2018 Sürdürülebilirlik Raporu
EN
Menu
Mobilite Çözümleri

Dünya genelinde sürekli değişen trendler ve gelişen teknoloji ile beraber müşterilerimizin yeni mobilite ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır. Seyahat özgürlüğünün ve farklı mobilite ihtiyaçlarının sürdürülebilir yöntemlerle sağlanmasına yönelik teknolojiler ve çözümler üretiyoruz. FCA’nın tüketicilerde enerji tüketimine duyarlı davranışın oluşturulması konularında araştırma ve çalışmalarına destek veriyoruz.

Düşük Emisyonlu Araçlar

İklim değişikliğinin giderek önem kazanmasıyla beraber FCA bünyesinde gerçekleştirilen düşük emisyonlu araçlar geliştirilmesinin mobilite çözümleri içerisindeki payı artmaktadır. Tofaş olarak, biz de bu çalışmalara destek veriyor ve konuyu sürekli bir gelişim alanı olarak görüyoruz.

Araçların emisyon değerlerinin düşürülmesinin yanı sıra, üretimde kullanılan hammadde miktarını araç emniyetini riske etmeyecek şekilde azaltarak, daha verimli kaynak kullanımı ve daha az atık tüketimi sağlıyoruz.

Araçların emisyon değerlerinin yanı sıra, üretimde kullanılan hammadde miktarını araç emniyetini riske etmeyecek şekilde azaltarak, daha verimli kaynak kullanımı ve daha az atık tüketimi sağlayarak diğer çevresel etkilerin de azaltılmasına odaklanıyoruz.

Portatif Emisyon Ölçüm Sistemi (PEMS) Portatif Emisyon Ölçüm Sistemi, emisyon laboratuvarlarında yapılan ölçümleri gerçek yol koşullarında gerçekleştirmeye olanak sağlamaktadır. Sistem, emisyon laboratuvarlarında sabit koşullarda yapılan testlerin yerine gerçek yol koşullarını temsil eden trafik ortamında aracın emisyon sonuçlarını değerlendirmek amacıyla oluşturulmuştur. PEMS kullanımı, binek araçlarda Türkiye’de ilk olarak Tofaş bünyesinde devreye girmiştir. Çıkan test sonuçları, araçların proje aşamasında motor yazılımlarına girdi sağlamakta olup aynı zamanda emisyon laboratuvarımızın ölçümlerine referans oluşturmaktadır.

Alternatif Yakıtlı Araçlar

Mobilite çözümlerimiz kapsamında çalıştığımız bir diğer alan da alternatif yakıtlı araçlar geliştirilmesidir. Bu doğrultuda, dünyadaki elektrikli taşıt teknolojilerini yakından takip ediyoruz. Geliştirilen yenilikçi çözüm ve uygulamalarla bu teknolojilerin bütünleştirilmesi, elektrikli taşıt sistem ve bileşenlerinin yerli üretiminin sağlanması hedefiyle çalışmalar yürütüyoruz. FCA’nın doğalgaz ve biyoyakıt gibi alternatif yakıt sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması çalışmalarına destek veriyoruz.