2021 Sürdürülebilirlik Raporu
ANA SAYFA | EN
İş Etiği

İş etiğine bağlılık, Tofaş’ın şirket kültürünün temellerini oluşturmaktadır. Tüm operasyon aşamalarında da bunun yansıması görülmektedir. Bu doğrultuda tüm çalışanlarımızın temel görev ve sorumluluklarından biri de yüksek etik ilkeleri çerçevesinde iş hayatlarını sürdürmeleridir. Tofaş Etik İlkeleri ile Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası tüm çalışanlarımızın, bayilerimizin, tedarikçilerimizin, ortaklarımızın ve paydaşlarımızın erişimine açıktır ve bu yönetmeliklere uyulması beklenir.

Tofaş Etik Kurulu, Tofaş Etik Kuralları’nın uygulanmasından ve uyum sürecinin gözetiminden sorumludur. Bu zamana kadar Tofaş’ta herhangi bir yolsuzluk vakası yaşanmamıştır. Buna ek olarak rekabet karşıtı haller ve tekelleşme konularında da hassasiyetini sürdüren şirketimiz, bu konularda herhangi bir uygunsuzluk ile karşılaşmamış ve tarafımıza herhangi bir dava açılmamıştır.

Faaliyetlerimizi adil, dürüst, yasal ve etik bir şekilde yürütmek önem verdiğimiz ilkelerimizin arasında olup rüşvet ve yolsuzluğa karşı “sıfır tolerans” politikamız devam etmektedir. Oluşturduğumuz tüm politika ve prosedürlerde yasal kısıtlamalara, etik ve mesleki standartlara ve evrensel kurallara tam uymayı amaçlıyoruz. Rüşvet ve yolsuzluk endişelerinin hiç bulunmadığı bir ortam yaratmayı amaçlıyoruz. Bu endişelerin tespiti halinde gerekli önem verilerek bu endişelerin azaltılmasına yönelik faaliyetler yürütülmektedir. Bu bağlamda kurum içi toplu eğitimler, rutin etik kural bilgilendirmeleri ve çevrimiçi eğitimlerle etik uyum çalışmaları desteklenmektedir.

Ana hissedarlarımızdan Koç Holding’in imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UNGC) 10. ilkesi olan yolsuzlukla mücadele ilkesini iş etiği ve yolsuzlukla mücadele stratejimizin önemli bir parçası olarak görüyoruz.

Operasyonumuzun herhangi bir sürecinde veya ticari ilişkilerimizde dil, ırk, cinsiyet, siyasi görüş, felsefi inanç, din, mezhep ya da diğer faktörlere dayalı herhangi bir ayrım yapılması söz konusu değildir. İşin risk boyutu, çalışanın güvenliği, yasal gereklilikler gibi sebepler zorunlu kılmadığı müddetçe iş sözleşmesinin yapılmasında, şartların oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya hamilelik nedeniyle, işin niteliğine ilişkin sebepler dışında, doğrudan veya dolaylı olarak farklı işlemler yapılmaz. Eşit veya daha büyük değerdeki işler için cinsiyet nedeniyle azaltılmış ücret belirlenmez. Çalışanları işe alma, atama ve terfi etmede dil, din, cinsiyet, ırk ve diğer faktörlerde ayrım yapılmadan, objektif performans gözetilir. Çocuk işçi çalıştırılmamakta olup, hiçbir süreçte herhangi bir zorlama veya zorla çalıştırma uygulaması bulunmamaktadır.