2021 Sürdürülebilirlik Raporu
ANA SAYFA | EN
CEO'nun Mesajı
Cengiz Eroldu - Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO

Değerli Paydaşlarımız,

Pandemiyle birlikte ülkemizde ve dünyada; yeni çalışma biçimleri, tedarik süreçlerindeki sıkıntılar ve müşteri beklentilerindeki değişimlerle birlikte, teknolojik gelişmelerin hızlanması, ekonomik ve çevresel krizler gibi konuların iş dünyasında yarattığı hızlı değişimi belirgin şekilde hissettiğimiz bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde, Tofaş olarak başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın sağlığını korumayı ve istihdamın korunmasını önceliklendirirken, işimizin de sürekliliğini sağlayarak ekonomik değer yaratmaya devam ettik. Her daim bağlı kaldığımız çalışma ilkelerimiz, uzun yıllardır yatırım yaptığımız ar-ge, dijitalleşme ve inovasyon çalışmalarımız, bilgi birikimimiz ve çevik hareket etme kabiliyetimiz, Şirketimizde bu değişimi en etkili şekilde yönetmemizde bize güç katmaya devam ediyor.

Türkiye otomotiv pazarı, global ölçekte tedarik zincirinde yaşanan yavaşlamanın etkisiyle 2021 yılında küçülme kaydetti. Bunun yanında Avrupa otomobil pazarında da yarı iletken malzeme tedarikindeki sıkıntılar sebebiyle aksaklıklar yaşadı. Tüm bu değişken ve zorlayıcı koşullara karşın, Şirketimiz 2021 yılında gerçekleştirdiği 228.544 adetlik üretim ile sektörün %17’sini, 112.477 adetlik ihracat ile ise %12’sini temsil ederken, yurt içi satışlarda %97 yerli üretim payı ile lider oldu.

Geniş marka ve ürün portföyümüz ile otomotiv sektörü içerisindeki güçlü konumumuzu bu sene de pekiştirdik. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında güçlü markalarımızla; otomobil satışlarında %13,1’lik, hafif ticari araç pazarında ise %27,4’lük pazar payına ulaştık. Fiat markamız, binek ve hafif ticari araç toplam satışlarında 121.254 satış adedi ve %16,4 pazar payı ile art arda üçüncü kez toplam pazarda liderliği elde etti. Fiat Egea, üst üste altıncı kez Türkiye’nin en çok satılan aracı olurken, ailenin yeni üyesi Egea Cross, Otomotiv Gazeteciler Derneği’nden 2021 yılı “Türkiye’de Yılın Otomobili” ödülüne layık görüldü. Hafif ticari araçlarda, 2021 yılının en çok tercih edilen hafif ticari aracı Fiat Doblò oldu. Şirketimiz ayrıca 2021 yılında Fiat 500, Fiat Panda, Jeep® Renegade ve Maserati Levante’nin hibrid modellerini satışa sunarak pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirmiş oldu.

Ar-Ge Merkezimiz, ürün mühendisliği birikimi, yeni ürün geliştirme yetkinlikleri ve bünyesindeki laboratuvarların yüksek teknolojisi ve çeşitliliğiyle Stellantis Grubu’nun önemli ar-ge merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Tofaş olarak, 2021 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın düzenlediği Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Ödülleri kapsamında Türkiye’nin en iyi otomotiv ar-ge merkezi seçilirken; Turkishtime tarafından hazırlanan “Ar-Ge 250, Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketler” araştırması kapsamında genel sıralamada ilk 3 firma arasında yer aldık. Ar-ge’ye verdiğimiz önem ve uzun yıllardır sürdürdüğümüz yatırımlarımızla, Ar-Ge Merkezimin bugün ulaştığı noktadan memnuniyet duyuyoruz.

İşimizin sürdürülebilirliği için dijital dönüşüm ve yenilikçi bakış açısını tüm süreçlerimizde teşvik etmeyi önemsiyoruz. Üretkenlik amaçlı dijital optimizasyon uygulamalarıyla akıllı fabrikaya yönelik çalışmalarına hızla devam eden Şirketimiz; diğer yandan 5G, bulut, siber güvenlik gibi bilgi teknolojilerini geliştirmeye ağırlık vermiştir. Aynı zamanda veri analitiği odaklı projelerle, temel alt yapı süreçleri ve operasyonel süreçler için robotik dönüşüme yatırımlarını sürdürmekteyiz. Dijital yetkinliğini müşteri deneyimini iyileştirmek üzere satış ve satış sonrası süreçlere de taşıyan Fiat ve Jeep markalarımız, 2021 yılında ürün gamındaki tüm modelleri online olarak satışa sundu. Fiat, müşterilerimize kapsamlı ve katma değerli hizmetleri sunmak için ülkemizin en kapsamlı bağlanabilirlik teknolojisi “Fiat Yol Arkadaşım Connect”i “Kaza Kara Nokta Bildirimi” ve “Akıllı Kasko” gibi uygulamalarla 2021 yılında da geliştirmeye devam etti.

