2021 Sürdürülebilirlik Raporu
ANA SAYFA | EN
Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Tofaş olarak tüm çalışanlarımıza dürüst ve adil bir şekilde davranmaya özen gösteriyoruz. Bu kapsamda ayrımcılıktan uzak, insan onuruna saygılı, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratıp bu ortamın her daim sürekliliğini sağlamayı amaçlıyoruz. 2017 yılında imza attığımız Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) yanı sıra Tofaş Etik İlkeleri doğrultusunda cinsiyet, yaş, etnik köken, dini inanç, yaşam ve ifade biçimleri, zihinsel ve fiziksel tüm farklılıkları bir zenginlik olarak görüyoruz. Bu zenginliklerimizi değer yaratmak için kullanmayı amaçlıyoruz. Bu bakış açımızı tüm insan kaynakları süreç ve politikalarımıza yansıtıyoruz.

İNSAN HAKLARI

Şirketimizin ana hissedarı Koç Holding’in de imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne uygun hareket ediyoruz. Tofaş Etik Kurulumuz, Yönetim Kurulu’na da bağlı olarak insan hakları konularını gözetir. Aynı zamanda Tofaş olarak bayi ve tedarikçilerimizin de bu ilkelere uymasını önemsiyoruz.

İnsan hakları stratejimizin en önemli unsurlarından biri olarak çeşitliliği görüyoruz. Dolayısıyla işe alım ve diğer insan kaynakları süreçlerimizde çalışanlarımızı bilgi, beceri ve yeteneklerine göre değerlendiriyoruz. İç süreçlerimizin tamamını yaş, cinsiyet, inanç veya etnik köken temelli ayrımcılıktan kesinlikle uzak şekilde yönetiyoruz. “Eşit işe eşit ücret” ilkesine bağlı bir ücret politikası izlerken tüm çalışanlarımıza aynı değerde bir işi yapmaları için eşit şans veririz.

Tofaş, 2021 yılında sosyal ve ekonomik alandaki yasalara ve/veya düzenlemelere uyulmaması kaynaklı herhangi bir para cezasına maruz kalmamıştır.

Tofaş olarak çocuk işçi çalıştırmaya, zorla veya zorunlu çalıştırmaya, çalışan hakları ihlallerine ve ayrımcılığa asla müsamaha göstermiyoruz. Aynı zamanda bir işveren olarak bu durumda tedarik zincirinde de karşılaşmamak için gerekli hassasiyeti gösteriyoruz ve çalışmalarımıza bu doğrultuda devam ediyoruz. Tüm bayi ve iş ortaklarımızın, insan haklarına saygı standartlarımıza uygun hareket etmesini temel bir ilke olarak benimsiyoruz.

Çalışanlarımızın sendika haklarının korunmasının oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz ve çalışanlarımızın ilgili haklarını kullanmalarını destekliyoruz. Bu kapsamda çalışanlarımızın iş yönetimi ile etkileşimlerinde sağlam bir çerçevede temsil edilmelerine değer veriyoruz. Çalışanlarımızın toplu pazarlık ve örgütlenme haklarının özgürce kullanılması için gerekli ortamı yaratıyoruz ve aynı özeni tedarikçi ve iş ortaklarımızın da göstermelerini bekliyoruz.

Günümüzde değişen rekabet koşullarına hızlı uyum sağlamanın birinci şartı insan kaynağına yatırım yapmaktır. Şirketin insan kaynakları stratejisi bu doğrultuda kurulmuştur.

Tofaş olarak bu süreçteki amacımız, güvenli ve sağlıklı, sosyal yaşama değer katan, karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkiler çerçevesinde bir ortam yaratmaktır. Üst yönetim pozisyonundaki çalışanlarımızın %89’u yerel halktandır. 2021 yılında kadın işgücü yüzdemiz %9’dan %10’a yükselmiştir. Bu yüzdenin daha da yükseltilmesini hedeflemekteyiz.  

