2018 Sürdürülebilirlik Raporu
EN
Menu
Paydaş Katılımı

Sürdürülebilirlik anlayışımızı daha geniş bir alana yaymanın paydaşlarımızla birlikte hareket ederek mümkün olduğuna inanıyoruz. Etki alanımızda yer alan paydaş grupları ile iletişimimizde şeffaf ve hesap verebilir bir yaklaşım benimsiyoruz. Paydaşlarımızı çeşitli kanallar vasıtasıyla faaliyetlerimiz hakkında bilgilendiriyor ve görüşlerine başvuruyoruz.

Paydaşlarımızla ortak amaçlar doğrultusunda birlikte çalışıyoruz. Çalışmalarımızı hedef paydaş grubunun niteliklerini göz önünde bulundurarak planlıyoruz. Birlikte çalışacağımız paydaş grubunu belirlerken, Tofaş ile benzer etik çalışma ilkelerini ve çalışma kültürünü benimseyen, ortak hedeflere yönelen ve çözüm odaklı kurum ve kuruluşları öncelikli olarak tercih ediyoruz.

Paydaşlarla İletişim Uygulamaları

PAYDAŞ GRUBU

UYGULAMA TÜRÜ VE SIKLIĞI

Çalışanlar

Anket ve Araştırmalar (çeşitli aralıklarla); Eğitim Faaliyetleri, Tofaş Etik İlkeleri, İç iletişim platformları (haber ekranları, intranet), Duyuru ve İlanlar (sürekli); Öneri ve Ödüllendirme Sistemi (anlık); İSG Komiteleri, Çalışma Grupları ve Komiteler (değişen aralıklarda); Süreli İç Yayınlar (yılda üç kez); Performans Yönetimi ve Kariyer Gelişimi Toplantıları, Sosyal Etkinlikler (yılda en az iki kez); Yönetim Toplantıları, İletişim Toplantıları, Faaliyet Raporu (yılda bir kez), Sürdürülebilirlik Raporu, Çevre Günü (yılda bir kez); Çalışma Hayatı Değerlendirme Anketi (yılda bir kez)

Ana Hissedarlar

Genel Kurul Toplantıları, Faaliyet Raporu (yılda bir kez), Sürdürülebilirlik Raporu (yılda bir kez); Yönetim Kurulu Toplantıları, Finansal Performans Raporları (yılda dört kez); Özel Durum Açıklamaları (ihtiyaç durumunda)

Azınlık Hissedarları

Yatırımcı Sunumları, Birebir Görüşmeler (talep üzerine); Genel Kurul Toplantıları, Faaliyet Raporu (yılda bir kez), Sürdürülebilirlik Raporu (yılda bir kez); Finansal Performans Raporları (yılda dört kez); Özel Durum Raporları (ihtiyaç durumunda)

Bayiler

Birebir Görüşmeler (talep üzerine); Bayi Toplantıları, Faaliyet Raporu (yılda bir kez), Sürdürülebilirlik Raporu (yılda bir kez); Süreli İç Yayınlar (yılda üç kez), Bayi Eğitimleri (sürekli); Müşteri Memnuniyet Araştırmaları (yılda bir kez)

Tedarikçiler

Birebir Görüşmeler (Talep Üzerine); İSG Komiteleri (ayda bir kez); Faaliyet Raporu (yılda bir kez), Sürdürülebilirlik Raporu (yılda bir kez); Tedarikçi İş Etiği İlkeleri (sürekli); Süreli İç Yayınlar (yılda 3 kez), Eğitim ve Gelişim Programları (sürekli); Tedarikçi Zirvesi

Ürün Son Kullanıcıları

Ürün Etiketleri ve Kullanma Kılavuzları (sürekli), Pazarlama İletişimi Çalışmaları (sürekli); Fuar Katılımı, Faaliyet Raporu (yılda bir kez), Sürdürülebilirlik Raporu (yılda bir kez)

Yerel Halk

Şikayet Sistemi, Toplumsal Proje, Bağış ve Sponsorluklar (talep üzerine); Bilgilendirme Toplantıları (ihtiyaç durumunda); Faaliyet Raporu (yılda bir kez), Sürdürülebilirlik Raporu (yılda bir kez)

Sektörel Aktörler

Toplantı ve Görüşmeler, Proje ve İnisiyatifler (talep üzerine); Fuar Katılımı (yılda birkaç kez); Faaliyet Raporu (yılda bir kez), Sürdürülebilirlik Raporu (yılda bir kez)

Yerel Yönetimler

Toplantı ve Görüşmeler, Faaliyet Raporu (yılda bir kez), Sürdürülebilirlik Raporu (yılda bir kez)

Kamu Kuruluşları

Toplantı ve Görüşmeler (talep üzerine); Bilgilendirme Raporları (çeşitli aralıklarla); Kamu Denetimleri (çeşitli aralıklarla/anlık); Faaliyet Raporu (yılda bir kez), Sürdürülebilirlik Raporu (yılda bir kez)

Sivil Toplum Kuruluşları

Üyelikler (sürekli); Çalışma Grupları, Komite ve Yönetim Kurulu Üyelikleri (dönemsel); Ortak Proje ve İnisiyatifler, Toplantı ve Görüşmeler (talep üzerine); Faaliyet Raporu (yılda bir kez); Sürdürülebilirlik Raporu (yılda bir kez)

Üniversiteler ve Akademisyenler

Burs ve Staj Olanakları, Akademik Kongre ve Seminer Katılımı (sürekli); Ar-Ge Proje Ortaklıkları, Sponsorluk ve Destekler; Akademik Araştırma ve Yayınlara Destek; Toplantı ve Görüşmeler (talep üzerine); Faaliyet Raporu (yılda bir kez); Sürdürülebilirlik Raporu (yılda bir kez)

Çalışan Aileleri

Bilgilendirme Çalışmaları (sürekli); Süreli İç Yayınlar (yılda üç kez); Sosyal Etkinlikler (yılda en az iki kez); Çevre Günü (yılda bir kez)

Fikir Önderleri

Fikir Önderleri Toplantı ve Görüşmeler (talep üzerine); Faaliyet Raporu (yılda bir kez), Sürdürülebilirlik Raporu (yılda bir kez)

Medya

Röportaj ve Söyleşiler, Toplantı ve Görüşmeler (talep üzerine); Basın Bültenleri, Özel Durum Açıklamaları (ihtiyaç durumunda); Faaliyet Raporu (yılda bir kez), Sürdürülebilirlik Raporu (yılda bir kez)