2018 Sürdürülebilirlik Raporu
EN
Menu
Kurumsal Yönetim Yapısı

Şeffaf, sorumlu, adil ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı benimsiyoruz. Tofaş Kurumsal Yönetim uygulamalarına Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda yön veriyoruz. Bu ilkelerin her düzeyde hayata geçirilmesi için çalışıyor ve performansımızı ölçümleyerek raporlamalar yoluyla paydaşlarımıza sunuyoruz.

Yönetsel uygulamalarımızı modern ilke ve uygulamalar doğrultusunda her geçen gün geliştiriyoruz. Çalışmalarımızın bir neticesi olan 2017 yılında 9,15 olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuz yapılan değerlendirme sonucunda 9,20’ye yükseltildi.

Tofaş Yönetim Kurulu, 2’si bağımsız olmak üzere 10 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO görevleri farklı kişilerce yürütülmektedir. Yönetim Kurulu’nda icradan sorumlu tek üye CEO olup doğrudan Yönetim Kurulu’na raporlama yapmaktadır.

CEO ve şirket üst yöneyimi, stratejik eğilimlerin tespit edilmesi ve yönetilmesinden, risk yönetimi, erken uyarı ve kontrol sistemlerinin işlerliğinin sağlanmasından, kurumsal hedeflerin belirlenmesinden, kurumsal yönetim ilkelerine uyumun sağlanmasından ve bu alanda beklenen performans ve sonuçların elde edilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesinden sorumludur.

Çalışmalarını, Yönetim Kurulu’na bağlı olarak yürüten Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi, Yönetim Kurulu’nun faaliyet etkinliğinin sağlanmasında önemli bir yere sahiptir. Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilir.

Tofaş kurumsal yönetim yapısı hakkında detaylı bilgiye https://tofas.com.tr/YatirimciIliskileri/KurumsalYonetim/Pages/default.aspx adresinden ya da http://ir.tofas.com.tr adresi üzerinden interaktif olarak da yayınladığımız 2018 Tofaş Faaliyet Raporu’ndan ulaşabilirsiniz.