2021 Sürdürülebilirlik Raporu
ANA SAYFA | EN
Çalışan Memnuniyeti

Koç Topluluğu bünyesindeki şirketlerde çalışmaya başlayan herkes işe girişte Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’na üye olmaktadır. Tahsil edilen kesenekler, menkul ve gayrimenkul yatırımlarında değerlendirilmektedir. Değerlendirilen kesenekler, emeklilik veya üyeliğin sonlanması durumunda toptan ödeme veya emekli ikramiyesi şeklinde geri ödenmektedir. Vakıf üyeleri ve emekliler, eşleri ve çocuklarını da kapsayan sağlık sigortasından yararlanmakta ve vakıf üyelerinin sosyal hakları arasında; mesken edinme, belirli ihtiyaçların karşılanması için finansman desteği, vefat ve hastalık sebebiyle çalışamama ve kısmi maluliyet hallerinde risk teminatı bulunmaktadır.

Tofaş çalışanlarının, tamamı firma tarafından karşılanan ücretsiz sağlık sigortası bulunmaktadır. Çalışanlar, eş ve çocuklarını sigorta kapsamına dâhil etme seçeneğine sahiptir. 2021 yılı sonunda ek sağlık sigortası kapsamında 5.554 çalışan, 7.852 eş ve çocuk bulunmaktadır.

Tofaş’ın 2011’de çalışan çocukları için başlattığı “Tofaş’tan Öğrenime Bir Destek Daha” programına 2021 yılında 285 kişinin eklenmesiyle toplam bursiyer sayısı 2.728’e ulaştı.

Kadın çalışan oranını artırmak ve iş-yaşam dengesini korumak için 2016 yılında başlatılan Kreş Yardımı ile 2021 yılında 283 kadın çalışana destek verilmiştir.

Tofaş’ın 31 Aralık 2021 itibarıyla 299.693.145,26 TL olan kıdem tazminatı yükümlülüğünün tamamı için karşılık ayrılmıştır. Mevzuat kanunları ile uyumlu olarak sosyal haklar çalışanlara düzenli olarak sağlanmaktadır.

Tofaş Akademi’den bayi ağı, müşteri ilgi merkezi ve tedarikçi kuruluşlarından olmak üzere her yıl çoğunluğunu Tofaş çalışanlarının oluşturduğu yaklaşık 15.000 kişi eğitim ve gelişim hizmeti almaktadır.

Tofaş Akademi’nin misyonu, “bugünün işini daha iyi yapmalarını ve geleceğe hazırlanmalarını sağlamak üzere Tofaş’a ve değer zincirine en uygun öğrenme deneyimini sunmak” olarak belirlenmiştir.

Akademi, teknik eğitimlerin %90’ını bünyesindeki 249 eğitmen ve 150 mentor ile kendi imkânlarını kullanarak vermektedir. Hem şirket kaynaklarını kullanarak hem de alanında uzman eğitmenler aracılığıyla liderlik ve davranışsal gelişim için özelleştirilmiş eğitim ve gelişim planları hazırlanır.

Tofaş genelinde dijital yetkinliklerin kazandırılması için kurulan Dijital Dönüşüm Okulu ile 300 çalışan; veri bilimi, IoT ve RPA alanlarında sertifika programlarını tamamlamıştır.

Tofaş’ın değişim sürecine uyumunu desteklemek amacıyla personel için oluşturulan çevik dönüşüm eğitim programlarından 2021 yılında mezun olan 80 Scrum Master, 130’dan fazla projede yer alarak değişime katkı sağlamıştır.

Tofaş Akademi’ye Ödül

Tofaş Akademi, yenilikçi eğitim ve teknoloji çözümleri ile 2021 yılında The Stevie Awards for Great Employers kategorisinde 3 altın ve 1 bronz ödüle layık görülmüştür.

KATILIMCI

İÇERİK

DEĞERLER

Ofis çalışanı

Toplam katılımcı sayısı (sanal-yüz yüze eğitimi)

4.479 kişi

Dijital öğrenme yüzdesi

%90,4

Çalışan başına ortalama eğitim saati

64,3 saat

Saha çalışanı

Toplam katılımcı sayısı (sanal-yüz yüze eğitimi)

39.575 kişi

Dijital öğrenme yüzdesi

%60,7

Çalışan başına ortalama eğitim saati

17,9 saat

İş ortakları

Tedarikçi firma sayısı

50 firma

Eğitime katılan tedarikçi firma çalışan sayısı

838 kişilik

Toplam eğitim saati

6.776 saat

Bayi çalışanı

Toplam katılımcı sayısı (sanal-yüz yüze eğitimi)

4.014 kişi

Dijital öğrenme yüzdesi

%70,21

Ortalama eğitim saati

12,1 saat

“Pusula” Operasyonel Yetkinlik Sistemi

2021 yılında uygulamaya alınan “Pusula” Operasyonel Yetkinlik Sistemi, ekip ve organizasyon verilerini içermesinin yanı sıra hem saha çalışanlarının yetkinliklerini kontrol eder hem de geliştirme gereksinimlerinin takibini sağlar.

Tedarikçi Gelişim Platformu: Developa

Dijital geliştirme sitesi “Developa”, tedarikçilerin yetkinlik ihtiyaçlarını karşılamak ve modern öğrenme teknolojilerini uygulamak üzere 2021 yılında kurulmuştur. Tüm Tofaş tedarikçilerinin erişimine açık olan Developa, yaklaşık 1000 içerik ve asenkron eğitime ek olarak Tideo ve Wiki gibi öğrenme platformları ile eğitim alanında öncü konuma sahiptir.

