2018 Sürdürülebilirlik Raporu
EN
Menu
İnsan Hakları

Tofaş’ta insan hakları konusu Yönetim Kurulu’na bağlı Tofaş Etik Kurulu aracılığıyla yönetilmektedir. İnsan hakları konusunda ana hissedarımız Koç Holding’in tarafı olduğu BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni bağlayıcı kabul eder ve bu ilkelere %100 uyum sağlamayı hedefleriz.

İnsan hakları yaklaşımımızın en önemli bileşenlerinden biri çeşitlilik konusudur. Çeşitliliğin kurum kültürümüz için bir zenginlik kriteri olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışın bir gereği olarak işe alımda ya da diğer insan kaynakları süreçlerinde çalışanlarımızı bilgi yetenek ve becerilerine göre değerlendiriyoruz. Hiçbir sürecimizde yaş, cinsiyet, inanç, etnik köken ya da benzeri sebeplere dayalı ayrımcılık yapmayız. Çalışanlarımızın ücret düzeyinin belirlenmesinde “eşit işe eşit ücret” ilkesini benimseriz. Aynı değerde bir iş için tüm çalışanlarımıza eşit olanaklar sunarız.

Çalışan haklarının ihlal edilmesine, çocuk işçi çalıştırma, zorla ve zorunlu çalıştırma, ayrımcılık gibi uygulamalara hiçbir koşulda izin vermeyiz. İnsan haklarına yönelik bu yaklaşımımızın değer zincirimizin genelinde de yaygınlaştırılmasını hedefleriz. Bu doğrultuda, tedarikçi ve iş ortaklarımızdan insan hakları konusunda Tofaş ile özdeş ilkeleri benimsemelerini bekleriz.

Çalışanların sendikal haklarının korunması da yine aynı özenle takip ettiğimiz konular arasındadır. Çalışanların şirket yönetimiyle ilişkilerinde sağlıklı bir yapı çerçevesinde temsil edilmelerine önem veriyor ve çalışanlarımızın toplu sözleşme ve örgütlenme haklarını özgürce kullanabilmelerine olanak tanıyoruz. Sendikal hakların korunması konusundaki tutumumuzun tedarikçi ve iş ortaklarımız tarafından da benimsenmesini bekleriz.

“2018 yılı itibarıyla çalışanlarımızın %70’i toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışmaktadır.”

Koç Topluluğu’na bağlı bir şirket olmamız nedeniyle, yeni işe başlayan tüm ofis çalışanları Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’na üye olmaktadır. Tofaş’ta işe başlayan saha çalışanları da Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’na üye olabilmektedir.

Çalışanlarımız ve aileleri Koç Topluluğu şirketlerine sunulan KoçAilem Programı ve Topluluğa özgü özel sağlık sigortasından faydalanabilmektedir. Tüm saat ücretli Tofaş çalışanları %100 şirket katkısı ile Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamındadır. Çalışanlar tercihe göre eş ve çocuklarını da sigortaya dahil edebilmektedir. 2018 yılında 8.109 çalışan, 5.616 aile üyesi TSS kapsamına dahil edilmiştir.

Çalışanlarımızın çocuklarının eğitim hayatlarını desteklemek amacıyla 2011 yılında başlattığımız “Tofaş’tan Öğrenime Bir Destek Daha” burs uygulamasından yararlanan çocuk sayısı 2018 yılında 1.886’ya ulaştı.