Çalışan Demografisi

2017

2018

2019

2020

2021

Toplam İşgücü (Kişi sayısı)

10.156

8.526

7.421

7.401

6.410

Doğrudan İstihdam

9.221

7.694

6.720

6.876

6.410

Kadın

872

800

694

668

645

Erkek

8.349

6.894

6.026

6.208

5.765

Yaş Grubuna Göre Toplam Çalışan Sayısı

9.221

7.694

6.720

6.875

6.410

18-30

4.421

2.984

2.215

2.252

1.804

31-40

3.225

3.304

3.228

3.346

3.323

41-50

1.490

1.307

1.167

1.083

1.112

51-60

85

98

110

194

170

Kategori Bazında Toplam Çalışan Sayısı

9.221

7.694

6.720

6.876

6.410

Saha Çalışanı

7.511

6.009

5.171

5.394

4.946

Kadın

509

421

339

325

311

Erkek

7.002

5.588

4.832

5.069

4.635

Ofis Çalışanı

1.710

1.685

1.549

1.482

1.464

Kadın

363

379

355

343

334

Erkek

1.347

1.306

1.194

1.139

1.130

2017

2018

2019

2020

2021

İşe Yeni Alınan Çalışanlar (Sayı)

536

245

5

497

384

Cinsiyet Bazında

536

245

5

497

384

Kadın (2021’de %8)

74

76

1

12

31

Erkek (2021’de %92)

462

169

4

485

353

Yaş Grubuna Göre

536

245

5

497

384

18-30

440

206

4

434

346

31-40

76

36

0

13

35

41-50

19

3

1

4

2

51-60

1

0

0

46

1

2017

2018

2019

2020

2021

İşe Yeni Alınan Çalışanların Devir Oranı (%)

5,28

2,87

0,07

6,72

5,99

Cinsiyet Bazında

5,28

2,87

0,07

6,72

5,99

Kadın

0,73

0,89

0,01

0,16

0,48

Erkek

4,55

1,98

0,06

6,56

5,51

Yaş Grubuna Göre

5,28

2,87

0,07

6,72

5,99

18-30

4,33

2,42

0,06

5,87

5,40

31-40

0,75

0,42

0

0,18

0,55

41-50

0,19

0,03

0,01

0,05

0,03

51-60

0,01

0

0

0,62

0,01

2017

2018

2019

2020

2021

Doğum İznine Ayrılan Çalışan Sayısı

679

644

624

481

470

Kadın

104

97

102

93

63

Erkek

575

547

522

388

407

Doğum İzninden Dönen Çalışan Sayısı

655

644

624

458

459

Kadın

80

97

102

70

59

Erkek

575

547

522

388

400

Doğum İzninden Döndükten Sonra Son 12 Aydır İşten Ayrılmayan Çalışan Sayısı

625

585

596

464

459

Kadın

63

78

90

89

66

Erkek

562

507

506

375

393

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2020 ve 2021 yılında Bursa ilinde “en çok engelli istihdamı olan” ve “en çok engelli istihdamı destek projesi hayata geçiren” şirket Tofaş olarak belirlenmiştir. Tofaş’ın 2021 yılı itibariyle 209 engelli çalışanı bulunmaktadır.

2026 yılına kadar hayata geçireceğimiz uygulamalar ile kadın ve engelli çalışan sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ofis çalışanları içinde %25’lik bir paya sahip olan kadınların oranını 2026 yılında %35 seviyelerine getirmeyi ve aynı zamanda %3,3 olan engelli çalışan oranını ise %5 seviyesinde yükseltmeyi hedefliyoruz.

Mevcut durum (2021)

Hedef (2026)

Kadın başvuru oranı

%28

%40

Kadın çalışan oranı

%25

%35

Engelli çalışan oranı

%3,3

%5

Fiziksel engelli çalışan sayısı

-

15

Ayrıca çalışanlarımızın sendikaya ve toplu iş sözleşmesine katılımının desteklenmesi doğrultusunda Tofaş’ta toplu iş sözleşmesine katılım oranı %77 olmuştur.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Toplumsal cinsiyet eşitliği Tofaş olarak değer verdiğimiz önde gelen ilkelerden biridir. Bu konudaki kaygımızı toplumun tamamına fayda sağlayacak girişimlerle ifade etmeye çalışıyoruz.

