2018 Sürdürülebilirlik Raporu
EN
Menu
Enerji Verimliliği ve Emisyonlar

Enerji verimliliği ve emisyonları iklim değişikliği ile mücadelede en fazla etkiyi yaratabileceğimiz alan olarak görüyoruz. Bu nedenle, enerji verimliliği ve emisyonlar çevre yönetimimizin en önemli parçasını oluşturuyor. Enerji tüketimimizi ve emisyon salımını yıldan yıla sınırlayarak iklim değişikliğinin yaratacağı riskleri azaltma konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz.

Tofaş’ta enerji verimliliği ve emisyon yönetimi konularının yönetiminden Enerji Rehberleri Kurulu, Tofaş Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu ve Tofaş Sürdürülebilirlik Komitesi sorumlu olup, raporlama CEO’ya yapılmaktadır. Enerji verimliliği ve emisyon performansımızı kısa, orta ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda takip ediyor ve sürekli iyileştiriyoruz. Emisyon değerlerimizi kamu otoriteleri tarafından belirlenen limit değerlerin altında tutuyoruz.

2018 yılında araç başına enerji tüketimimiz 3,86 GJ olarak gerçekleşirken, araç başına emisyon salımımız 0,362 ton CO2e olarak gerçekleşti.

“2020 yılına gelindiğinde araç başına enerji tüketimimizi 3,50 GJ, araç başına emisyon miktarını 0,350 ton CO2e düzeyine getirmeyi hedefliyoruz.”

Otomotiv üretiminin ana süreçlerinden biri olan boyama uygulamaları sırasında Uçucu Organik Bileşik (UOB) emisyonları ortaya çıkmaktadır. 2018 yılında boyanan yüzey başına UOB emisyon ağırlığını 33,91 gr/m2’den 32,87 gr/m2 düzeyine düşürdük UOB emisyonlarının azaltılması çalışmalarımıza devam ederek 2020 yılına gelindiğinde 29 gr/m2 düzeyine ulaşmayı hedefliyoruz.

Enerji verimliliği çalışmalarımızla düşük karbon ekonomisine geçişi destekliyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle enerji tüketimini ve buna bağlı sera gazı emisyonlarını azaltmaya devam ediyoruz. WCM Enerji Yönetim Metodolojisi kapsamında, 2018 yılında 60 adet enerji verimlilik projesi hayata geçirdik. 2017 yılının son çeyreğinde devreye alınan diğer projeler ile birlikte, 2018 yılına etki eden toplam enerji proje sayısı 79’a ulaştı. Projeler kapsamında, 79.935 GJ enerji tasarrufu ve buna bağlı olarak 5.387 ton CO2 emisyon azaltımı sağladık.