2018 Sürdürülebilirlik Raporu
EN
Menu
GRI İçerik İndeksi

Gösterge

Açıklamalar ve Sayfa Numaraları

GRI 101: Temel 2016

GRI 102: Genel Göstergeler 2016

Kurumsal Profil

102-1

Yasal Uyarı ve Künye (s.59)

102-2

Tofaş 2018 Faaliyet Raporu (s.46-50)

102-3

Yasal Uyarı ve Künye (s.x)

102-4

Tofaş 2018 Faaliyet Raporu (s.4)

102-5

Tofaş 2018 Faaliyet Raporu (s.88)

102-6

Tofaş 2018 Faaliyet Raporu (s.38)

102-7

Performans Verileri (s.38)

102-8

Performans Verileri (s.42)

102-9

Tedarik Zinciri Yönetimi (s.32)

102-10

Şirketin operasyonel veya mali yapısında ve tedarik zincirinde belirgin bir değişiklik yaşanmamıştır.

102-11

İş Etiği ve Yolsuzlukla Mücadele (s.7-11); İç Kontrol ve İç Denetim (s.11); Dünya Klasında Üretim ve Kalite (s.23-24); İnsan Hakları (s.28);  https://www.tofas.com.tr/Surdurulebilirlik/Politikalar/Documents/TofasEtikKurallari.pdf

102-12

Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.12); İklim Değişikliği (s.20); İnsan Hakları (s.28);  https://www.tofas.com.tr/Surdurulebilirlik/Politikalar/Documents/TofasEtikKurallari.pdf

102-13

Kurumsal Üyeliklerimiz (s.50-51)

Strateji

102-14

CEO'nun Mesajı (s.4-5)

102-15

CEO'nun Mesajı (s.4-5); Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.11)

Etik ve Dürüstlük

102-16

İş Etiği ve Yolsuzlukla Mücadele (s.7-11); https://www.tofas.com.tr/Surdurulebilirlik/Politikalar/Documents/TofasEtikKurallari.pdf

102-17

İş Etiği ve Yolsuzlukla Mücadele (s.7-11); https://www.tofas.com.tr/Surdurulebilirlik/Politikalar/Documents/TofasEtikKurallari.pdf

Yönetişim

102-18

Kurumsal Yönetim Yapısı (s.6)

102-19

Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.11-12)

102-20

Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.11-12)

102-22

Kurumsal Yönetim Yapısı (s.6); Tofaş 2018 Faaliyet Raporu (s.24-25, 104-105)

102-23

Tofaş 2018 Faaliyet Raporu (s.24-25)

102-24

Tofaş 2018 Faaliyet Raporu (s.104-105)

102-25

İş Etiği ve Yolsuzlukla Mücadele (s.7-11); https://www.tofas.com.tr/Surdurulebilirlik/Politikalar/Documents/TofasEtikKurallari.pdf

102-26

Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.11-12)

102-27

Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.11-12)

102-28

Kurumsal Yönetim Yapısı (s.6); Risk Yönetimi (s.6-7); Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.11-12)

102-29

Risk Yönetimi (s.6-7); Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.13)

102-30

Risk Yönetimi (s.6-7); Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.11-12)

102-31

Risk Yönetimi (s.6-7); Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.13)

102-32

Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.11-12);
Tofaş Sürdürülebilirlik Raporu, Tofaş Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu tarafından incelenmesine müteakkip Tofaş Sürdürülebilirlik Komitesi'ne sunulmuş ve Komite onayının ardından yayınlanmıştır.

