2018 Sürdürülebilirlik Raporu
EN
Menu
Dijital Dönüşüm

Dijital dönüşüm çalışmalarımız ile ilgili teknolojileri ve trendleri kullanarak en etkin operasyonu ve müşteri deneyimini gerçekleştirmeyi, yeni ürünler ve değerler yaratmayı amaçlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz örnek ve ilham verici çalışmalar sayesinde ürün, müşteri, endüstriyel ve operasyonel alanlarda şirket vizyon ve stratejilerine paralel olarak sürekli olarak iyileşme gösteriyor ve yeni değerler üretiyoruz.

Gelecek gördüğümüz dijital teknolojilerin her birini (Yapay zeka, veri bilimi, IoT, RPA, görüntü işleme, VR, AR, robotics, vb.) şirket genelinde bir “teknoloji lideri” olma hedefi ile etkin bir şekilde takip ediyoruz. Bir taraftan da ihtiyaçlarımızı gözeterek potansiyelimizi ortaya çıkarıyor, bu ihtiyaçlara yönelik projeler gerçekleştiriyoruz. Hızla gelişen teknolojiler özelinde hem farkındalık hem de yapılabilirlik anlamında akademimizin gücünden de yararlanarak yetkinliklerimizi sürekli geliştiriyor, farklı metot ve teknikler ile yaratıcı fikirler üretiyoruz.

Dijitalleşme süreci kapsamlı bir komite tarafından dinamik bir şekilde yönetilmekte olup, süreçle ilgili gidişat ve çıktılar üst yönetime her ay düzenli olarak gerçekleştirilen toplantılarla raporlanmaktadır. Çalışanlardan gelen fikirler belirli bir olgunluğa getirildikten sonra aylık üst yönetim toplantılarında değerlendirilmekte ve proje olarak ele alınıp alınmayacaklarına karar verilmektedir.

Yapılan çalışmalar sonucu;

Özellikleri ile birçok ödüle layık görülmüş “TofaşGO uygulaması” ile çalışanlarımız için etkin bir iletişim platformu yaratmış olduk.

Şirket dahilinde kurmuş olduğumuz “IoT” platformumuzla artık birçok veriyi başta endüstriyel alan olmak üzere birçok noktadan toplayabiliyor, otomatik olarak anlık kararlar alabiliyor ya da kararların alınması için gerekli raporlamaları oluşturabiliyoruz. Ürettiğimiz verileri işleyerek “veri bilimi” ve “öğrenen sistemler” yardımı ile birçok teknik, idari ve finansal tahmin projesini başarılı bir şekilde gerçekleştirdik.

Birçok katma değersiz işi beyaz yaka robotu olarak da adlandırdığımız “robotik süreç otomasyonu” sayesinde yok ederek daha yalın ve verimli bir operasyon seviyesine ulaşmış durumdayız.

Robotların montaj hatlarında kullanımının yaygınlaştırılması ile ortak, verimli ve güvenli robot/insan çalışma ortamlarına yönelik iş modeli, yöntem, yazılım ve ekipman geliştirmek amacıyla AB Çerçeve Programı (FP7) kapsamında yürütülen Robopartner Projesi’nin liderliğini üstlenen ilk ve tek Türk firması olma unvanını taşıyoruz.