2021 Sürdürülebilirlik Raporu
ANA SAYFA | EN
Enerji ve Emisyon

Tofaş olarak, 2010 yılından itibaren ISO 14064-1 Sera Gazı Yönetimi Sistemi kapsamında yıllık sera gazı raporlarının doğrulanmasını gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca, 2013 yılında ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi devreye aldık ve faaliyetlere en etkin şekilde devam ettik.

​İklim değişikliği ile mücadele kapsamında, Stellantis ve tedarik zincirimizdeki paydaşlarımızla da iş birliği yapıyoruz. En hızlı etki yaratabileceğimiz alanlardan olan üretim süreçlerimizde gerçekleştireceğimiz uygulamalarda çeşitli iyileştirmeler sağladık. Ürünlerimizim enerji ve emisyon yoğunluğunu her yıl daha da azaltarak iklim değişikliğiyle mücadelede sorumluluklarımızı yerine geliştirmek için çalışıyoruz.

Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimiz doğrultusunda enerji verimliliğimizi ve emisyon performansımızı takip ederek iyileştiriyoruz. Enerji verimliliği ve emisyon kontrolü ile ilgili konuları ele alan Enerji Rehberleri Kurulu Çalışma Grubu ve Tofaş Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında CEO’ya bilgi verilmektedir. Faaliyetlerimiz sonucunda emisyon değerlerimizi devlet kurumları tarafından belirlenen üst sınırların altında tutmaktayız.

2021 yılında, yenilenebilir olmayan (elektrik ve doğalgaz) kaynaklar kapsamındaki toplam enerji tüketimimiz 906.678 GJ’dir.

Yenilenebilir Olmayan Kaynaklar

Elektrik Tüketimi

387.859 GJ

Doğalgaz Tüketimi

497.066 GJ

Yenilenebilir Kaynaklar

Güneş Enerjisi (Solarwall)

2.180 GJ

Toplam Enerji Tüketimi

887.105 GJ

Tofaş olarak, emisyonları azaltma hedefimiz doğrultusunda sabit enerji tüketimini en aza indirmeye yönelik çalışmalar sonucunda, 2020 yılında 4,02 GJ/araç olan araç başına enerji tüketimi, 2021 yılında hedef değerin de aşağısında gerçekleşerek 3,97 GJ oldu. Enerji tüketim yoğunluğu seviyemizi her yıl azaltmak üzere çalışıyoruz. 2024 yılı için araç başına 3,31 GJ/araç enerji tüketim hedefi belirledik.

2021 yılında, Tofaş tarafından uygulanan World Class Manufacturing-Energy metodolojisi kapsamında enerji tüketimi ve CO2 emisyonlarının azaltılmasını hedefleyen faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler kapsamında, 384 enerji verimlilik projesi hayata geçirilmiştir. Bu projeler sayesinde, 2020’ye kıyasla toplam 77.974 GJ enerji tasarrufu ve buna bağlı olarak 5.148 ton CO2 azaltımı sağlanmıştır.

Toplam emisyon azaltımı bir önceki yıla göre %72 daha fazla olsa da, üretim adetlerindeki düşüş sebebi ile araç başı emisyon değerine bu iyileşme yansımamıştır.

Tofaş olarak araç başına olan enerji tüketimine yönelik azaltma hedeflerimize ek olarak sera gazı emisyonlarının azaltımını da dikkate alıyoruz. Bu çerçevede, 2024 yılına kadar 0,389 ton CO2/araç olan üretim kaynaklı GHG yoğunluk emisyon trendini 0,335 seviyesine düşürerek %14 seviyesinde bir azaltma sağlamayı hedefliyoruz.

Tofaş’ın 2021 yılı içerisindeki faaliyetlerinden kaynaklı doğrudan sera gazı (Kapsam 1) emisyonlarının değeri 55.191 ton CO2e ve dolaylı sera gazı (Kapsam 2) emisyonlarının değeri 47.726 ton CO2e şeklindedir. İlgili emisyon hesapları, ISO 14064-1:2006 standardına uygun şekilde hesapladık ve operasyonel kontroller sağlanmıştır. 2011 yılı temel alınarak hesaplanan emisyon değerlerimiz için 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories referans alınmıştır.