102-35

Tofaş 2018 Faaliyet Raporu (s.114)

102-36

Tofaş 2018 Faaliyet Raporu (s.114)

102-37

Tofaş 2018 Faaliyet Raporu (s.114)

Paydaş Katılımı

102-40

Paydaş Katılımı (s.15)

102-41

İnsan Hakları (p.28)

102-42

Paydaş Katılımı (s.14)

102-43

Paydaş Katılımı (s.14)

102-44

Müşteri Memnuniyeti (s.16); Kurumsal Vatandaşlık (s.35);
https://www.tofas.com.tr/Surdurulebilirlik/Politikalar/Documents/TofasEtikKurallari.pdf

Raporlama Uygulaması

102-45

Rapor Hakkında (s.3)

102-46

Rapor Hakkında (s.3); Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.12)

102-47

Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.13)

102-48

Rapor Hakkında (s.3)

102-49

Rapor Hakkında (s.3)

102-50

Rapor Hakkında (s.3)

102-51

Rapor Hakkında (s.3)

102-52

Rapor Hakkında (s.3)

102-53

Yasal Uyarı ve Künye (s.x)

102-54

Rapor Hakkında (s.3)

102-55

GRI İçerik İndeksi (s.44)

102-56

Bağımsız Denetim Beyanı (s.x); Yasal Uyarı ve Künye (s.x)

Öncelikli Konular

Standart

Gösterge

Açıklama ve Sayfa Numaraları

İş Etiği ve Yolsuzlukla Mücadele

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1

Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.13)

103-2

Kurumsal Yönetim Yapısı (s.6); Risk Yönetimi (s.6-7); İş Etiği ve Yolsuzlukla Mücadele (s.7-11); İç Kontrol ve İç Denetim (s.11); Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.11-12); https://www.tofas.com.tr/Surdurulebilirlik/Politikalar/Documents/TofasEtikKurallari.pdf

103-3

Risk Yönetimi (s.6-7); İş Etiği ve Yolsuzlukla Mücadele (s.7-11); İç Kontrol ve İç Denetim (s.11); Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.11-12); Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (s.34); https://www.tofas.com.tr/Surdurulebilirlik/Politikalar/Documents/TofasEtikKurallari.pdf

GRI 205: Anti-corruption 2016

205-1

 İş Etiği ve Yolsuzlukla Mücadele (s.7-11)

205-2

 İş Etiği ve Yolsuzlukla Mücadele (s.7-11)

205-3

 İş Etiği ve Yolsuzlukla Mücadele (s.7-11)

İklim Değişikliği

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1

Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.13)

103-2

Kurumsal Yönetim Yapısı (s.6); Risk Yönetimi (s.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (s.11); Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.11-12); İklim Değişikliği (s.20); Mobilite Çözümleri (s.21); Enerji Verimliliği ve Emisyonlar ; Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (s.34)

103-3

Risk Yönetimi (s.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (s.11);  İklim Değişikliği (s.20); Mobilite Çözümleri (s.22-23); Enerji Verimliliği ve Emisyonlar ; Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (s.34)

GRI 302: Enerji 2016

302-1

Enerji Verimliliği ve Emisyonlar (s.21); Performans Verileri (s.39)

302-3

Enerji Verimliliği ve Emisyonlar (s.21); Performans Verileri (s.39)

302-4

Enerji Verimliliği ve Emisyonlar (s.21); Performans Verileri (s.39)

GRI 305: Emisyonlar 2016

305-1

Enerji Verimliliği ve Emisyonlar (s.22); Performans Verileri (s.39)

305-2

Enerji Verimliliği ve Emisyonlar (s.22); Performans Verileri (s.39)

305-4

Enerji Verimliliği ve Emisyonlar (s.22); Performans Verileri (s.39)

305-5

Enerji Verimliliği ve Emisyonlar (s.22); Performans Verileri (s.39)

305-7

Enerji Verimliliği ve Emisyonlar (s.22); Performans Verileri (s.39)

Çevre Dostu Malzeme Kullanımı ve Atık Yönetimi

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1

Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.13)

103-2

Kurumsal Yönetim Yapısı; Risk Yönetimi (s.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (s.11); Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.11-12); Çevre Yönetimi (s.24); Malzeme ve Atık Yönetimi (s.26); Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (s.34)

103-3

Risk Yönetimi (s.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (s.11); Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (s.34)

