2021 Sürdürülebilirlik Raporu
ANA SAYFA | EN
İklim Değişikliği İçin Paydaşlarla İşbirliği

Tedarikçiler

Toplam satın alma harcamalarının %45’ini oluşturan 37 tedarikçinin tesislerinde, üretim standartlarını iyileştirmeye yönelik olan WCM faaliyetlerini yürütmeye 2021 yılında da devam ettik. (WCM (World Class Manufacturing), üretim alanındaki rekabet gücünü sistematik bir şekilde geliştirmeye yönelik bir metodolojidir. İş Güvenliği, Kalite, Maliyet, Teslimat ve Çevre konularına odaklanır. İş ve çevre kazaları, kalite kusuru, atık ve kayıp gibi konuların her birinde “Sıfır”a ulaşmayı hedefler.)

2017’den beri Yeşil Tedarik stratejimizin bir parçası olarak doğrudan tedarikçilerimizin %100’ü iyileştirme programına dâhil olmuştur. Bu programda tedarikçilerimiz, sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği üzerindeki diğer etkileri de dâhil olmak üzere çevre yönetim sistemleri ve performansları hakkında bir ankete yanıt vermektedir. Bunu takiben Tofaş olarak tedarikçilerimizin çevre projelerinin (enerji verimliliği vb.) iyileştirilmesi konusunda onlarla iş birliği yapıyor ve destekliyoruz.

Tüm doğrudan tedarikçilerimizin ESG verilerini analiz ediyoruz. Ardından farklı sektörlerden 15 tedarikçi seçiyoruz. Performanslarını iyileştirmek ve risk puanlarını azaltmak hedefiyle teknik ve metodik geliştirme projelerini içeren çalıştaylar, saha ziyaretleri ve eylem planları yapıyoruz. Eylem planları kısa-orta ve uzun vadeli olarak tasarlanmaktadır. Toplamda 101 projemiz bulunmaktadır. Şu anda %76’sı tamamlanan kısa vadeli projeler sonucunda, enerji verimliliği ve sera gazı emisyonları da yaklaşık %35 artmıştır.

Müşteriler

Tofaş olarak ürün ve hizmetlerimizin doğru kullanımı hakkında bilgi sağlamak için müşterilerle düzenli olarak iletişim kuruyoruz. Örneğin Fiat Yol Arkadaşım uygulaması, sürücülerin sürüş tarzlarını analiz ederek verimli sürüş tarzları ve yakıt ekonomisi hakkında bilgi vermektedir. Bu bilgi, yakıt tüketimini azaltmaya ve atmosfere salınan zararlı emisyon miktarını azaltmaya katkıda bulunmaktadır. Bu cihazlar, şehir içi sürüş döngüsünde yakıt tüketimini %25’e kadar düşürülebilmektedir.

Tofaş müşterileri, kılavuzlar ve rehberler, bağlanabilirlik (Fiat Yol Arkadaşım Connect) ve diğer eğitici videolar gibi bazı özelliklere ulaşabilir. Ayrıca araçlarımızın sahip olduğu bir diğer sistem de eco:Drive’dır; Bu yazılım sistemi, belirli modellerde mevcuttur ve yakıt tüketimi ve emisyonların azaltılmasına katkıda bulunmak için sürüş stilleri hakkında kişiselleştirilmiş ipuçları sunar. Eco:Drive’ın etkisi ve önlemleri eco:Drive topluluğu tarafından kaçınılan CO2’yi içerir ve günlük olarak güncellenmektedir.

Dernekler aracılığıyla etkimiz

OSD (Otomotiv Sanayii Derneği):

ACEA’nın (Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği) Türkiye ortağı olan Türkiye Otomotiv Sanayii Derneği, Türkiye’deki 15 otomobil, kamyon ve otobüs üreticisinin çıkarlarını temsil etmektedir.

Günümüzün en büyük zorlukları arasında sınırlı kaynakları sorumlu bir şekilde kullanmak ve çevremizi korumak bulunmaktadır.

Küresel ısınmayla ilgili endişeleri paylaşan otomobil endüstrisi sürdürülebilir çözümler bulmaya aktif olarak katkıda bulunmaktadır. Sanayinin büyük çabaları ve ar-ge’ye yapılan milyarlarca euroluk yatırım sayesinde sektör, CO2 emisyonlarını azaltma konusunda ilerleme kaydetmeye devam etmektedir.

Araç üreticileri, teknoloji lideri kurumlardan biri olarak inovasyonu daha temiz, “daha yeşil” ulaşıma yönlendiriyorlar. Her yıl bu taahhüdü gösteren daha düşük emisyonlu otomobiller, kamyonetler ve kamyonlar piyasaya çıkmaktadır.

AB’nin belirlediği hedefleri yakından takip eden OSD, teknolojilerdeki atılımlar, yeni yakıt ikmali altyapısı ve Avrupa yollarındaki araç filosunun hızlı bir şekilde yenilenmesi gibi konulara dikkat çekmektedir. Bu zorlu mücadelede yakıt, enerji sektörleri ve politika yapıcıların çabalarını birleştirmesi gerekmektedir.

TÜSİAD - Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu:

Bu çalışma grubu, Türkiye’deki çevre politikalarına ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğine paralel olarak ekonomik büyümeyi sağlayacak düzenlemelerin geliştirilmesine destek olmak amacıyla kurulmuştur. Bu çalışma grubu hem Türkiye hem de AB için iklim değişikliği düzenlemelerini incelemektedir. Aynı zamanda Türkiye İklim Platformu (REC Türkiye) çalışmalarına da katkıda bulunmaktadır.

Tofaş çok sayıda kamu kurumu ile sürekli diyalog ve iş birliği içerisindedir. Bölgesel Çevre Merkezi Türkiye (REC) ve TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş adamları Derneği) iş birliği ile bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir girişim olarak kurulan İklim Platformu’na 2011 yılında üye olmuştur. Düşük karbon ekonomisine geçiş ve iklim değişikliği ile mücadele eden çalışmalara destek olmak hedeflenmektedir.

Tofaş, OSD gibi derneklere katılımıyla otomobil sektörüne yönelik yönetmelik ve standartların geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.