Cinsiyet Eşitliği Forumu’nun toplumsal cinsiyete yönelik teknoloji ve inovasyon alanındaki küresel hızlandırma planı eylemlerine uygun olarak STEM alanında okuyan kız öğrenci sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda tüm Türkiye’ye yayılma potansiyeline sahip güncel projeler oluşturuyoruz ve destekliyoruz. Gerçekleştireceğimiz projelerle 2026 yılına kadar 30.000 kız çocuğuna ulaşılması amaçlanmaktadır.

BM Nesiller Boyu Eşitlik Projesi

Proje, teknoloji ve inovasyon alanında çalışan kadınların ve bu alana yönelen kız çocuklarının sayısında bir gelişim ihtiyacından doğmuştur. Bu kapsamda 2022 yılında başlayacak ve 2026 yılında tamamlanacak proje için çeşitli planlar ve taahhütler oluşturulmuştur:

2021 yılında %18 olan STEM alanlarında çalışan kadın oranının, 2026 yılında kadar ikiye katlayarak %30’a çıkarılması planlanmaktadır. Ayrıca 2021’de %13 olan STEM yönetimi alanlarında çalışan kadınların oranının %20 üzerine çıkartılması hedeflenmektedir.

Uygulama kapsamında sosyal mecralarda paylaşımlar yapılmıştır. Taahhütler YouTube canlı yayınında diğer topluluk şirketleri ile birlikte açıklanmıştır. Koç Holding’in ve Birleşmiş Milletler’in paydaşı olduğu projede sonuçların çıktısı ilerleyen dönemlerde ele alınacaktır.

FIAT ENGELSİZ HAREKET

Fiat Engelsiz Hareket, sınırlı hareket kabiliyetine sahip sürücü ve yolcuların bağımsız seyahat etmelerine yardımcı olmak için hayata geçirilmiştir. Engelli kişilerin ve ailelerinin hareket özgürlüğünü artırma doğrultusunda güvenli sürüş ve konforlu seyahat ihtiyaçları için çözümler sunmaktadır.

Tofaş olarak Fiat markası ile engelli bireyleri araç satın alma konusunda bilinçlendirmeyi, araçların sürücü ve yolculara uygun hale getirilmesini ve daha pek çok soruna çözüm bulunması için çalışıyoruz.

Bu kapsamda “Aynı Dili Konuşanlar” projesi ile 2021 yılında işitme engelli tüketicilere yönelik işaret dili hizmeti vermeye başlanmıştır. Bu sayede araç satın alma ve hizmet süreçleri; erişilebilirlik, kapsayıcılık ve eşitlik açısından sürdürülebilir hale getirilmiştir.

Fiat Engelsiz Hareket kapsamında 2022 yılında Tofaş, temsil ettiği tüm markaların web sitelerinin gerekli altyapılarını geliştirerek işitme engellilerin ikinci bir kişi olmadan bayi ile iletişime geçebilmesi sağlanacaktır. Tofaş’ın temsil ettiği tüm markalar, showroom ve servis noktalarının 2026 yılına kadar erişilebilirlik standartlarına uygun olması beklenmektedir.

