2018 Sürdürülebilirlik Raporu
EN
Menu
Sürdürülebilirlik Yönetimi

Sürdürülebilir bir yönetim modeli temel önceliklerimizden biridir. Sürdürülebilirlik kültürünü ve bilincini tüm süreçlerimize ve paydaşlarımıza yaymak amacıyla çalışıyoruz. Sürdürülebilirliği bir iş yapış şekli olarak benimsiyor ve mevcut çalışmalarımızı sürdürülebilirlik bakış açısıyla tekrar ele alarak iyileştirmeler gerçekleştiriyoruz.

Tofaş’ta sürdürülebilirlik yönetimi Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi sorumluluğundadır. Çalışmalara yönelik raporlama Kurumsal Yönetim Komitesi’ne yapılarak sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz hakkında Yönetim Kurulu düzeyinde bilgi akışı sağlanır. Böylece, sürdürülebilirlik konusu Yönetim Kurulu’nun gündeminde olup Yönetim Kurulu üyelerince değerlendirilir. Buna bağlı olarak, başta CEO olmak üzere üst yönetimin sürece dahil olduğu ve ilgili direktörlükler ve birimlerce yürütülen faaliyetler Sürdürülebilirlik Ekibi tarafından koordine edilerek söz konusu Yönetim Kurulu Komitelerine de raporlama yapılır.

Sürdürülebilirlik konusu sürdürülebilirlik yaklaşımımızın genel ilkelerini içeren “Tofaş Sürdürülebilirlik Politikamız” çerçevesinde yönetilmektedir. Sürdürülebilirlik stratejilerimiz Tofaş Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından belirlenmekte ve takip edilmektedir. Sürdürülebilirlik yönetimine yönelik stratejik planların hayata geçirilmesinden, performans sonuçlarının sürdürülebilirlik raporu vasıtasıyla raporlanmasından Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu sorumludur.

Tofaş Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikasına https://tofas.com.tr/Surdurulebilirlik/Politikalar/Pages/default.aspx adresinden ya da http://ir.tofas.com.tr adresi üzerinden interaktif olarak da yayınladığımız 2018 Tofaş Faaliyet Raporu’ndan ulaşabilirsiniz.

Sürdürülebilirlik Öncelikleri

Sürdürülebilirlik önceliklerimizin belirlenmesi çalışmamızın ilk aşamasında GRI standardında yer alan unsurlar, otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren konular doğrultusunda geniş bir konu evreni oluşturuldu. Sürdürülebilirlik önceliklerimizi belirlerken çevresel, sosyal ve ekonomik sorunları ele alan evrensel hedefler bütünü olarak tanımlanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni de (Sustainable Development Goals) göz önünde bulundurduk.

İç ve dış paydaşlarımızın karar alma mekanizmalarına katılımını sağlamak adına iki ayrı anket düzenlendi. İlk aşamada, şirket yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen anketin ardından tedarikçi ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere paydaş gruplarımızın katıldığı ikinci bir anket yürütüldü. Böylece konu evreni son haline getirildi.

Sürdürülebilirlik önceliklerinin belirlenmesi çalışması kapsamında, 40 konudan oluşan konu evreni ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi Tofaş orta ve üst yöneticileri tarafından yürütülen iki ayrı çalışma ile tek tek değerlendirildi. Ardından çalışmalar konsolide edilerek ele alınan konuların Tofaş operasyonlarıyla ilgisi değerlendirildi. Son aşamada ise Tofaş operasyonlarının bu konulardaki etki düzeyi ve paydaş beklentisi parametreleri göz önünde bulundurularak öncelikler belirlendi.

Tüm bu çalışmalar sonucu ortaya çıkan tablo paydaşlarımızın görüşlerine göre, anket sonucunda belirlenen öncelikli konular ile ilişkili Tofaş ana süreçlerini göstermektedir.

 

Tofaş Sürdürülebilirlik Öncelikleri

Tedarik Süreçleri

Üretim Süreçleri

Dağıtım Süreçleri

Pazarlama ve Satış Süreçleri

Satış Sonrası Süreçleri

Yönetişim Öncelikleri

İş Etiği ve Yolsuzlukla Mücadele

x

x

x

x

x

Değer Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi

x

x

x

x

x

Çevresel Öncelikler

İklim Değişikliği

x

x

x

 

 

Enerji Tüketimi

x

x

x

 

 

Sera Gazı ve Diğer Emisyonlar

x

x

x

 

 

Çevre Dostu Malzeme Kullanımı ve Atık Yönetimi

x

x

x

 

 

Ürün, Süreç, Mobilite Modeli İnovasyonu

 

x

 

 

 

Elektrikli/Alternatif Yakıtlı Araçlar

 

x

 

x

x

Araç Yakıt Tüketimi

 

x

 

x

x

Ekonomik Öncelikler

Dijitalleşme

 

x

 

x

x

Müşteri Memnuniyeti

 

x

 

x

x

Ürün ve Hizmet Kalitesi

 

x

 

x

x

Marka Algısı

 

x

 

x

x

Tedarikçi ve Bayi İş Başarısı

x

 

 

x

x

Sosyal Öncelikler

İş Sağlığı ve Güvenliği

x

x

 

 

 

Yetenek Yönetimi ve Mesleki Eğitim

x

x

 

 

 

İşyerinde İnsan Hakları

x

x

 

 

 

Kadın İstihdamı, Çeşitlilik, Eşit Fırsatlar

 

x

 

 

 

İş Hayatı - Özel Hayat Dengesi

 

x

 

 

 

Araç ve Trafik Emniyeti

 

x

 

x

x