2021 Sürdürülebilirlik Raporu
ANA SAYFA | EN
Çalışan Demografisi

 

2017

2018

2019

2020

2021

Toplam İşgücü (Sayı)

10.156

8.526

7.421

7.401

7.237

Doğrudan İstihdam

9.221

7.694

6.720

6.876

6.410

Kadın

872

800

694

668

645

Erkek

8.349

6.894

6.026

6.208

5.765

Müteahhit Firma Çalışanı

935

832

701

525

827

Sözleşme Türüne Göre Toplam Çalışan Sayısı

9.221

7.694

6.720

6.876

6.410

Belirsiz Süreli İş Akdi

9.221

7.665

6.714

6.425

6.408

Kadın

872

794

694

668

645

Erkek

8.349

6.871

6.020

5.757

5.763

Geçici İş Akdi

-

23

5

451

2

Kadın

-

-

-

-

-

Erkek

-

23

5

451

2

Kategori Bazında Toplam Çalışan Sayısı

9.221

7.694

6.720

6.876

6.410

Saha Çalışanı

7.511

6.009

5.171

5.394

4.946

Kadın

509

421

339

325

311

Erkek

7.002

5.588

4.832

5.069

4.635

Ofis Çalışanı

1.710

1.685

1.549

1.482

1.464

Kadın

363

379

355

343

334

Erkek

1.347

1.306

1.194

1.139

1.130

İstihdam Türüne Göre Toplam Çalışan Sayısı

9.221

7.694

6.720

6.876

6.410

Tam Zamanlı

9.221

7.694

6.720

6.876

6.410

Kadın

872

800

694

668

645

Erkek

8.349

6.894

6.026

6.208

5.765

Yarı Zamanlı

-

-

-

-

-

Eğitim Düzeyine Göre Toplam Çalışan Sayısı

9.221

7.694

6.720

6.876

6.410

İlköğretim

497

367

252

239

190

Lise

5.536

4.473

3.892

4.040

3.718

Üniversite ve Üstü

3.188

2.854

2.576

2.597

2.502

Yaş Grubuna Göre Toplam Çalışan Sayısı

9.221

7.694

6.720

6.875

6.410

18-30

4.421

2.984

2.215

2.252

1.804

31-40

3.225

3.304

3.228

3.346

3.323

41-50

1.490

1.307

1.167

1.083

1.112

51-60

85

98

110

194

170

Üst Yönetim Yapısı (Sayı)

16

17

19

19

18

Cinsiyet Bazında

16

17

19

19

18

Kadın

-

-

1

1

1

Erkek

16

17

18

18

17

Yaş Grubuna Göre

16

17

19

19

18

18-30

-

-

-

-

-

31-40

-

1

1

-

-

41-50

9

9

8

7

6

51-60

7

7

10

12

12

Uyruk

16

17

19

19

18

TC Vatandaşı

15

15

17

17

16

Expat

1

2

2

2

2

Orta Düzey Yönetim Yapısı (Sayı)

184

281

263

260

258

Cinsiyet Bazında

184

281

263

260

258

Kadın

26

39

37

37

39

Erkek

158

242

226

223

219

Yaş Grubuna Göre

184

281

263

260

258

18-30

-

9

5

4

1

31-40

77

138

124

113

104

41-50

84

100

102

110

119

51-60

23

34

32

33

34

Toplu Sözleşme Kapsamında Çalışan İşgücü (Sayı)

7.503

6.009

5.171

5.346

4.946

İşe Yeni Alınan Çalışanlar (Sayı)

536

245

5

497

384

Cinsiyet Bazında

536

245

5

497

384

Kadın

74

76

1

12

31

Erkek

462

169

4

485

353

Yaş Grubuna Göre

536

245

5

497

384

18-30

440

206

4

434

346

31-40

76

36

-

13

35

41-50

19

3

1

4

2

51-60

1

-

-

46

1

İşten Ayrılan Çalışanlar (Sayı)

1.530

1.801

843

853

594

Cinsiyet Bazında

1.530

1.801

843

853

594

Kadın

74

155

83

97

59

Erkek

1.456

1.646

760

756

535

Yaş Grubuna Göre

1.530

1.801

843

853

594

18-30

992

1.256

448

556

258

31-40

179

242

170

93

152

41-50

246

222

131

49

63

51-60

113

80

94

155

121

Doğum İznine Ayrılan Çalışan Sayısı

679

644

624

481

470

Kadın

104

97

102

93

63

Erkek

575

547

522

388

407

Doğum İzninden Dönen Çalışan Sayısı

655

644

624

458

459

Kadın

80

97

102

70

59

Erkek

575

547

522

388

400

Doğum İzninden Döndükten Sonra Son 12 Aydır İşten Ayrılmayan Çalışan Sayısı

625

585

596

464

459

Kadın

63

78

90

89

66

Erkek

562

507

506

375

393