GRI 306: Atıklar 2016

306-1

Su Yönetimi (s.25); Performans Verileri (s.39)

306-2

Malzeme ve Atık Yönetimi (s.26); Performans Verileri (s.39)

306-5

Su Yönetimi (s.25)

İş Sağlığı ve Güvenliği

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1

Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.13)

103-2

Kurumsal Yönetim Yapısı (s.6); Risk Yönetimi (s.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (s.11); Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.11-12); İş Sağlığı ve Güvenliği (s.30); Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (s.34)

103-3

Risk Yönetimi (s.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (s.11); Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (s.34)

GRI 403: İş Sağlığı ve Güvenliği 2016

403-1

İş*Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Uygulamaları (s.31)

403-2

Performans Verileri (s.41)
Raporlama döneminde herhangi bir iş kazası sonucu ölüm ya da mesleki hastalık vakası yaşanmamıştır.

403-3

Performans Verileri (s.41)

403-4

İmzalanan toplu sözleşmelerin içeriğinde İSG taahhütlerimiz yer almaktadır. Son gerçekleştirilen toplu sözleşme, yasal mevzuata uyum, sağlık ve koruyucu ekipmanlarla ilgili konuları içermektedir.

Yetenek Yönetimi ve Mesleki Eğitim

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1

Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.13)

103-2

Kurumsal Yönetim Yapısı (s.6); Risk Yönetimi (s.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (s.11); Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.11-12); Çalışan Gelişimi (s.29-30); Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (s.34)

103-3

Risk Yönetimi (s.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (s.11); Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (s.34)

GRI 404: Eğitim 2016

404-1

Çalışan Gelişimi (s.29-30); Performans Verileri (s.40)

404-2

Çalışan Gelişimi (s.29-30)

404-3

Çalışan Gelişimi (s.29-30)

Kadın İstihdamı, Çeşitlilik, Eşit Fırsatlar

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1

Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.13)

103-2

Kurumsal Yönetim Yapısı (s.6); Risk Yönetimi (s.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (s.11); Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.11-12); İnsan Hakları (s.28); Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (s.28); Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (s.34)

103-3

Risk Yönetimi (s.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (s.11); Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (s.34)

GRI 405: Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği 2016

405-1

Performans Verileri (s.42)

405-2

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (s.28)

İşyerinde İnsan Hakları

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1

Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.13)

103-2

Kurumsal Yönetim Yapısı; Risk Yönetimi (s.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (s.11); Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.11-12);  İnsan Hakları (s.28); Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (s.30); Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (s.34)

103-3

Risk Yönetimi (s.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (s.11); Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (s.34)

GRI 406: Ayrımcılığın Önlenmesi 2016

406-1

Raporlama döneminde ayrımcılıkla ilgili bir vaka yaşanmamıştır.

GRI 407: Toplu Sözleşme ve Örgütlenme Özgürlüğü 2016

407-1

Raporlama döneminde Tofaş operasyonlarında örgütlenme ve toplu sözleşme hakkının risk altında olduğu yönünde bir vaka gözlemlenmemiştir. Aynı ilke tedarik denetim sürecinin de bir parçası olarak ele alınmakta olup risk unsuru belirlenmemiştir.

GRI 408: Çocuk İşçiliği 2016

408-1

Raporlama döneminde Tofaş operasyonlarında çocuk istihdamı konusunda bir risk gözlemlenmemiştir. Aynı ilke tedarik denetim sürecinin de bir parçası olarak ele alınmakta olup risk unsuru belirlenmemiştir.

GRI 409: Zorla ve Zorunlu Çalıştırma 2016

409-1

Raporlama döneminde Tofaş operasyonlarında zorla ve zorunlu çalışma konusunda bir risk gözlemlenmemiştir. Aynı ilke tedarik denetim sürecinin de bir parçası olarak ele alınmakta olup risk unsuru belirlenmemiştir.