“İyiye İşaret” dijital platformu 2019 yılında Fiat Engelsiz Hareket kapsamında tanıtılmıştır. İşitme engellilerin anlaşılır Türkçe ile yazılı olarak iletişim kurmasına yardımcı olmaktadır. İşitme engellilerin ücretsiz olarak kullanabildiği bu portalda kelimeler ve cümle içindeki kullanımları görsel, işaret dili ve anlatım olarak videolarda izlenebilmektedir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş sağlığı ve güvenliği (İSG ), yönetim anlayışımız içinde en önemli bileşenlerden biri olarak konumlandırılmaktadır. Tofaş, Dünya Klasında Üretim (WCM) anlayışı ile yalın ve proaktif iş güvenliği yaklaşımını kullanmaktadır. Bu sorumluluğumuz dâhilinde tüm insan kaynağımızı yürürlükteki mevzuata uygun olarak yönetiyoruz. İş kazası sonucu yaralanmalardan ve meslek hastalıklarından çalışanlarımızı korumayı hedefliyoruz.

Stellantis standartlarını destekleyerek iş sağlığı ve güvenliği prosedürlerimizde en iyi uygulamaları sağlıyoruz. Bu kapsamda birçok yerel ve uluslararası işletme ile resmi kuruluş, iş sağlığı ve güvenliğini nasıl ele aldığımızı görmek için fabrikamıza gelmektedir. Fabrikamız, Stellantis fabrikaları arasında örnek teşkil etmektedir.

İş güvenliği konusunda proaktif ve yalın yaklaşımımızla, güvenli çalışma ortamı ve kalıcı bir iş güvenliği kültürü oluşturuyoruz. Şirket sınırları içinde yer tüm insan kaynağımızı kazalardan ve meslek hastalıklarından korumayı amaçlıyoruz.

Tofaş İstanbul ve Bursa’nın bu yılki Entegre ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 Standartları Belgelendirme Denetimi başarıyla tamamlanmıştır. OHSAS 18001:2007 standardı geliştirilerek oluşturulan ISO 45001:2018 standardı kapsamında bu yılki denetimimizin tamamlanmasının ardından sertifikamızı almaya hak kazandık.

ISO 45001 standardının uygulanmasıyla iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin bazı başlıkları öne çıkarılmıştır. Bu başlıklar; yönetim sistemini etkileyecek fırsatların ve risklerin yönetimi, yüklenicilerin iş sağlığı ve güvenliği risklerinin yönetimi, çalışanlar ve ilgili tarafların beklentilerin yönetimi, katılım ve danışılmalarının sağlanması, yüklenicilerin İSG riskleri dolayısıyla olan değişikliklerin yönetimidir.

ISO 45001 standardı ile Tofaş bünyesinde Koç Holding İSG Yönetim Prosedürü ve SPW (Stellantis Üretim Yönetimi) İSG İlkeleri yürürlüktedir. 6.410 çalışanımızın tamamı sistem dâhilinde kontrol edilmektedir. Tofaş çalışanı olmayan yükleniciler de tamamı sistem kapsamında denetlenmektedir.

Rutin ve rutin olmayan tüm işler ve alanlarımız risk analizi süreci içinde değerlendirilmektedir. Bu analiz ile riskler belirlenir, gerekiyorsa acil geçici önlemler hemen alınır. En etkin yöntemlerden başlamak üzere kalıcı önlemler araştırılır, aksiyon olarak tanımlanır ve takibi sağlanır. Aynı zamanda, risk analiz sürecine katılacak ekipler için bu konuda eğitimler (gerekiyorsa CMSE, NEBOSH, gibi daha teknik eğitimler de dâhil) sağlanmaktadır. Risk analizi ve diğer süreçler yıllık değerlendirmeler kapsamında gözden geçirilmekte ve sistemi iyileştirmek için geri bildirimler toplanmaktadır.

Doğrudan veya sağlanmış olan sistemler aracılığı ile çalışanlarımız her zaman tehlikeleri ve tehlikeli durumları bildirebilmektedir. Özellikle sahada çalışanların SMAT uygulaması ile İSG denetimlerine katılımları sağlanmaktadır. Tofaş olarak yönetimden başlayarak her kademedeki çalışanlarda İSG bildirimlerinin çalışmaların faydasına olduğu bilinci yerleşmesine özen gösteriyoruz. Çalışanlarımızın bildirimleri ile ilgili hiçbir zaman olumsuz bir tutumla karşılaşmayacakları iş kanunu ve Tofaş İSG politikası ile güvence altındadır. Bu durum, aynı zamanda eğitimlerle de çalışanlara aktarılmaktadır. Teşvik sistemleri ile de tehlike bildirimleri teşvik edilmektedir.

