2018 Sürdürülebilirlik Raporu
EN
Menu
Rapor Hakkında

Sürdürülebilirlik raporlaması uygulamasıyla paydaşlarımıza faaliyetlerimiz hakkında en güncel ve bütüncül bilgiyi sunmayı amaçlıyoruz. Bu yıl altıncısını yayınladığımız sürdürülebilirlik raporumuzla sürdürülebilirlik yolculuğumuzda gerçekleştirdiğimiz çalışmaları, yönetsel yaklaşımlarımızı, faaliyetlerimizin sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerini, performans sonuçlarımızı ve hedeflerimizi paydaşlarımızla bir kez daha paylaşıyoruz.

Tofaş 2018 Sürdürülebilirlik Raporu, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmaları kapsamaktadır. İştiraklerimiz olan Fer Mas Oto Ticaret A.Ş. ve Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. şirketlerine ait bilgiler, finansal veriler haricinde, aksi belirtilmediği takdirde raporlama kapsamında dahil edilmemiştir.

Bu rapor, GRI Standartları: “Temel” seçeneğine uyumlu olarak hazırlanmıştır. Raporun içeriğinin belirlenmesinde, sürdürülebilirlik önceliklerinin belirlenmesi çalışması neticesinde elde ettiğimiz konu portföyü temel aldık. Bazı öncelikli konularda şirket bilgilerinin yanında ilgili paydaşlara yönelik performans sonuçlarına da yer verdik. Rapor kapsamında yer alan verilerin hazırlanmasında GRI Raporlama Standartı’nda belirtilen göstergelerin yanında okuyucuya daha kapsamlı ve bütüncül bir analiz olanağı sunmak adına sektör genelinde kabul gören performans değerlendirme kriterlerinden de yararlandık.

Gelecek raporlama çalışmalarımızı da aynı rehber metodolojiyi talip ederek yıllık planda gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Önceki yıllara ait sürdürülebilirlik raporlarına, Tofaş Sürdürülebilirlik Raporu 2018 yayınının PDF versiyonuna ve rapor içeriğine yönelik detaylı bilgiye www.tofas.com.tr adresinden erişebilirsiniz.