GRI 410: Güvenlik Uygulamaları 2016

410-1

Tofaş faaliyet sahalarının güvenliğinin sağlanmasında alanında uzmanlaşmış, sertifikalı güvenlik personeli görev almaktadır. Güvenlik personelinin eğitim içeriğinde 3. taraflarla iletişim ve insan hakları konuları bulunmaktadır. Tüm güvenlik personeline şirket prosedürleri hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

Araç ve Trafik Emniyeti

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1

Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.13)

103-2

Kurumsal Yönetim Yapısı(s.6); Risk Yönetimi (s.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (s.11); Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.11-12); Araç Emniyeti, Sürüş ve Yolcu Konforu (s.19)

103-3

Risk Yönetimi (s.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (s.11)

GRI 416: Tüketici Sağlık ve Emniyeti 2016

416-1

Araç Emniyeti, Sürüş ve Yolcu Konforu (s.19)

416-2

Raporlama döneminde araç ve yolcu emniyeti konularıyla ilgili yasal düzenlemelere uyumsuzlukla ilgili bir vaka yaşanmamıştır.

İş Hayatı-Özel Hayat Dengesi

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1

Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.13)

103-2

Kurumsal Yönetim Yapısı (s.6); Risk Yönetimi (s.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (s.11); Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.11-12); Sosyal Yaşam (s.30)

103-3

Risk Yönetimi (s.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (s.11)

Marka Algısı

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1

Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.13)

103-2

Kurumsal Yönetim Yapısı (s.6); Risk Yönetimi (s.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (s.11); Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.11-12); Marka Algısı (s.17)

103-3

Risk Yönetimi (s.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (s.11)

Ürün ve Hizmet Kalitesi

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1

Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.13)

103-2

Kurumsal Yönetim Yapısı (s.6); Risk Yönetimi (s.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (s.11); Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.11-12); Dünya Klasında Üretim ve Kalite (s.23-24)

103-3

Risk Yönetimi (s.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (s.11)

Müşteri Memnuniyeti

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1

Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.13)

103-2

Kurumsal Yönetim Yapısı (s.6); Risk Yönetimi (s.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (s.11); Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.11-12); Müşteri Memnuniyeti (s.16)

103-3

Risk Yönetimi (s.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (s.11)

Tedarikçi ve Bayi İş Başarısı

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1

Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.13)

103-2

Kurumsal Yönetim Yapısı (s.6); Risk Yönetimi (s.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (s.11); Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.11-12); Tedarikçi Geliştirme Uygulamaları (s.33-34); Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (s.34); Yetkili Servis ve Bayi Ağı (s.34)

103-3

Risk Yönetimi (s.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (s.11); Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (s.34)

Değer Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1

Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.13)

103-2

Kurumsal Yönetim Yapısı (s.6); Risk Yönetimi (s.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (s.11); Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.11-12); Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi (s.34)

103-3

Risk Yönetimi (s.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (s.11)

Ürün, Süreç, Mobilite Modeli İnovasyonu

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1

Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.13)

103-2

Kurumsal Yönetim Yapısı (s.6); Risk Yönetimi (s.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (s.11); Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.11-12); Mobilite Çözümleri (s.21)

103-3

Risk Yönetimi (s.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (s.11)

Dijitalleşme

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1

Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.13)

103-2

Kurumsal Yönetim Yapısı (s.6); Risk Yönetimi (s.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (s.11); Sürdürülebilirlik Yönetimi (s.11-12); Dijital Dönüşüm (s.18); Araçlarda Dijitalleşme (s.19)

103-3

Risk Yönetimi (s.6-7); İç Kontrol ve İç Denetim (s.11)

"GRI Hizmetler Birimi, Materiality Disclosures Service kapsamında, GRI İçerik İndeksi'nin açıkça sunulduğunu ve 102-40 ve 102-49 arası Açıklamaların raporun uygun bölümlerinde yer aldığını değerlendirmiştir. Bu hizmet, raporun Türkçe versiyonu üzerinden gerçekleştirilmiştir."