2018 Sürdürülebilirlik Raporu
EN
Menu
Ekonomik ve Operasyonel Göstergeler

 

2014

2015

2016

2017

2018

Üretim (adet)

222.807

278.252

383.491

384.174

301.750

Toplam Perakende Satış (adet)

92.355

113.929

109.021

122.818

72.764

Otomobil

42.769

51.802

55.284

64.133

44.374

Hafif Ticari Araç

49.586

62.127

53.737

58.685

38.390

Toplam İhracat (adet)

142.281

173.873

279.537

270.760

243.833

Otomobil

25.067

32.055

139.629

152.089

133.362

Hafif Ticari Araç

117.214

141.818

139.908

118.671

110.471

Kapasite Kullanım Oranı (%)

56

70

95

85

67

Net Satışlar (bin TL)

7.440.009

10.168.542

14.605.281

17.467.806

18.603.331

Yurtiçi

3.023.705

4.121.142

4.291.021

5.409.421

3.934.701

Yurtdışı

4.297.030

5.729.275

9.839.301

11.887.628

14.455.023

Esas Faaliyetlerden Diğer Satışlar

119.274

70.306

105.629

170.757

213.607

Vergi Öncesi Kar (bin TL)

472.253

617.987

797.936

1.229.472

1.290.894

Vergi Sonrası Kar (bin TL)

574.238

830.801

970.228

1.282.818

1.330.423

FAVÖK (bin TL)

815.607

1.062.668

1.366.148

2.002.064

2.484.452

Hisse Başına Kazanç (Kr)

1,15

1,66

1,94

2,57

2,66

Yaratılan Ekonomik Değer - Net Gelirler(bin TL)

7.440.009

10.168.542

14.605.281

17.467.806

18.603.331

Dağıtılan Ekonomik Değer (bin TL)

7.301.164

10.066.710

14.039.839

16.244.902

17.001.071

İşletme Maliyetleri

6.062.362

8.809.825

12.536.578

15.085.665

15.314.209

Çalışan Ücretleri ve Sair Haklar

520.030

548.210

728.353

774.509

852.757

Hissedarlara Ödenen Temettü

485.000

365.000

365.000

350.000

800.000

Develete Ödenen Vergi ve Sair Yükümlülükler

228.387

336.497

399.803

26.503

25.887

Toplumsal Yatırımlar*

5.385

7.177

10.105

8.225

8.218

Biriken Ekonomik Değer (Bin TL)

132.885

92.208

552.117

1.224.111

1.603.733

Devletten Alınan Teşvikler (Bin TL)

95.174

73.449

69.938

169.575

160.643

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu

9,01

9,06

9,14

9,15

9,2

Toplam Ar-Ge bütçesi (TL)

541

584

498

244

244

Toplam Ar-Ge çalışanı sayısı (kişi)

605

674

628

620

690

Alınan patent sayısı (adet)

4

6

5

5

32