2021 Sürdürülebilirlik Raporu
ANA SAYFA | EN
Ekonomik ve Operasyonel Göstergeler

 

2017

2018

2019

2020

2021

Üretim (adet)

384.174

301.750

264.197

250.630

228.544

Toplam Perakende Satış (adet)

122.818

72.764

78.692

141.976

124.738

Otomobil

64.133

44.374

59.602

97.015

76.565

Hafif Ticari Araç

58.685

28.390

19.090

44.961

48.173

Toplam İhracat (adet)

270.760

243.833

194.145

117.903

112.477

Otomobil

152.089

133.362

107.189

61.502

46.116

Hafif Ticari Araç

118.671

110.471

86.956

56.401

66.361

Kapasite Kullanım Oranı (%)

85

67

59

56

54

Net Satışlar (bin TL)

17.467.806

18.603.331

18.896.914

23.556.747

29.684.305

Yurtiçi

5.409.421

3.934.701

5.355.308

12.441.509

14.643.275

Yurtdışı

11.887.628

14.455.023

13.301.313

10.821.043

14.264.210

Esas Faaliyetlerden Diğer Satışlar

170.757

213.607

240.293

294.195

776.820

Vergi Öncesi Kar (bin TL)

1.229.472

1.290.894

1.456.555

1.830.776

3.512.216

Vergi Sonrası Kar (bin TL)

1.282.818

1.330.423

1.481.639

1.784.170

3.281.316

FAVÖK (bin TL)

2.002.064

2.484.452

2.479.757

3.025.512

5.794.126

Hisse Başına Kazanç (Kr)

3

3

3

4

7

Yaratılan Ekonomik Değer - Net Gelirler (bin TL)

17.467.806

18.603.331

18.896.914

23.556.747

29.684.305

Dağıtılan Ekonomik Değer (bin TL)

16.243.695

16.999.598

17.441.968

21.861.477

25.716.057

İşletme Maliyetleri

15.085.665

15.314.209

15.615.177

19.699.090

22.846.755

Çalışan Ücretleri ve Sair Haklar

774.509

852.757

907.408

916.840

1.241.339

Hissedarlara Ödenen Temettü

350.000

800.000

880.000

1.200.000

1.500.000

Devlete Ödenen Vergi ve Sair Yükümlülükler

26.503

25.887

29.383

31.884

113.178

Toplumsal Yatırımlar

7.018

6.745

10.000

13.663

14.785

Biriken Ekonomik Değer (bin TL)

1.224.111

1.603.733

1.454.946

1.695.270

3.968.248

Devletten Alınan Teşvikler (bin TL)

169.575

160.643

266.290

325.440

931.703

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu

9

9

9

9

9

Toplam ar-ge bütçesi (milyon TL)

244

244

355

575

882

Toplam ar-ge çalışanı sayısı (kişi)

620

690

710

579

600

Alınan patent sayısı (adet)

5

32

22

45

39