2018 Sürdürülebilirlik Raporu
EN
Menu
Çevre Yönetimi

Çevre kaynaklarının korunmasını, faaliyetlerimizin minimum çevresel etki ile gerçekleştirilmesini temel sorumluklarımızından biri olarak görürüz. Yarattığımız doğrudan çevresel etkinin yanı sıra değer zincirimiz genelinde oluşan dolaylı çevresel etkilerin de kontrol altına alınması ve iyileştirilmesi için çalışırız. Çevre üzerinde yarattığımız olumsuz etkileri sürekli azaltmayı taahhüt ederiz.

Çevresel konular, Tofaş Çevre ve Enerji Politikası doğrultusunda Sürdürülebilirlik Komitesi ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu tarafından yürütülmekte olup çevresel performansa yönelik raporlama Yönetim Kurulu’na yapılmaktadır.

Çevre konusunda yönetim altyapımızı güçlendirmek çevresel performansımızın iyileştirilmesinde büyük rol oynamaktadır. Bu nedenle çevre yönetimi harcamalarına kaynak ayırmaya devam ediyoruz. Çevresel konularda farkındalık yaratmaya, çalışanlarımıza ve iş ortağı çalışanlarına çevre bilinci kazandırmaya büyük önem veriyoruz.

“2018 yılında 1,34 milyon TL çevre yönetim ve yatırım harcaması gerçekleştirdik; 6.664 kişi*saat çevre eğitimi düzenledik.”

Yeşil Satın Alma

Yeşil satın alma çalışmalarımızın temelinde çevresel etkisi düşürülmüş ürün ve hizmet tercihi felsefemiz yer alıyor. Yeşil satın alma hareketi ile tedarikçilerimizin üretim süreçlerinden ve ürettikleri hizmetten kaynaklanan çevresel etkilerinin düşürülmesini, genel çevresel performanslarının iyileştirilmesini, çevresel risklerin azaltılmasını amaçlıyoruz.

Çalışmalarımız kapsamında, araç üretimi için ürün satın aldığımız tedarikçilere çevresel konuları içeren bir check-list iletiyoruz. Due-diligence mantığı ile hazırlanan liste vasıtasıyla tedarikçilerimize çevresel etkileri ile ilgili sonuçları (enerji, su tüketimleri), çevre yönetim sistemleri ile ilgili genel bilgileri ve çevresel risk yönetimleri ile ilgili sorular içeriyor. Yanıtlar doğrultusunda, bir otomobili oluşturan parçaların üretiminden kaynaklanan çevresel etkimizi hesaplayabilmek adına gerekli verilere ulaşmış oluyoruz.

Belirlediğimiz çevresel etkilerin düşürülmesi noktasında, farklı sektörlerden 8 tedarikçimizden oluşan bir odak grup belirledik. Bu tedarikçilerimizle birlikte kendi üretimlerinden kaynaklanan çevresel etkiyi düşürmek amacıyla çalışmalara başladık. Kazanımlarımızı ilerleyen dönemde diğer tedarikçilerimizde de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

Hizmet satın alımlarında ise hizmet kalemine özel olarak, konuyla ilgili çevresel hassasiyetleri belirten ve tercih kriterlerini belirleyen şartnameler oluşturuyoruz. Böylelikle, yalnızca belirlenen kriterleri karşılayan tedarikçilerden hizmet satın alımı gerçekleştirebilmekteyiz.

Çevre Yönetimi hakkında detaylı bilgiye ve Tofaş Çevre ve Enerji Politikasına https://tofas.com.tr/Surdurulebilirlik/Politikalar/Pages/default.aspx adresinden ya da http://ir.tofas.com.tr adresi üzerinden interaktif olarak da yayınladığımız 2018 Tofaş Faaliyet Raporu’ndan ulaşabilirsiniz.

Su Yönetimi

En hayati doğal kaynaklardan biri olan suyun verimli kullanımını konusunda sorumlu bir yaklaşım benimsiyor. Su ve atık su süreçlerimizi en etkin biçimde yöneterek faaliyetlerimizi asgari düzeyde su tüketimi ile gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çeşitli uygulamalarla su kullanım miktarımızı sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz. Su kaynaklarının devamlılığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak adına periyodik analiz çalışmaları yürütüyoruz.

2018 yılında üretim süreçlerinde kullandığımız 1 milyon m3 suyun tamamını kuyu suyu oluşturmaktadır. Araç başına su tüketimimiz 2018 yılında 3,55 m3 olarak gerçekleşti. 2018’de döviz kurlarındaki dalgalanma ve yükseliş eğilimindeki enflasyon sonucu etkilenen üretim rakamları nedeniyle, araç başı su tüketimimizde artış gözlenmektedir. 2020 yılına gelindiğinde bu aranı 2,50 m3 düzeyine getirmeyi hedefliyoruz.

Su kaynaklarını sorumlu kullanmak ilkemiz doğrultusunda çekilen taze suyun defalarca tekrar kullanılmasını sağlıyoruz. Süreç sonunda oluşan atık suyu, su ihtiyacımızı karşılamak üzere üretim sürecine tekrar sokuyoruz.

“2018 yılında 64,5 milyon m3 suyun geri kazanımını sağladık.”

Doğal alanlar ve buralarda yaşayan canlılar üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmamak adına biyolojik etkilerimizi sürekli izliyor ve çevresel etki değerlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Periyodik olarak gerçekleştirdiğimiz kontrollerle potansiyel riskleri tespit ederek gerekli önlemleri alıyoruz. Bu konuda, Türkiye’nin taraf olduğu Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ni mevzuat kabul ediyoruz.

Biyoçeşitlilik üzerinde olumsuz etki yaratma potansiyel taşıması bakımından atık suyun yönetimi de sorumlu su yönetimi anlayışımızın önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Operasyonlarımız sonucu oluşan atık suyu modern arıtma ünitelerimizde azami düzeyde geri dönüştürmeye çalışıyor, geri kalan atık suyun atık su deşarj izinlerinde belirtilen limit değerlerin altında yüklerle belirtilen uygun alıcı ortama deşarjını gerçekleştiriyoruz.

“2018 yılında 743 bin m3 atık suyun deşarjını sağladık.”

Malzeme ve Atık Yönetimi

Çevre ve Enerji Politikamız doğrultusunda, her türlü atık bertaraf işlemini bir doğal kaynak kaybı olarak görüyor ve öncelikle kirliliği kaynağında önlemeyi hedef alıyoruz. Üretim süreçlerinde oluşan endüstriyel atıkların tamamının çimento sektöründe hammadde ve enerji kaynağı olarak kullanılmasını sağlıyor, bu sayede “sıfır atık bertarafı” hedefimize ulaşıyoruz.

Malzeme ve atık yönetimi çalışmalarımız kapsamında, malzeme kullanımının azaltılmasına, geri dönüştürülebilir malzemelerin geniş ölçekte kullanılmasına, oluşan atık miktarının minimuma indirilmesine ve tamamının geri kazanılmasına odaklanıyoruz. Kendi operasyonlarımızın yanı sıra tedarikçilerimizde de malzeme kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz.

Araç başına toplam atık miktarımız 2018 yılında 45,3 kg olarak gerçekleşti. 2020 yılına gelindiğinde bu oranı 44 kg/araç olarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Sürdürülebilir üretim anlayışımız doğrultusunda, tüm üretim süreçlerinde 5R (refuse, reduce, reuse, recycle, recover - reddet, azalt, tekrar kullan, geri dönüştür, geri kazan) iyileştirmeleriyle doğal kaynak kullanımında verimlilik sağlıyoruz.