudan katkı sağlıyoruz. Tasarım süreçlerini ar‑ge çalışmalarına entegre ederek teknolojik üstünlüklerinin yanı sıra yenilikçi mühendislik tasarım detaylarıyla da öne çıkan binek ve ticari araçlar geliştirme üzerine çalışıyoruz. 2019 yılında, yoğun olarak Fiorino, Doblò, Egea modellerinin iyileştirme ve geliştirme ar‑ge faaliyetleri yürüttük ve FCA ar‑ge projelerine de destek verdik. Ayrıca yeni Egea modeli geliştirme (MCA) projesinin de ar‑ge faaliyetlerine başladık.

“Ar-ge harcamalarına geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık %45’lik bir artışla 2019 yılında 355 milyon TL kaynak aktardık.”

Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı BUSİAD ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) işbirliği ile yürüttüğümüz Yaz Dönemi Ar‑Ge Mühendisi Yetiştirme Programı’na 2019 yılında da devam ettik. Tofaş Akademi de programa program ortağı olarak destek verdi.

Araç geliştirme sahasında Avrupa’yla rekabet edebilir seviyede bir altyapı oluşturan Tofaş Ar‑Ge Merkezi, toplam 20.110 m²’lik laboratuvar ve ofis alanı ile yaklaşık 700 çalışana sahiptir. Tofaş Ar‑Ge Merkezi; bünyesindeki laboratuvarların yüksek teknolojisi ve çeşitliliğiyle FCA’nın Avrupa’daki en büyük ar‑ge merkezlerinden biridir. Tofaş Ar‑Ge Merkezi istihdamında, yüksek lisans ve doktora eğitimi almış çalışanlara öncelik veriyoruz.

2008 yılında Ar‑Ge Merkezi’nde çalışan yüksek lisans ve doktoralı personel sayısı 64 iken bu sayı 2019 yılında 150’ye yükselmiştir. Ar‑Ge Merkezi’ne yüksek lisans ve doktoralı personel istihdamına öncelik verilmektedir. 2019 yılı itibarıyla Tofaş ar‑ge çalışanlarının 13’ü doktora, 28’i yüksek lisans programlarına devam etmektedirler.

Türkiye’nin ürün geliştirme merkezi olarak uluslararası tanınırlığının artması ve gelişebilmesi için ön koşullardan biri, ar‑ge değer zincirinin tüm unsurlarının birlikte ele alınmasıdır. Tofaş; ortak tasarım geliştirme, yerel mühendislik firmalarının örgütlenmesi ve üniversitelerle işbirlikleri konularına özel önem vermektedir. Üniversite-sanayi iş birliği projelerini, teknoloji geliştirme çalışmalarına paralel olarak yürüten Tofaş Ar‑Ge Merkezi, son 15 yılda 18 farklı üniversiteyle yaklaşık 137 projede ortak çalışmıştır.

Tofaş Ar‑Ge Merkezi’nde TÜBİTAK ve Avrupa Birliği destekli olarak gerçekleştirilen pek çok araştırma projesinde, FCA Araştırma Merkezi ve yabancı tasarım merkezlerinin yanı sıra, çeşitli üniversitelerin öğretim üyeleriyle iş birliği yapılmaktadır. İçinde yer aldığı AB araştırma projeleri sayısını 23’e çıkaran Tofaş Ar‑Ge Merkezi, bu projeler kapsamında 200’ü aşkın uluslararası proje ortağıyla çalışmıştır.

Tofaş Ar‑Ge Merkezi, katma değer sağlayan yeni projeler ve yenilikçi fikirlerle patent başvuru sayısını her yıl artırmayı hedeflemektedir. Yenilikçi çalışmalar sonucunda, 106 adet yeni yurt içi patent başvurusu ve 17 adet uluslararası patent başvurusu gerçekleştirilmiştir