Paydaş Gelişimi

2021 yılında uygulamaya giren ve bayilerimize yönelik olan dijital “Fiat Egea Yeni Ürün Lansmanı”, Stevie Awards tarafından Altın Ödül’e layık görüldü. Her oturumda farklı profiller için dijital eğitim yönteminin en iyi şekilde kullanıldığı programa Türkiye genelinden satış ve satış sonrası ekipler katılmıştır.

Tofaş Akademi, pandemi koşullarıyla uyumlu uzaktan eğitim altyapısı ile bayi ve servis personeline özel olarak hazırlanmış eğitim ve gelişim programları sunmayı sürdürdü. “Dijital Okuryazarlık”, “Satış Yetkinliklerini Geliştirme”, “Servis ve Müşteri Deneyimini Geliştirme” ve “Bayi Dijital Öğrenme Deneyimini Güçlendirilme” isimli geliştirme faaliyetleri ile eğitim, gelişim ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Tofaş, 2021 yılında çalışanlarına toplam 239.099 saat eğitim vermiştir.

TEKNİK GELİŞİM ÇÖZÜMLERİ “SEN NASIL İSTERSEN”

2020 yılında başlayan pandemi, teknik eğitimlerimizin yüz yüze verilmesini olanaksız hâle getirmişti. Ayrıca, yetişkin öğrencilerin eğitim tercihleri değişmeye başlamıştı. Bu yeni süreç, daha kısa sürede ve her yerde öğrenme ihtiyacını beraberinde getirdi. Tofaş çalışanlarının eğitimlerine ara vermeden devam edebilmeleri için değişen eğitim sistemini ve öğrenme tercihlerini detaylı bir şekilde değerlendirdik.

Literatür taraması, karşılaştırmalı değerlendirme (benchmark) ve Tofaş çalışanları ile içgörü çalışmaları gerçekleştirildi. Bunları takiben, Tofaş Akademi uzman kadrosu, topladığı veriler ile sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimi bir araya getirerek yeni bir öğrenme metodu oluşturdu. Geçmişte yalnızca sınıf eğitimi şeklinde verilen teknik eğitimler 2021 yılından itibaren “Sen Nasıl İstersen” mottosuyla sunulmaya başlandı.

Katılımcılar, kişisel gelişim ve öğrenme hedeflerine göre seçim yapma imkânı buldular. “Self Servis” ile katılımcıların öğrenme sorumluluğunu üstlenmesi hedeflenirken “A-Senkron” eğitim ile katılımcılara video aracılığıyla bireysel öğrenme imkânı sağlandı. Eğitmen ile öğrenme deneyimi yaşamak isteyen katılımcılar için “Yüz Yüze” eğitimler sanal sınıflara dönüştürüldü. Uzmanlaşmak isteyen katılımcılar için ise “Birebir” öğrenme seçeneği sunuldu.

Bu uygulama 2021 yılında devam etti. 2022 yılının başında ise çalışanlardan tekrar içgörü toplandı ve yürütülen çevik projenin sonuçları ile “Sen Nasıl İstersen” kurgusu güncellendi.

Güncelleme ile birlikte asenkron eğitimler öğrenme deneyimini artıran “Ters Yüz” metoduna dönüştürüldü. Ayrıca, hayatın normale dönmesiyle birlikte hem sanal sınıfların hem de fiziki sınıfların kullanıldığı “Yüz Yüze (Hibrit)” öğrenme metodu tasarlandı. Katılımcılara daha geniş alan tanımak ve kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimi sunmak için “Sen Nasıl İstersen” akışı eğitimi alan kişilere göre özelleştirilecek.

Teknik gelişim faaliyetlerimiz, eğitmen ve mentor kadromuz aracılığıyla sağlanmaktadır. Şirket bünyemizdeki kadro, değişen ihtiyaçlara göre sürekli güncellenerek büyümektedir.

2021 verilerinin incelenmesi sonucunda teknik gelişim faaliyetlerinin seçimi ve katılımcı memnuniyet oranının kümülatif ortalaması ilgili tabloda verilmiştir. 2022 yılı sonuçları yakından izlenmektedir.

Gelişim Faaliyeti Türü

2021 Sepete Eklenme Adedi

5 üzerinden 2021 Memnuniyet Oranı

Mentorluk

396

4,60

A-Senkron

1038

4,30

Birebir

236

4,49

Self Servis

677

Öğrenen sorumluluğunda

Yüz Yüze

1046

4,49

PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ

2021 yılında hayata geçirilen ve modern iş ve çalışma pratiklerini destekleyen performans yönetimi stratejisi, Tofaş’ın dijital dönüşümünü ve çevik çalışma biçimine geçişini önemli ölçüde hızlandıracaktır. Geçmişi değerlendiren bir sistem, geleceğe odaklı bir yaklaşıma dönüştürülmüş olup matematiksel ve mekanik hedef kartları, çalışanların yıl boyunca güncelleyebilecekleri hedef yapılarla değiştirilmiştir. Yöneticiler, personel ve diğer paydaşlar arasındaki etkileşim ve iletişimi destekleyen gelişim merkezli bir mekanizma uygulanmıştır.

E-Tofaş Platformu

Tofaş çalışanlarının ihtiyaç duydukları resmî belgelere kolay erişim sağlayabilmeleri için E-Tofaş platformu 2021 yılında hizmete girmiştir. E-Tofaş portalı üzerinden talep edilen belgeler kurumsal e-posta adreslerine doğrulama kodu ile iletilmektedir. Bu portal; ücret bordrosu, eş tayin evrakları, çalışma belgesi ve aylık ortalama maaş mektupları belgelerine erişim sağlar.