Meydana gelen veya meydana gelmeye ramak kalan olaylardan sonra PDCA döngüsünde detaylı bir kök neden araştırması yapıyoruz. Bu kapsamda kurduğumuz inceleme ekibi ile tüm verileri inceleyip kök nedeni buluyoruz. Kök nedenin tekrarlanmasını önleyecek aksiyonlar belirlenerek araştırıyoruz, plana alıyoruz ve takip ediyoruz. Tüm bu süreçler haftalık, aylık ve yıllık olarak gözden geçirilmektedir. Bu gözden geçirmelerde olay ve aksiyon değerlendirmeleri yapıldığı gibi aynı zamanda sisteme yönelik iyileştirme geribildirimleri de alınmaktadır.

Tofaş olarak tüm operasyonlar ve alanlarımızda tehlikelerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması için risk analizi uyguluyoruz. İSG saha ekibimiz rutin olarak saha denetimleri yapmakta ve uygunsuzlukları raporlamaktadır. Bunların yanında yalnızca İSG ekibi değil, çalışanlarımızın tehlikeleri tanımlayıp bildirmeleri için SMAT, Safety Patrol, İSG kaizen, Safety Captain gibi uygulamalarımız bulunmaktadır. Bu uygulamaların sürdürülebilirliği ve kalitesinin artırılması için ise eğitimler ve gözden geçirmeler gerçekleştirilmektedir. Veriler, merkezi bir İSG sistemine aktarılır ve orada yönetilir. Tüm çalışanlarımız bilgisayar veya telefondan kolayca bu sisteme erişim sağlayabilmektedir.

Sendika temsilcilerinin de katıldığı iki ayda bir yapılan toplantılarla iş güvenliği ile ilgili gelişmeler değerlendirilmektedir. Temsilcilerin iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda değerlendirmeleri istişare ederek katılımları sağlanmaktadır. Bunun yanında iş sağlığı ve güvenliği sistemini iyileştirmek üzere belirli aralıklarla İSG anketleri düzenlenmektedir. Çalışanlar sistem veya uygulamalarla ilgili önerilerini ilgili sistemler aracılığı ile iletebilmektedirler. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgiler sahada bulunan panolar, ortak alanlarda bulunan kapalı devre yayın, afiş, poster vb. kanallarla çalışanların erişimine sunulmaktadır. Aynı zamanda, iç iletişim portalı vasıtası ile etkileşimli bilgilendirmeler sağlanabilmektedir.

Yasal tanımlamaya uygun olarak iki ayda bir iş sağlığı ve güvenliği kurul toplantıları ile gözden geçirmeler yapılmaktadır. Bu kurul toplantılarına İşveren Vekili, İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Sendika Temsilcisi ve İnsan Kaynakları temsilcisi katılmaktadır. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri iki senede toplam 12 saat olacak şekilde tüm çalışanlara verilmektedir. Bunların yanında risk analizlerinde tespit edilen riskler ile ilgili olarak çalışanlara eğitimler verilir. İşe başlama veya iş değişikliği durumlarında ilgili kişiler iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almaktadır. Özel ekipmanlarla donatılmış DOJO eğitim alanında her üretim biriminin riskleri belirli aralıklarla saha çalışanlarına uygulamalı olarak aktarılır.

Beş yatak kapasiteli gözlem ve acil müdahale alanı, kapsamlı bir analiz laboratuvarı, solunum, göz ve odyometrik kontrol ekipmanları bulunan bir sağlık merkezimiz bulunmaktadır. 6 doktor ve 8 sağlık memuru, çalışanlarımıza ücretsiz sağlık hizmeti sağlamaktadır. Bunların yanında çalışanlarımıza sağladığımız tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde birçok özel sağlık kuruluşuna ulaşım kolaylığı sağlanmaktadır.

