2019 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
EN
İç Kontrol ve İç Denetim

Etkin bir iç kontrol ve iç denetim mekanizması oluşturmak, sorumlu ve sürdürülebilir yönetim anlayışımızın önemli bir parçasıdır. İç kontrol ve iç denetim çalışmalarımızla, faaliyetlerimizin verimliliğini ve devamlılığını, raporlamaların güvenilirliğini güvence altına alırız. İç kontrol sistemi ve iç denetimin sağlıklı olarak işleyişinden Yönetim Kurulu sorumlu olup, Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Yönetim Kurulu adına gerekli koordinasyonu sağlar.

İç kontrol sistemimiz uluslararası standartlar ve en iyi uygulamalar takip edilerek tasarlanmıştır. Çalışanlarımızın da iç kontrol süreçlerine yönelik sorumluluğa, bilgiye ve yetkiye sahip olmaları adına iç kontrol sistemi politika, prosedür ve talimatlarla iş süreçlerine entegre edilmiştir. İç kontrol sistemlerinin etkinliği Tofaş İç Denetim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen iç denetimler ve Koç Holding ve FCA’ya bağlı denetim ekipleri, bağımsız denetim firmaları tarafından gerçekleştirilen dış denetimler ile değerlendirilmektedir. Yapılan denetimler neticesinde, iyileştirmeye açık bulunan alanlara yönelik gerekli geliştirme faaliyetleri ilgili birimler tarafından hızlı bir biçimde yürütülmektedir.

İç Denetim Müdürlüğü’nün amaç yetki ve sorumlulukları İç Denetim Yönetmeliği doğrultusunda belirlenmiştir. İç Denetim Müdürlüğü, Yönetim Kurulu Üyesi de olan Şirket CEO’suna doğrudan raporlama yapmakta olup diğer birimler ile bağı bulunmamaktadır. Böylelikle denetçilerin bağımsızlığı ve objektifliği garanti altına alınmaktadır. İç denetçilerin bilgi, beceri ve vasıfları mesleki gelişim çalışmalarıyla sürekli güçlendirilmektedir.

Yönetim Kurulu’na bağlı Denetim Komitesi, iç denetim sistemlerinin etkinliğinden, işleyişinin değerlendirilmesinden ve geliştirmeye yönelik alınacak aksiyonların Yönetim Kurulu’na raporlanmasından sorumludur.

Denetim faaliyetleri kapsamında birimler arası denetim de söz konusudur. Birim temsilcileri belli konularda uzmanlaşarak diğer birimleri uzmanlık alanları doğrultusunda değerlendirmektedirler. Şirket içi denetimlerin yanı sıra bayi ve tedarikçilere yönelik çevre, çalışma ve üretim koşulları, etik ve kalite gibi sürdürülebilirlik konularını kapsayan düzenli denetim faaliyetleri yürütürüz.