Operasyonel kontrollerin iyileştirilmesi sonucunda son 5 yılda VOC (Volatile Organic Compounds - Uçucu Organik Bileşikler) emisyonlarında %15 düzeyinde azalma gerçekleştirdik. Çözücü içermeyen temizlik ürünlerinin kullanılması, “onebell” boya teknolojisine geçilmesi, su bazlı elektrostatik boya uygulamaları ve nitrotherm projesi ile VOC emisyonlarında Avrupa Birliği limitlerinin çok altında değerlere ulaştık. “Onebell” boya püskürtme tabancasına kıyasla üstün transfer verimliliği, püskürtme deseni tutarlılığı ve düşük basınçlı hava tüketimi sağlayan bir uygulama teknolojisi. Bu çalışmaların sonucunda 2021 yılı için VOC hava emisyonlarımızı, 29,4 gram/m2 seviyelerine kadar düşürdük. Tofaş olarak ileriye dönük azaltım çalışmalarına devam etmekte ve bu doğrultuda 2024 yılında VOC emisyonlarını 25,9 gram/m2 düzeyine kadar getirmeyi hedeflemekteyiz.

Tofaş’ın faaliyetlerinden kaynaklanan ve ozon tabakasına zarar veren (CFC-11 eşdeğerli) madde salınımı yalnızca 24 kg seviyesindedir ve 2024 yılına kadar bu değerin sıfırlanması hedeflenmekteyiz.

Düşük karbon bir ekonomi modeline geçiş çalışmalarımız arasında enerji verimliliğini artırmaya yönelik girişimlerimiz ile öne çıkmaktayız. Hayata geçirilen bu projelerimiz ile, enerji kullanımını ve sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltmaktayız.

Solarwall Teknolojisi ile Proses Havası Isıtma

Tofaş Boya Üretim Müdürlüğü tarafından geliştirilen Solarwall Teknolojisi ile Proses Havası Isıtma Projesi, güneş enerjisi ile ısıtılan havanın doğrudan üretim süreçlerinde kullanılması fikrine dayanmaktadır. Otomotiv sektöründe yenilenebilir enerji alanında öncü ve önemli bir girişim olan bu projemiz, güneşten toplanan sıcak havanın kullanılmasına dayanmaktadır ve yıllık %35 oranında enerji tasarrufu sağlamaktayız. Ayrıca, 2.181 GJ/yıl doğalgaz karşılığında güneş enerjisinden sıcak hava üretilirken 122 ton/yıl sera gazı eşdeğeri azaltımı sağlamaktayız.

Akıllı Enerji Yönetim Sistemi

Tofaş’ın boya üretim tesislerinde, Akıllı Enerji Yönetim Sistemi ve dâhili kaynaklarla oluşturulan algoritmalar, planlı ve öngörülemeyen üretim duruşlarında sistemin set değerlerini otomatik olarak düşürerek enerji tüketen makinelerin bekleme moduna geçmesini sağlıyor. Bu sistem, sahadan aldığı verilerle üretimin ne zaman bittiğini belirleyebiliyor ve en az enerji ile üretim yaptığı hatları otomatik olarak kapatabiliyor. Tofaş olarak, bu proje sonucunda yılda 1.735.776 kWh enerji ve 147.600 sm3 doğalgaz tasarrufu sağlayarak 1.060 ton CO2’nin çevreye salınımını engelledik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2021 yılında düzenlediği “Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması” birincilik ödülü, Boyahane Akıllı Enerji Yönetim Sistemi’ne verilmiştir.

Tofaş olarak, 2013 yılından bu yana ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kullanmaktayız. Bu yönetim sisteminin 2021 yılında gerçekleştirilen bağımsız denetimlerinde “sıfır uygunsuzluk” tespit edilmiştir.