2021 Sürdürülebilirlik Raporu
ANA SAYFA | EN
İklim Yönetimi

Tofaş olarak iklim değişikliğini sürdürülebilirlik yönetimi başlığı altında değerlendirmekteyiz. Şirketimizin sürdürülebilirlik ve iklim krizi odaklı stratejilerin belirlenmesi ve takip edilmesi Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından gerçekleştirilmektedir. Sürdürülebilirlik Komitesine doğrudan raporlama sunan Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu, sürdürülebilirlik yönetimi alanındaki stratejik kararların alınması sorumluluğuna sahiptir.

Çevresel ve ekonomik dinamikleri yakından ilgilendiren iklim odaklı konuların yönetiminden en üst düzeyde CEO sorumludur.

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalar Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yakından takip edilmektedir.

Kurumsal sürdürülebilirlik stratejimiz çerçevesinde iklim odaklı riskleri en etkili şekilde tespit edebilmek ve gerekli aksiyonları planlayıp hayata geçirebilmek amacıyla yönetim mekanizmaları geliştirdik. Bu doğrultuda, Yönetim Kurulu, iklim değişikliği kapsamındaki risk yönetimini ve eylem planlarını yakından takip etmekte ve bu alanlardaki faaliyetlere liderlik etmektedir. Aynı zamanda, ilgili faaliyetlerin performans ölçümlerini yapmakta ve belirlenen iklim değişikliği odaklı hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını detaylı bir şekilde takip edilmektedir.

Tofaş olarak sürdürülebilir ve tüm paydaşlarımız için değer üreten bir yönetim modeline sahip olmak birincil önceliğimizdir. Sürdürülebilirlik yönetimi konusu, kurumsal risk yönetimimizin temel boyutlarından biridir ve belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda yönetimi yılda iki kere toplanan Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi sorumluluğu altındadır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen tüm faaliyetler, Kurumsal Yönetim Komitesine raporlanmakta ve iklim değişikliği ile mücadele başta olmak üzere sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetler Yönetim Kuruluna bildirilmektedir. Bu alanda, CEO başta olmak üzere ilgili yöneticiler tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin koordinasyonu, Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu tarafından yapılmakta ve ilgili komitelere raporlanmaktadır.

Sürdürülebilirlik Çalışma Grubunda yer alan ve Sürdürülebilirlik Komitesine başkanlık eden Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği (EHS) Müdürü, iklim konulu risk ve fırsatları operasyonel seviyede yönetmektedir. Bu alanda EHS Müdürü tarafından ilgili KPI’lar yakından takip edilmektedir.

İklimle ilgili konuların yönetimi için sağlanan teşvikler:

Teşvik Edilen

Teşvik Türü

Yorum

Tüm Çalışanlar

Maddi

Tofaş, iyileştirme eylemlerini tüm çalışanlarına tanıtmak ve uygulamak için bir Ödüllendirme Sistemi geliştirmiştir. Tofaş Öneri Sistemi çerçevesinde, enerji verimliliği ve sera gazı azaltımı ile ilgili teklifler ve iyileştirme eylemleri (Kaizen).

Yönetici Grubu

Maddi

İklim değişikliği dâhil olmak üzere genel sürdürülebilirlik performansı.

Tesis Yöneticisi

Maddi

Dünya Klasında Üretim-Enerji, Maliyet Dağılımı ve Çevre Sütunları aktiviteleri ve puanları. Enerji verimliliği ve buna bağlı sera gazı emisyonu azaltımları.

Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği Müdürü

Maddi

İklim değişikliği girişimleri ile ilgili hedeflerin, enerji yöneticileri ve birim enerji yönetimi yayıcıları ile iş birliği içinde tanımlanması.

Enerji Yöneticisi

Maddi

Enerji verimliliğin iyileştirilmesi ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ilişkin hedeflere ulaşılmasını içeren Enerji Eylem Planı.