2021 Sürdürülebilirlik Raporu
ANA SAYFA | EN

Hedefimiz, şirketimizin sürdürülebilir başarısını, müşterileri için değer üreten, çalışanlarının ve iş ortaklarının parçası olmaktan gurur duydukları küresel bir şirket olarak devam ettirmektir.

CEO'nun MesajıTofaş olarak başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın sağlığını korumayı ve istihdamın korunmasını önceliklendirirken, işimizin de sürekliliğini sağlayarak ekonomik değer yaratmaya devam ettik.

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik YaklaşımıTofaş olarak faaliyetlerimizin devamlılığını sağlayan kurumsal sürdürülebilirlik stratejimizi ve bu alandaki uygulamalarımızı, hesap verebilir, şeffaf, adil ve sorumlu bir anlayışla yürütüyoruz.

İklim Değişikliği İçin Paydaşlarla İşbirliğiTedarikçilerin tesislerinde, üretim standartlarını iyileştirmeye yönelik olan WCM faaliyetlerini yürütürken, ürün ve hizmetlerimizin doğru kullanımı hakkında bilgi sağlamak için müşterilerle düzenli olarak iletişim kuruyoruz.

Sürdürülebilir TedarikTofaş olarak yalnızca işleyiş süreçlerimizin değil tüm tedarik zincirimizin oluşturduğu sürdürülebilirlik risklerini değerlendiriyoruz.

Su YönetimiSu kullanım miktarımızı sürekli iyileştirmeye yönelik devreye aldığımız çeşitli uygulamalarla çözümler üzerinde çalışıyoruz.

Enerji ve EmisyonÜrünlerimizim enerji ve emisyon yoğunluğunu her yıl daha da azaltarak iklim değişikliğiyle mücadelede sorumluluklarımızı yerine geliştirmek için çalışıyoruz.

Sürdürülebilir MalzemeFaaliyetlerimizi reddetme, azaltma, yeniden kullanma, geri dönüştürme ve geri kazanma geliştirmeleri kapsamında ele alıyoruz.

Çeşitlilik ve KapsayıcılıkAyrımcılıktan uzak, insan onuruna saygılı, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratıp bu ortamın her daim sürekliliğini sağlamayı amaçlıyoruz.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ProjeleriBursa başta olmak üzere spor ve eğitim alanındaki fırsat eşitliğine verdiğimiz önem çerçevesinde ve benimsediğimiz ilkeler doğrultusunda toplumsal fayda yaratmayı amaçlıyoruz.