2019 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
EN
Mobilite Çözümleri

Dünya genelinde sürekli değişen trendler ve gelişen teknoloji ile beraber müşterilerimizin yeni mobilite ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır. Seyahat özgürlüğünün ve farklı mobilite ihtiyaçlarının sürdürülebilir yöntemlerle sağlanmasına yönelik teknolojiler ve çözümler üretiyoruz. FCA’nın tüketicilerde enerji tüketimine duyarlı davranışın oluşturulması konularında araştırma ve çalışmalarına destek veriyoruz.

Düşük Emisyonlu Araçlar

Dünya genelinde sürekli değişen trendler ve gelişen teknoloji ile beraber müşterilerimizin yeni mobilite ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır. Biz de Tofaş’ta, seyahat özgürlüğünün ve farklı mobilite ihtiyaçlarının sürdürülebilir yöntemlerle sağlanmasına yönelik teknolojiler ve çözümler üretiyoruz. FCA’nın tüketicilerde enerji tüketimine duyarlı davranışın oluşturulması konularında araştırma ve çalışmalarına destek de veriyoruz.

Düşük Emisyonlu Araçlar

İklim değişikliğinin öneminin giderek artmasıyla beraber FCA bünyesinde gerçekleştirilen düşük emisyonlu araçlar geliştirilmesinin mobilite çözümleri içerisindeki payı da artmaktadır. Tofaş olarak biz de bu çalışmalara destek veriyor ve konuyu sürekli bir gelişim alanı olarak görüyoruz.

Fiorino 1.4 LPG “Stage 2” emisyon homologasyonu testleri, Tofaş Emisyon Laboratuvarı’nda başarı ile gerçekleşmiştir

Araçların emisyon değerlerinin düşürülmesinin yanı sıra, üretimde kullanılan hammadde miktarını araç emniyetini riske etmeyecek şekilde azaltarak, daha verimli kaynak kullanımı ve daha az atık tüketimi sağlıyoruz.

Portatif Emisyon Ölçüm Sistemi (PEMS) Portatif Emisyon Ölçüm Sistemi (PEMS) Portatif Emisyon Ölçüm Sistemi, emisyon laboratuvarlarında yapılan ölçümleri gerçek yol koşullarında gerçekleştirmeye olanak sağlamaktadır. Sistem, emisyon laboratuvarlarında sabit koşullarda yapılan testlerin yerine gerçek yol koşullarını temsil eden trafik ortamında aracın emisyon sonuçlarını değerlendirmek amacıyla oluşturulmuştur. PEMS kullanımı, binek araçlarda Türkiye’de ilk olarak Tofaş bünyesinde devreye girmiştir. Çıkan test sonuçları, araçların proje aşamasında motor yazılımlarına girdi sağlamakta olup aynı zamanda emisyon laboratuvarımızın ölçümlerine referans oluşturmaktadır. Euro 6D-Temp emisyon seviyesi ile zorunlu hale gelen ve bir binek araç için Türkiye’de ilk defa bir tip onay testinde uygulanan Gerçek Sürüş Emisyonları (Real Driving Emission/RDE) testleri, Portatif Emisyon Ölçüm Cihazı (PEMS) kullanılarak tamamlanmıştır.

Alternatif Yakıtlı Araçlar

Mobilite çözümlerimiz kapsamında çalıştığımız bir diğer alan da alternatif yakıtlı araçların geliştirilmesidir. Bu doğrultuda, dünyadaki elektrikli taşıt teknolojilerini yakından takip ediyoruz. Geliştirilen yenilikçi çözüm ve uygulamalarla bu teknolojilerin bütünleştirilmesi, elektrikli taşıt sistem ve bileşenlerinin yerli üretiminin sağlanması hedefiyle çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca FCA’nın doğalgaz ve biyoyakıt gibi alternatif yakıt sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması çalışmalarına destek veriyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz projelerimiz ve amaçlarımız aşağıdaki gibidir;

ASSURED H2020 Projesi

Şarj cihazı-araç kombinasyonunun ömrü, boyutlandırma, güvenlik, şebeke güvenilirliği ve enerji verimliliği artırma yoluyla hızlı şarj profillerinin batarya üzerindeki etkisini daha iyi anlamak, toplam sahip olma maliyetini (TCO) düşürmek,

Elektrikli otobüs ve kamyon ve hafif ticari araçlara yönelik yeni nesil modüler yüksek güçlü şarj çözümleri geliştirmek,

Hızlı şarja uygun Elektrikli şehir içi taşıma otobüsleri, farklı tip kamyonlar (600 kW – pantograf) ve 1 hafif ticari elektrikli araç (100 kW – kablosuz) prototipi üzerine sistem entegrasyonu ve doğrulamalar

SYS2WHEEL H2020 Projesi

2030 yılına kadar Bileşenler, sistemler ve mimarilerin gelecekteki CO2 içermeyen şehir lojistiği için BEV’ lere mevcut araç platformlarına verimli bir şekilde adapte edilmesi ve geliştirilmesi

Hi-Fi H2020 Projesi

Elektrikli araç bileşenlerin donanımsal olarak sisteme entegrasyonun önce yazılım ortamında doğrulanarak ileri aşamalarda oluşabilecek hataların önüne geçerek eforun ve maliyetlerin düşürülmesi

Elektrikli araç bileşenlerin geliştirilmesi ve test edilebilirliği için bir metot geliştirmek

Elektrikli ve Hibrit Araçlar İçin Otomotiv Standartlarına Uygun Aktif ve Pasif Dengeleme Özelliğine Sahip Batarya Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Projesi

Potansiyel farklı tip batarya paketi projeleri için Batarya Yönetim Sistemlerinin (BYS) gürbüz ve hızlı çözümler

Hazır BYS çözümlere göre daha güvenilir ve yapılandırılabilir olması.