Diğer yandan Tofaş kültürü içerisinde tüm çalışanlarımız için güvenli, sağlıklı, öğrenmeyi ve gelişimi destekleyen bir iş ortamı yaratmayı temel sorumluluğumuz olarak kabul ediyoruz. Tüm insan kaynakları süreç ve politikalarını Tofaş Etik İlkelerinin yanı sıra 2017 yılında imza attığımız BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) kapsayıcılık, eşitlik, çeşitlilik ilkeleri doğrultusunda belirliyor; zihinsel ve fiziksel tüm farklılıkları bir zenginlik olarak görüyoruz.

Tofaş olarak 2022 yılında Birleşmiş Milletler Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nun “Teknoloji ve İnovasyon” eylem grubuna dâhil olarak, kadın ve kız çocuklarının, özellikle faaliyetlerimizde önemli bir yeri olan teknoloji ve inovasyon alanında güçlenmesi sağlamak için taahhütlerde bulunduk. Bugün bu alanlarda %18 olan kadın çalışan oranımızı 2026 yılına kadar %30’a; aynı alanda yönetim kademesinde çalışan kadın çalışan oranımızı ise %13’ten %20’ye çıkarmayı; aynı zamanda farkındalık çalışmalarıyla da 30 bin kız çocuğuna erişmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanında okuyan kız çocuğu sayısı arttırmaya yönelik farkındalık çalışmalarıyla, hem aday havuzumuzu hem de insan kaynakları süreç ve politikalarımızı güçlendirecek aksiyonlar planlıyoruz.

İklim değişikliğinin hızındaki artış, bu konu özelinde alınması gereken önlemlerin ciddiyetini ortaya koyuyor. Toplumsal refahımızı artırmak, hem Türkiye ekonomisinin hem de şirketimizin uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak için Tofaş olarak tüm süreçlerimizde çevreye olan etkimizi en aza indirmek adına sorumluluklarımızın ötesinde aksiyonlar almamız gerektiğinin bilincindeyiz. Döngüsel ekonomiyi destekleyen ve düşük karbon ekonomisine geçiş kapsamında çalışmalarına hız veren Şirketimiz, tüm süreçlerinde çevre etkisini azaltmayı, kaynakları ve enerjiyi sorumlu kullanmayı ve korumayı, verimliliği artırmayı, sıfır atık seviyesine ulaşmayı, paydaşlarını bu konuda bilinçlendirmeyi hedeflemekte ve bu doğrultuda gerekli iyileştirmeleri sürdürmektedir. İklim Platformu’nun da kurumsal bir üyesi olarak enerji verimliliği çalışmalarıyla düşük karbonlu ekonomiye geçişi destekliyoruz. 2021 yılında, enerji tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltmak için hayata geçirdiğimiz 384 adet enerji verimliliği projesi ile 77.974 GJ enerji tasarrufu sağlanarak, 5.148 ton CO2 salımının önüne geçtik. 2020 yılında 2,98 m3 olan her bir aracın üretiminde kullanılan tatlı su miktarını 2021 yılında 2,91 m3’e indirdik. Gerçekleştirdiğimiz geri dönüşüm çalışmaları ile 2024 yılına kadar bu seviyeyi 2,86 m3’e kadar düşürmeyi planlıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında Tofaş olarak, tesis içi sirkülasyon sistemi sayesinde 2021 yılında 60 milyon m3 suyun yeniden kullanımını sağladık. Bu doğrultuda uzun vadede karbon nötr bir tesis olma hedeflerimizi emin adımlarla gerçekleştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Diğer yandan yalın ve proaktif iş güvenliği yaklaşımıyla, yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak, tüm çalışanlarımızı iş kazası sonucu yaralanmalardan ve meslek hastalıklarından korumak ise en önemli ve değişmeyen önceliğimiz.

Tofaş olarak, tüm faaliyetlerimizin yanında kurumsal sürdürülebilirlik girişimlerimizi de hesap verebilir, şeffaf, adil ve sorumlu bir anlayışla yürütüyoruz. Yönetim Kurulu bünyesindeki Komitelerin etkin çalışmasını sağlamak amacıyla, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere 2021 yılında Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi’ni kurduk.

Şirketimize duyulan güvenin verdiği sorumluluk ve insana ve doğaya karşı duyduğumuz saygı ile Şirketimizi her gün daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Bu yolculukta değerlerimizi sürdürülebilir kılan ve hedeflerimize ulaşmamızı sağlayan, başta hissedarlarımız, müşterilerimiz, çalışanlarımız, bayi ve tedarikçilerimiz olmak üzere, tüm paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunarım.

Cengiz Eroldu
Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO