2018 Sürdürülebilirlik Raporu
EN
Menu
İnovasyon

İnovasyon kurum kültürümüzün ve sürdürülebilir yönetim anlayışımızın temel yapıtaşlarından birini oluşturuyor. Kurum içi girişimciliği ve inovasyonu teşvik eden programlar oluşturuyoruz. Tofaş’ı geleceğe taşıyacak yenilikçi ve yaratıcı iş fikirlerine ulaşmaya, bunları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Açık inovasyon çalışmalarımız kapsamında işbirliği geliştirebileceğimiz yeni girişimlerle tanışıyor, kurum dışı yenilikçi fikirleri de yakalamış oluyoruz.