Tofaş olarak tüm faaliyetlerimiz ile ilgili risk analizleri kapsamında risk önceliklendirmesi yapıyoruz. Ardından bu riskler çerçevesinde aksiyonlar tanımlanıp gerçekleştirmeleri takip ediyoruz.

2021 yılında işle ilgili kazalardan veya iş hastalıklarından kaynaklı ölümle sonuçlanan bir olay gerçekleşmemiştir.

Kazaların belirlenmesi, tanımlanması ve iyileştirilmesi aşağıdaki şekilde ilerler.

i. Tehlikeler “Risk Analizi”, “Saha Denetimleri” ve otonom denetimlerle belirlenmektedir,

ii. Bakım bölgesinde tanım dışı şekilde iş yapma nedeniyle yaralanmaya yol açmış kazanın kök neden analizi yapılır.

iii. Çalışma alanları analize göre güvenli şekilde düzenlenir. Eğitimlerle pekiştirilir.

İşle ilgili olmayan sağlık sorunları;

Çalışanlar

Sayı

Oran

İşle ilgili yaralanmalardan kaynaklanan ölümler

0

0

Yüksek etkili işle ilgili yaralanmalar (ölümler hariç)

2

0,17

İşle ilgili kaydedilebilir yaralanmalar

11

0,92

Yüklenici

Sayı

Oran

İşle ilgili yaralanmalardan kaynaklanan ölümler

0

0

Yüksek etkili işle ilgili yaralanmalar (ölümler hariç)

0

0

İşle ilgili kaydedilebilir yaralanmalar

8

3,29

2021 yılında gerçekleşen toplam kaza sayısı 13’tür. Yüklenicilerimiz özelinde 8 kaza gerçekleşmiştir. Ölüm, yaralanma ve meslek hastalıklarının dâhil olduğu toplam kaza sayısı 21 olarak kaydedilmiştir.

Kontrollerde kullanılan hiyerarşi aracılığı ile diğer tehlikeleri ortadan kaldırmak ve riskleri en aza indirmek için poka yoke sistemlerinin uygulanabilirliği önceliklendirilir ve araştırılır. Bu kapsamda mümkün olan mühendislik değişiklikleri ve idari düzenlemeler yapılmaktadır. Bunlarında yanında destekleyici olarak eğitimler de düzenlenir.

SIFIR İŞ KAZASI VE SIFIR MESLEK HASTALIĞI HEDEFİ

Tofaş olarak sadece çalışanlarımızın değil, aynı zamanda tedarikçi, stajyer, ziyaretçi ve müteahhit firma personelinin de iş sağlığı ve geliştirme kültürünü üst düzeye çekmeyi amaçlıyoruz.

Bu kapsamda;

Sürdürülebilir, Yalın ve Proaktif İş Güvenliği Yönetimi

İş güvenliğinde hedeflediğimiz iyileşme ve mükemmelliğe ulaşmak için yedi adımlı bir metodoloji uygulamaktayız.

Adım 1-2: Süreç, kazaların analizi ile başlar. Çünkü kazaların kök nedenlerini ve karşı önlemlerini tanımlamak çok önemlidir. Bir diğer önemli konu ise tanımlanan karşı önlemlerin başka alanlara da yaygınlaştırılmasıdır.

Adım 3: Bu adımdaki ana konu risk analizidir (Yasal Uyum ve Risk Tahmini). Görsel Yönetim, Yüklenici Yönetimi ve Eğitimi ile rutin olmayan işlerde riskleri eleme diğer konulardır.

Adım 4: Bu adımda, İş Güvenliği Yönetim Denetimleri ve Güvenlik Devriyeleri uygulanmaktadır. Çalışanlarımızın motivasyonunu artırmak ve güvenlik kültürünü yaymak için yönetim düzeyindeki destek çok önemlidir.

