2018 Sürdürülebilirlik Raporu
EN
Menu
Çevre Göstergeleri

 

2014

2015

2016

2017

2018

Toplam Enerji Tüketimi (GJ)

1.063.686

1.303.923

1.496.302

1.446.336

1.165.961

Doğrudan Enerji Tüketimi - Doğalgaz (GJ)

609.138

805.475

895.259

862.084

676.304

Dolaylı Enerji Tüketimi (GJ)

454.548

498.448

601.043

584.252

489.657

Elektrik

434.108

498.448

601.043

584.252

489.657

Buhar

20.440

0

0

0

0

Üretilen Araç Başına Enerji Tüketimi (GJ/araç)

4,77

4,69

3,88

3,76

4

Enerji Verimliliği Projeleriyle Sağlanan Tasarruf (GJ)

124.812

71.010

60.169

72.633

79.935

Enerji Verimliliği Projeleriyle Sağlanan Sera Gazı Emisyonu Azaltımı (Ton CO₂e)

9.720

6.225

4.213

5.918

5.387

Scope 1

4.995

4.403

2.688

2.708

3.505

Scope 2

4.725

1.822

1.525

3.210

1.882

Doğrudan Sera Gazı Emisyonları (Scope 1) (Ton CO2e)

50.103

68.904

77.808

68.467

50.062

Dolaylı Sera Gazı Emisyonları (Scope 2) (Ton CO2e)

55.879

61.753

74.463

69.136

59.253

Personel Servislerinden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonları (Scope 3) (Ton CO2e)

2.740

3.442

4.938

3.444

9.080

Üretilen Araç Başına Sera Gazı Emisyonu (Kg CO2e/araç)

0,476

0,47

0,397

0,358

0,362

Toplam UOB Emisyonu (Ton)

891

1.054

1.388

1.319

1.027

Spesifik UOB Emisyonu (gr/m2 boya yüzey alanı)

35,5

33,76

34,55

33,91

32,87

Toplam Su Çekimi - Yer altı Kaynağı (m3)

772.247

894.265

1.254.487

1.210.039

1.073.623

Üretilen Araç Başına Taze Su Tüketimi (m3/araç)

3,47

3,21

3,27

3,15

3,55

Toplam Su Geri Kazanımı (m3)

52.430.664

60.841.359

68.688.520

63.204.065

64.555.900

Tekrar Kullanım

52.421.214

60.841.359

68.688.520

63.204.065

64.555.900

Geri Dönüşüm

9.450

0

0

0

0

Atık Su Deşarjı - Doğal Alıcı Ortam (m3)

580.600

760.629

1.009.621

987.634

743.173

Bertaraf Metoduna Göre Toplam Tehlikeli Atık Miktarı (Ton)

1.484

1.447

2.305

2.341

1.861

Enerji Geri Kazanımı

867,31

1.014

1.667

1.869

1.439

Geri Kazanım

320,1

411

507

562

421,931

Atık Sahası

297,44

22

131

0

0

Bertaraf Metoduna Göre Toplam Tehlikesiz Atık Miktarı (Ton)

62.753,1

78.479

86.514,0

93.109

74.310

Enerji Geri Kazanımı

1.046,90

1.060

1.448,5

2.766

884,6

Geri Kazanım

61.706,2

77.419

85.065

90.343

73.425

Performans Verileri

2014

2015

2016

2017

2018

Bertaraf Amacıyla Taşınan Tehlikeli Atık Miktarı (Ton)

1.484

1.447

2.305

2.431

1.861

Kullanılan Toplam Ambalaj Miktarı (Ton)

5.987

9.316

11.768

10.263

8.298

Ambalaj Atığı Geri Kazanım Oranı (%)

100

100

100

100

100

Çalışanlara Sunulan Çevre Eğitimleri - Katılım (kişi sayısı)

3.917

2.767

3.760

1.662

5.443

Doğrudan İstihdam

3.092

2.143

3.517

329

2859

Müteahhit Firma Çalışanı

825

624

243

1.333

13.885

Çalışanlara Sunulan Çevre Eğitimleri - Toplam Saat (kişixsaat)

3.917

6.407

3.826

1.662

6.664

Doğrudan İstihdam

3.092

1.648

3.504

329

2671

Müteahhit Firma Çalışanı

825

4.759

322

1.333

3.993

Toplam Çevre Yönetim Harcaması (TL)

1.581.544

2.230.971

1.034.007

1.309.448

1.340.123

Çevre Yasalarına Uyumsuzluk Cezası (adet-TL)

0-0

0

0

0

0

Formal Mekanizmalarla İletilen Çevresel Etki Şikayetleri (adet)

0

0

0

0

0

Çevre Kriterleriyle Değerlendirilen Toplam Tedarikçi Sayısı (adet)

9

7

15

14

14