2018 Sürdürülebilirlik Raporu
EN
Menu
Sosyal Göstergeler

 

2014

2015

2016

2017

2018

Çalışan Eğitimleri - Katılımcı Sayısı (kişi)

7.131

8.187

8.113

7.527

8090 

Saha Çalışanı

5.819

6.090

6.429

5.838

6385 

Ofis Çalışanı

1.312

2.097

1.684

1.689

1705 

Kadın

148

1.306

879

672

870 

Erkek

6.983

6.881

7.234

6.855

7295 

Çalışan Eğitimleri - Toplam Saat (kişixsaat)

268.412

94.918

665.629

191.507

324.605 

Saha Çalışanı

141.080

25.258

564.527

91.001

201.741 

Ofis Çalışanı

127.332

69.660

101.102

100.506

137.147 

Kadın

13.420

14.600

107.754

24.988

52.668 

Erkek

254.991

80.318

557.875

166.519

271.937 

Çalışan Başına Ortalama Eğitim Saati (saat/kişi)

39,9

40,25

82,04

44,5

36,8 

Saha Çalışanı

28,1

32,32

87,8

40,1

29,4 

Ofis Çalışanı

86,3

44,03

60

66,5

77,1 

Kadın

44,3

40,82

122,5

41,4

60,53 

Erkek

41

40,1

77,1

44,9

37,27 

Performans Verileri

2014

2015

2016

2017

2018

Müteahhit Çalışanı Eğitimleri - Katılımcı Sayısı (kişi)

5.167

5.748

711

1.135

3.993

Müteahhit Çalışanı Eğitimleri - Toplam Saat (kişixsaat)

7.649

4.592

11.376

13.702

13.885

Müteahhit Çalışanı Başına Ortalama Eğitim Saati (saat/kişi)

5,0

4,6

11,4

12,1

4,8

Çalışanlara Sunulan İSG Eğitimleri - Katılımcı Sayısı (kişi)

16.543

8.756

14.173

17.881

11.691

Doğrudan İstihdam

8.062

4.364

6.966

8.934

6.920

Müteahhit Firma Çalışanı

8.481

4.392

7.207

8.947

4.771

Çalışanlara Sunulan İSG Eğitimleri - Toplam Saat (kişixsaat)

67.181

34.896

60.865

73.016

91.556

Doğrudan İstihdam

59.532

31.602

55.460

66.306

87.978

Müteahhit Firma Çalışanı

7.649

3.294

5.405

6.710

3.578

Kayıp Günsüz Kaza Oranı

 

 

 

 

 

Doğrudan İstihdam

0,04

0,05

0,05

0,33

0,30

Müteahhit Firma Çalışanı

0,13

0,81

1,7

0,7

0,21

Mesleki Hastalık Oranı

 

 

 

 

 

Doğrudan İstihdam

0

0

0

0

0

Müteahhit Firma Çalışanı

0

0

0

0

0

Kayıp Günlü Kaza Oranı (≥1 gün kayıplı kaza sayısı x 100.000 / çalışma saati)

 

 

 

 

 

Doğrudan İstihdam

0,02

0,02

0,05

0,08

0,06

Müteahhit Firma Çalışanı

0,51

0,69

0,79

0,16

0,04

İşle İlgili Ölüm Sayısı (kişi)

 

 

 

 

 

Doğrudan İstihdam

0

0

0

0

0

Müteahhit Firma Çalışanı

0

0

0

0

0

Yüksek Kaza ya da Mesleki Hastalık Riski Barındıran Ortam ya da Görevlerde Çalışan Sayısı (kişi)

0

0

0

0

0

Kurulu İSG Komitesi Sayısı (kişi)

9

9

9

9

9

Kurulu İSG Komitelerindeki Toplam Üye Sayısı (kişi)

95

98

99

99

99

Kurulu İSG Komitelerinde Çalışan Temsilcisi Sayısı (kişi)

9

11

12

12

12

İşgücü Kriterleriyle Değerlendirilen Toplam Tedarikçi Sayısı (adet)

21

20

21

26

14