Adım 5: Bu aşamada, üst yönetimin tam desteği ile işçiler de kendi güvenlik sorumluluklarını alırlar. Kişisel inisiyatif içeren uygulamalar çok önemli ve kritiktir. Çünkü yönetim-işçi arasındaki ilişki aracılığı ile temsilciler üzerinden otonom bir iş güvenliği kültürü oluşturulur.

Adım 6: Bu adımda takım halinde yapılan uygulamalar başlatılır. İş birliği içinde belirtilen uygulama ile takım üyelerinin bilinç düzeyi arttırılır.

Adım 7: Sağlık tavsiyeleri ve kampanyaları bu adımda başlar. Çalışanların Vücut Yaşı Hesaplaması, Sağlık & Diyetisyen Desteği, Evde İş Güvenliği Uygulamaları bu aşamada kritik konulardır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu

Tofaş’ta Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği Müdürlüğü’müze bağlı bir iş güvenliği çekirdek birimi bulunmaktadır. Bu ekip, düzenli olarak haftalık gözden geçirme ve aylık iş güvenliği toplantılarına katılır. Bu sayede her birimin iş güvenliği sorumluları ile iletişim halinde olur.

İş güvenliği bölümümüz mekanik, elektrik ve elektronik sistemler, kimya vb. alanlarda uzmanlaşmıştır. Aynı zamanda hepsi de sertifikalı iş güvenliği uzmanlarıdır.

Ana üretim birimlerimizde hem iş güvenliği birimine hem de ÇSİG müdürlüğüne bağlı 5 tam zamanlı iş güvenliği görevlisi çalışmaktadır.

Bu organizasyon kapsamında yedi işyeri hekimi, dokuz sağlık memuru ve bir diyetisyen görev yapmaktadır. Sağlık Merkezi’ndeki asli görevlerini yerine getirirken aynı zamanda İnsan Kaynakları departmanı ile bağlantılı olup, ÇSİG departmanı ile iş birliği içindedirler.

Uyguladığımız iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi parametreleri dâhilinde sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefine ulaşmak için çalışıyoruz. Son on beş yılda, Kayıp Günlü Kazalanma (LTA) sıklığı %94 oranında azalmıştır.

Tofaş olarak iş yeri güvenliği kültüründe eğitimin çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyoruz ve sürekli olarak ön planda tutmak için çalışıyoruz. 2021 yılında 6.128 çalışana 74.512 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiştir.

Güvenli İşyeri Ödülü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2021 İSG Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Güçlü İletişim Güvenli İşyeri İyi Uygulama Yarışması’nda “10’lar İçin Lojistikte İş Güvenliği” projemiz Örnek Olma Ödülü’nü kazandı.

İSG Eğitimleri Projesi’ne Ödül

“Geleceği Güvenle Şekillendiren İSG Eğitimleri” projesi kapsamında üniversite öğrencilerine iş güvenliği kültürü kazandırıyoruz. Bu projemiz, TİSK’in 2021 yılında ev sahipliği yaptığı Ortak Yarınlar Yarışması’nın “İş Sağlığı ve Güvenliği” kategorisinde ödüle hak kazanmıştır.

Tofaş olarak pandemiyle mücadeledeki tüm çalışmalara ek olarak 2021 yılında tüm çalışanlarımıza ve ailelerine #HaydiTofaşAşıya sloganıyla Covid-19 aşı programını başlattık. Bu programdan toplam 8.114 kişi yararlanmıştır. Program kapsamında, aşı olmak isteyen çalışanlarımız, Tofaş Fabrikası’ndaki sağlık ocaklarında ihtiyaçları çerçevesinde aşı olabilmektedir.

2020 yılında başlayan ve 2021 yılında büyük bir özveriyle devam eden Covid-19 uygulamalarımız ile “The Stevie Awards for Great Employers”, “Covid-19 Önlemleri” kategorisinde Bronz Ödül’e layık görülmekten gurur duyuyoruz.