2018 Sürdürülebilirlik Raporu
EN
Menu
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği, Dünya Klasında Üretim (WCM) yönetim modelinde en önemli unsur olarak ilk sırada karşımıza çıkmaktadır. Fark yaratan uygulamalarımızla FCA bünyesinde örnek olarak gösteriliyoruz. Fabrikamızda, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarımızı incelemek için gelen pek çok firmayı ağırlıyoruz.

“2018 yılında EU-OSHA tarafından düzenlenen Avrupa İyi Uygulama Ödülleri Yarışması kapsamında, Türkiye’de gerçekleştirilen yarışmayı kazanarak ilerleyen dönemde Avrupa çapında düzenlenecek ikinci etap için Türkiye’yi temsil etme hakkını kazandık.”

İş Sağlığı ve Güvenliği konularını Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği Müdürlüğü´ne bağlı olan İş ve Yangın Güvenliği Yöneticiliği birimi vasıtasıyla yürütüyoruz. Süreç ve uygulamalarımızı Tofaş İSG Politikası, OHSAS 18001, WCM İş Güvenliği Standardı, Fiat İş Güvenliği Standartları ve Tofaş Müteahhit Prosedürü metodolojileri ile destekliyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda Dünya Klasında Proaktif ve Yalın İş Güvenliği yaklaşımını benimsiyoruz. Güvenli çalışma alanlarıyla sürdürülebilir iş güvenliği kültürü yaratmayı işletme sınırları dahilindeki tüm insan kaynağını yaralanmalardan ve sağlık bozulmalarından korumayı amaçlıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği kültürünü sürekli iyileştirerek “sıfır iş kazası” ve “sıfır meslek hastalığı” hedefine ulaşmayı taahhüt ediyoruz.

“Dünya Klasında İş Güvenliği faaliyetlerine başladığımızdan bu yana Kayıp Günlü Kazalanma (LTA) frekansını %95 oranında iyileştirdik.”

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Uygulamaları

Çalışanlarımızın ve müteahhit firma çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilinç ve farkındalık düzeylerinin sürekli artırılması adına eğitimler organize ediyor, çeşitli uygulamalarla iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleşmesini ve yaygınlaşmasını sağlıyoruz.

“2018 yılında 6.920 Tofaş çalışanına 87.978 kişi*saat; 4.771 müteahhit firma çalışanına 3.578 kişi*saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdik.”

İş Güvenliği Simülasyon Eğitim Alanı (DOJO)

Çalışma alanındaki risklerin, kurulan ekipmanlar ve simüle edilmiş istasyonlar yardımıyla çalışanlara aktarılmasını amaçlıyoruz. 2018 yılında, 21.124 kişi*saat DOJO eğitimi verdik.

Sanal Gerçeklik (VR) ile Denetim Sertifikasyonu

Çalışanların sahadaki riskleri tespit edebilme kabiliyetlerini ölçmeyi ve aynı seviyeye getirebilmeyi amaçlıyoruz. Uygulama kapsamında, belirli uygunsuzluklar bulunan gerçek üretim sahasından bir kesitin yer aldığı üç boyutlu sanal ortamda çalışanlar denetim gerçekleştiriyor. Bulunan riskler puanlanarak belirli puanı geçen çalışanlar denetçi olarak onaylanıyor.

Müteahhit Firma Yönetim Prosedürü

Oluşturulan talimatlar ile müteahhit çalışmalarının proaktif olarak ele alınmasını, çalışma başlamadan önce tüm kuralların belirlenerek daha sağlıklı hale getirilmesini ve denetimini amaçlıyoruz.

İş Güvenliği Forum Tiyatro ve Drama Eğitimleri

Güvensiz davranışların sıfırlanabilmesi ve iş güvenliği kültürünün güçlendirilmesi amacıyla kullanılan interaktif eğitim yöntemleridir. Çalışanların oyunun bir parçası olarak iş güvenliği konusunda öğrenme deneyimi yaşaması sağlanıyor.

Dikkat ve Algı Testi (Viyana Test)

Test yardımıyla iş makinesi operatörlerinin, bakım personelinin, kalite kontrol personelinin ve test şoförlerinin; dikkat, algı, konsantrasyon ve motor becerilerinin ölçümünü hedefliyoruz.

İş Güvenliği Kaptanı

8-15 kişiden oluşan üretim takımlarında bir hafta boyunca iş güvenliği sorumluluğunun saha çalışanları tarafından üstlenildiği bir uygulamadır. Görevlendirilen kaptanlar, görev süreleri boyunca kendilerine özel hazırlanan şapka ve kol bantlarını taşıyarak, bir yandan işlerini yaparken diğer yandan muhtemel çalışma alanı uygunsuzluklarını ve güvensiz davranışları gözlemliyor.

İş Güvenliği Resim Yarışması

İş güvenliği kültürünü desteklemek amacıyla her sene düzenlenen iş güvenliği resim yarışması ile çalışanların çocuklarına ulaşmayı hedefliyoruz. Yarışmaya katılan çocukları, aileleriyle birlikte fabrikaya davet ediyor ve çeşitli hediyeler veriyoruz. Çizdikleri resimler fabrikada sergileniyor ve sahada asılıyor.

 

Takım Flamaları

Üretim takımlarının çalışma alanlarına iş güvenliği ile ilgili flamalar asarak kazasızlığı özendiriyoruz. Takımda herhangi bir iş kazası gerçekleşmemişse mavi, gerçekleşmişse turuncu flama asılıyor.